Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁŻEŃSTWO O JAKIM MARZYMY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁŻEŃSTWO O JAKIM MARZYMY"— Zapis prezentacji:

1 MAŁŻEŃSTWO O JAKIM MARZYMY
Istnieją pewne czynniki, które odgrywają szczególne znaczenie

2 JEDNOŚĆ, JAWNOŚĆ, INTYMNOŚĆ
Jedność małżeńska została zobrazowana w Biblii na przykładzie relacji Adama i Ewy w raju. Obydwoje byli nadzy, lecz nie wstydzili się. Nie chodzi tu tylko o nagość fizyczną, lecz o pełną jawność ? Adam i Ewa nie mieli przed sobą nic do ukrycia. Zamierzeniem Boga było to, by jedność realizowała się w pełnej otwartości przed sobą i w obopólnej akceptacji. Nie oznacza to aprobowania czy gloryfikowania czegoś, co nie jest godne pochwały, ale wiąże się ze wstępną, bezwarunkową akceptacją. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Księga Rodzaju 2:25

3 Dwoje małżonków realizuje intymność nie tylko w oparciu
o myślenie życzeniowe i niewypowiedziane pragnienia dotyczące tego, jacy chcieliby być dla siebie nawzajem. Intymność to otwartość na siebie nawzajem, w miłości. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. List do Rzymian 15:7

4 Wcale nie musi być tak, że wszystkie cechy partnerów w małżeństwie spełniają wzajemne oczekiwania. Nie ma małżeństw idealnych. W osobistej relacji z Chrystusem, Bóg przemienia nas na obraz swojego Syna. Każdego możemy stawać się coraz bardziej podobni do Niego i zdolni, by kochać naszego małżonka miłością agape, miłością bezwarunkową. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. 2 List do Koryntian 3:18

5 Raczej nie zdarza się, by osobowość, charakter, motywacja, cechy i zdolności jednej strony w sposób idealny odpowiadały oczekiwaniom drugiej. Miłość bezwarunkowa jednak to przyjęcie siebie w sposób, w jaki przyjmuje nas Bóg ? bez warunków wstępnych. Później ta miłość zaczyna przemieniać nasze życie, tworzy coś nowego, pięknego. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Do Rzymian 8:39

6 Istnieją pewne czynniki, które odgrywają szczególne znaczenie w procesie kształtowania jedności, jawności i intymności. Należą do nich: miłość, przebaczanie, ciągła dążność do pojednania, wzajemna atrakcyjność i bliskość faktyczna w upodobaniach, w formie spędzania czasu. Chrystus jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Do Efezjan 2:14

7 Tajemnica dobrego funkcjonowania małżeństwa w jedności polega na tym, by w momencie konfliktu przynajmniej jedna ze stron chciała przebaczyć i dążyła do pojednania. Jej starania mogą mieć tak wielką siłę sprawczą, że umożliwią drugiej osobie "wejście na tę samą częstotliwość", by dążyć do wspólnego dobra. Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo (...), który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Micheasza 7:18

8 Jedność w małżeństwie jest zawsze efektem czasu, niczym nie uwarunkowanej miłości, przebaczenia i pojednania. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. 1 List Piotra 4:8

9 Największa jednak tajemnica jedności tkwi w akcie stawania się jednym ciałem. Zaczynamy to lepiej rozumieć, kiedy czytamy 5. rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan. Podsumowuje on swoje rozważania stwierdzeniem, że małżeństwo jest wielką tajemnicą, dodając: ...ale ja odnoszę to do Chrystusa i kościoła. Bóg nie pozostawił nas zatem bez wzorca, bez fundamentu. Jednocześnie chce, aby jedność małżonków była dla świata przykładem tego, jak On sam zabiega o człowieka. "...a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła." Do Efezjan 5:31-32

10 To oblubieniec stara się o swoją oblubienicę, a oblubienica pełna zaufania do oblubieńca czyni wszystko, by jej ukochany był tak samo szczęśliwy. Bożym, nadrzędnym zamierzeniem jest to, aby ludzie poprzez przykład małżeństwa mogli poznać, że Bóg jest prawdziwy. Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości. 1 List Jana 4:12

11 ZAKOŃCZENIE Czym jest miłość? Powiedz serce! Czym jest miłość ?
Szepnij skrycie! To dwie dusze, a myśl jedna to w dwóch sercach jedno bicie Prezentacje przygotowała: M.Smolińska Na podstawie książki: „Małżeństwo o jakim marzymy” Aliny i Henryka Wieja Wyd.Kanonia

12 Pomoc Duchowa


Pobierz ppt "MAŁŻEŃSTWO O JAKIM MARZYMY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google