Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5"— Zapis prezentacji:

1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
Tymczasowe siedziby : Warszawa, ul. Sierakowskiego 9 ul. Namysłowska 1 Tel

2 Specjaliści poradni Psycholog Pedagog Terapeta Integracji Sensorycznej
Logopeda Neurologopeda Tyflopedagog Surdopedagog Oligofrenopedagog Socjoterapeuta Psychoterapeuta Doradca zawodowy Trzy zespoły orzekające: Zespół orzekający ds. indywidualnego nauczania Zespół orzekający ds. kształcenia specjalnego (135) Zespół orzekający ds. wczesnego wspomagania rozwoju Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr5

3 Rodzaje wydawanych orzeczeń i opinii specjalistycznych
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr5

4 Zajęcia skierowane do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców
Indywidualna terapia pedagogiczna Indywidualna terapia psychologiczna Indywidualna terapia logopedyczna Integracja Sensoryczna Zajęcia z elementami stymulacji polisensorycznej Muzykoterapia Zajęcia grupowe dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, nieśmiałych Zajęcia grupowe dla dzieci z deficytami rozwojowymi Socjoterapia dla dzieci i młodzieży Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców Terapia rodzinna Indywidualne spotkania wspierające, konsultacje wychowawcze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr5

5 INTEGRACJA SENSORYCZNA – zajęcia przeznaczone dla dzieci z następującymi problemami:
Nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch. Zbyt mała wrażliwość/reaktywność na stymulację sensoryczną. Zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej. Trudności z koncentracją, impulsywność Problemy z koordynacją Opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce. Słaba organizacja zachowania. Niskie poczucie własnej wartości. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr5

6 SALA DO INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr5

7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr5

8 INTEGRACJA POLISENSORYCZNA- w Sali Doświadczania Świata
Wykorzystywana w pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej z dziećmi autystycznymi, z zaburzeniami emocji oraz we wczesnym wspomaganiu rozwoju . Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr5

9 Sala polisensoryczna – sala doświadczania świata
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr5

10 Sala polisensoryczna – sala doświadczania świata
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr5

11 Sala polisensoryczna – sala doświadczania świata
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr5


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5"

Podobne prezentacje


Reklamy Google