Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie opinii uczestników IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Koło Naukowe Metod Ilościowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie opinii uczestników IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Koło Naukowe Metod Ilościowych."— Zapis prezentacji:

1 Badanie opinii uczestników IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Koło Naukowe Metod Ilościowych

2 Cele badania: Poznanie opinii uczestników IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania UG, dotyczących organizacji imprezy; Pozyskanie informacji o preferowanej przez uczestników formie i tematyce imprez organizowanych w ramach BFN; Określenie profilu osób, biorących udział w imprezach z okazji BFN na Wydziale Zarządzania UG. Opis badania : Badanie zostało przeprowadzone 27 maja 2011r. na Wydziale Zarządzania UG, podczas trwającego IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Przebadanych zostało 67 respondentów, biorących udział w imprezie.

3 Przebieg badania 1.Projektowanie kwestionariusza oraz jego konsultacja z kadrą naukową Katedry Statystyki WZR 2.Badanie – 67 respondentów przebadanych 27 maja 2011 roku 3.Analiza wyników badania.

4 70% ankietowanych nie uczestniczyło nigdy wcześniej w imprezach organizowanych w ramach BFN na Wydziale Zarządzania. Większość respondentów, którzy brali w poprzednich latach udział w festiwalu, uczestniczyła w nim tylko raz, pozostałe osoby natomiast 2 lub 5 razy. Uczestnictwo w imprezach BFN na Wydziale Zarządzania w poprzednich latach

5 Zdecydowana większość ankietowanych określa poziom imprez, organizowanych przez Wydział Zarządzania w ramach BFN, jako dobry (33%) lub raczej dobry (51%). Żaden z ankietowanych nie stwierdził, że poziom jest zły, a za raczej zły uznało go 1,5% z nich. Pozostałe 13,5% respondentów nie oceniło poziomu ani dobrze, ani źle. Ocena poziomu imprez organizowanych przez Wydział Zarządzania w ramach BFN

6 Najbardziej atraktycjne formy imprezy organizowane w ramach BFN Około 45% respondentów odpowiedziało, że jedną z najatrakcyjniejszych form imprezy w ramach BFN byłby konkurs. 37% wskazało wycieczki, a 34% wybrało warsztaty. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się dyskusja panelowa - tylko 3% respondentów uznało tę formę, jako jedną z najatrakcyjniejszych.

7 Dla 82% ankietowanych interesującą tematyką imprez okazała się informatyka. Jako drugą w kolejności respondenci typowali matematykę - 30%. Zaledwie 6% respondentów odpowiedziało, że interesuje ich organizacja i zarządzanie. Interesujące tematy imprez

8 12% osób biorących udział w ankiecie wskazało inną dziedzinę nauki niż w kwestionariuszu. Najczęściej pojawiającą się tu odpowiedzią była fizyka. Interesujące tematy imprez - inne

9 Uczestnictwo w imprezach BFN na innym wydziale UG Jedynie 6% respondentów wzięło udział w imprezach BFN na innym wydziale Uniwersytetu Gdańskiego w latach poprzednich, bądź zamierza wziąć udział w tym roku. Wskazanym wydziałem we wszystkich przypadkach był Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.

10 Profil respondenta: płeć W badaniu wzięło udział 82% mężczyzn i 18% kobiet.

11 Profil respondenta: typ szkoły Ponad połowa respondentów (58%) uczęszcza do technikum, 39% respondentów to uczniowie liceum ogólnokształcącego. Pozostałe 3% respondentów stanowili studenci.

12 Profil respondenta: klasa Największy odsetek respondentów (ok. 38%) to uczniowie klasy matematyczno- informatycznej. Kolejne miejsce zajmują profile: informatyczny, matematyczno-fizyczno- informatyczny oraz matematyczno-fizyczny. Co dziesiąty ankietowany nie uczęszcza do żadnej z wyżej wymienionych klas.

13 Profil respondenta: lokalizacja szkoły Wszyscy ankietowani uczą się w szkołach położonych w województwie pomorskim. Najwięcej respondentów pochodzi z Sopotu i Kwidzyna (po ok. 30%).

14 Podsumowanie Ankietowani w większości oceniają poziom imprez, organizowanych przez Wydział Zarządzania w ramach BFN, jako dobry (33%) lub raczej dobry (51%) Formą imprezy, budzącą największe zainteresowanie wśród respondentów, jest konkurs, a najchętniej wybieraną tematyką - informatyka Respondenci w bardzo małym stopniu zainteresowani są organizacją i zarządzaniem (4% z nich wskazało tę tematykę jako ciekawą) 94% badanych nie brało udziału w imprezach z okazji BFN organizowanych na innych wydziałach, 70% nie uczestniczyło również w poprzednich latach w festiwalu na Wydziale Zarządzania Większośc respondentów to uczniowie techników (58%) i liceów ogólnokształcących (39%). Prawie 90% z nich uczęszcza do klas o profilach związanych z matematyką, fizyką i informatyką Wśród badanych znalazło się o wiele więcej mężczyzn niż kobiet Najwięcej respondentów pochodzi z Sopotu (ok. 30%) i Kwidzyna (ok. 30%)


Pobierz ppt "Badanie opinii uczestników IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Koło Naukowe Metod Ilościowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google