Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Popular sports in Poland Popularne sporty w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Popular sports in Poland Popularne sporty w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Popular sports in Poland Popularne sporty w Polsce

2

3 Football

4

5 Volleyball men

6

7 Volleyball women

8

9 women basketball

10 Basketball in Poland is one of the most popular sports
Basketball in Poland is one of the most popular sports. The tradition in our country dates back to the beginning of the last century. First played women. Pioneering matches took place in 1909, in Park Society movement games in Lviv. Koszykówka jest w Polsce jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportu. Jej tradycje w naszym kraju sięgają początków ubiegłego stulecia. Pierwsze grały kobiety. Pionierskie mecze rozegrały w 1909 roku, w Parku Towarzystwa Zabaw Ruchowych we Lwowie

11 Men basketball

12 Polish national team in men's basketball (commonly also referred to as: the national representation, national team, national team) basketball team is the most important in the country, appointed by the coach, in which all players could be holding Polish citizenship, regardless of age, nationality, or religion. Responsible for the operation of a Polish Basketball Federation (PZKosz.). Reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn (zwyczajowo zwana również: reprezentacją narodową, kadrą narodową, drużyną narodową) jest najważniejszym zespołem koszykarskim w kraju, powoływanym przez selekcjonera, w którym występować mogą wszyscy zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie, niezależnie od wieku, narodowości, czy wyznania. Za jej funkcjonowanie odpowiedzialny jest Polski Związek Koszykówki (PZKosz.).

13

14

15 Polish national team in men's handball
Representation of Polish national handball team (commonly referred to as also the national representation, national team, national team) - the most important handball team in the country, appointed by the coach, in which all players could be holding Polish citizenship, regardless of age, nationality, or religion . For its functioning is responsible Handball Association in Poland. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej mężczyzn (zwyczajowo zwana również: reprezentacją narodową, kadrą narodową, drużyną narodową) — najważniejszy zespół piłki ręcznej w kraju, powoływany przez selekcjonera, w którym występować mogą wszyscy zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie, niezależnie od wieku, narodowości, czy wyznania. Za jej funkcjonowanie odpowiedzialny jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

16

17 Women's handball

18

19 Ski jumping Ski Jumping - one of the most popular sports in Poland. Skoki narciarskie – jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Polsce. Według badań ARC Rynek i Opinia z 2007, zainteresowanie skokami wśród Polaków było największe po zainteresowaniu piłką nożną[1] (skoki wyprzedzały piłkę nożną przez kilka lat do 2005).

20

21 Wśród polskich sportowców uprawiających skoki narciarskie najdłużej do światowej czołówki należał Adam Małysz, którego zwycięstwa w latach 2001–2011 wzbudziły bardzo duże zainteresowanie skokami w Polsce (małyszomania). Wcześniej sukcesy odnosili m.in. Stanisław Marusarz, Wojciech Fortuna i Piotr Fijas. Obecnie do światowej czołówki należy Kamil Stoch, który w 2013 zdobył tytuł mistrza świata w skokach narciarskich na dużej skoczni.

22

23 Boxing

24

25

26 Athletics - one of the oldest sports, is based on natural movement.
Lekkoatletyka (także lekka atletyka) – jedna z najstarszych dyscyplin sportu, oparta na naturalnym ruchu.

27 Wykonały: Klaudia Zym Klaudia Kita


Pobierz ppt "Popular sports in Poland Popularne sporty w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google