Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy ZAPRASZAMY! www.e-klasa.pl, www.oands.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy ZAPRASZAMY! www.e-klasa.pl, www.oands.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy ZAPRASZAMY! www.e-klasa.pl, www.oands.com.pl

2 Moduł Wychowawcy – KLASY Strona Klasa umożliwia wychowawcy podgląd informacji jakie zostały podane przy rejestracji klasy. Znajdują się tam informacje o numerze klasy, nazwie i położeniu szkoły, nazwisku opiekuna klasy, dane kontaktowe. Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa

3 Moduł Wychowawcy – UCZNIOWIE Strona Uczniowie na koncie wychowawcy udostępnia dokładnie tą samą funkcjonalność co dla użytkownika 'dyrektora' i 'administratora', z tą różnicą, że jest ona ograniczona tylko do klasy, której wychowawcą jest zalogowany użytkownik. Wychowawca nie ma możliwość edycji listy uczniów z innych klas tej szkoły.

4 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – KATEGORIE OCEN Strona Kategorie na koncie wychowawcy, umożliwia tworzenie listy kategorii ocen, jakie będą występować w ramach klasy. Ta część aplikacji umożliwia uporządkowanie ocen, wprowadzenie ich podziału. Ma to za zadanie ułatwienie przekazania rodzicom informacji nie tylko o ocenie, ale także informacji za co ta ocena została wystawiona. W systemie, na stałe jest zadeklarowana kategoria oceny o nazwie SEMESTRALNA. Kategoria ta jest zawsze wyświetlana w końcowej kolumnie przy wszelkiego rodzaju podsumowaniach i może być wykorzystana do zapisu oceny za cały semestr.

5 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – OCENY Strona Oceny możliwia wprowadzenie do systemu ocen jakie uczniowie uzyskują na zajęciach lekcyjnych. Oceny te są później widoczne dla rodziców logujących się do swoich kont. W systemie, można wprowadzić oceny tylko z tych przedmiotów, które są wymienione w planie lekcji tworzonym na zakładce "Plan lekcji". Także kategorie, jakie są dostępne, brane są z listy kategorii, jaką nauczyciel definiuje na zakładce "Kategorie. Oceny wpisane w czasie wcześniejszych sesji widoczne są na niebieskim tle.

6 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – NIEOBECNOŚCI Strona Nieobecności umożliwia wprowadzenie do systemu nieobecności lub spóźnień uczniów na zajęciach lekcyjnych. Nieobecności te lub spóźnienia są widoczne dla rodziców logujących się do swoich kont. W systemie, nauczyciel może wprowadzić cztery kategorie nieobecności ucznia na zajęciach: - nieobecność nieusprawiedliwioną, - nieobecność usprawiedliwioną, - spóźnienie, - zwolnienie.

7 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – PLAN LEKCJI – AKTUALNY Strona 'Plan lekcji - aktualny' umożliwia zapoznanie się z aktualnie ustawionym dla klasy planem lekcji.

8 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – PLAN LEKCJI – LISTA Strona 'Plany lekcji - lista' umożliwia podgląd i wprowadzenie do systemu semestru i związanego z nim planu lekcji. Plan lekcji i dane semestru, są widoczne dla rodziców uczniów. Na podstawie tego planu, przedmiotów jaki są w nim zawarte, budowana jest lista przedmiotów dla jakich można wpisywać oceny w dziale oceny. Także na podstawie tego planu tworzona jest informacja o nieobecnościach ucznia na zajęciach szkolnych.

9 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – AKTUALNOŚCI - PRZEGLĄD Strona 'Aktualności - przegląd', umożliwia przegląd informacji, które są publikowane przez nauczyciela dla wszystkich rodziców uczniów z klasy. Tą drogą rodzic może zostać poinformowany o zebraniach klasowych, organizowanych spotkaniach czy wycieczkach.

10 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – RODZICE – SKRZYNKA Strona 'Kontaktu rodziców - skrzynka' umożliwia przegląd dwustronnych kontaktów nauczyciela z wybranym rodzicem ucznia w ramach wybranej klasy. W dziale tym, nauczyciel informowany jest czy są do niego nowe informacje od rodziców oraz, czy rodzice odczytali wysłane przez niego wiadomości.

11 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – RODZICE – WIADOMOŚCI Strona 'Kontaktu rodziców - wiadomości' umożliwia wysłanie wiadomości od wychowawcy do wybranego rodzica.

12 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – PRACOWNICY - SKRZYNKA Dział kontaktu umożliwia przegląd wiadomości wysyłanych pomiędzy pracownikami szkoły, których użytkownik jest nadawcą lub odbiorcą.

13 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – PRACOWNICY – WYŚLIJ Dział kontaktu umożliwia kontakt pomiędzy pracownikami szkoły. Możliwe jest wysyłanie wiadomości do jednej lub kilku wybranych osób.

14 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – WYDRUKI KLASOWE Strona 'Wydruki klasowe' umożliwia wychowawcy zbiorcze podsumowanie wszystkich ocen i nieobecności jakie dotyczą konkretnego ucznia. W dziale tym dla każdego ucznia indywidualnie generowana jest tabela z listą ocen jakie uzyskał oraz tabele z listą nieobecności. Możliwe jest wydrukowanie tabel.

15 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – RAPORTY KLASOWE Strona 'Raporty klasowe' umożliwia wykonanie na koniec semestru obliczeń dotyczących frekwencji i średnich ocen semestralnych uzyskiwanych przez klasę w danym semestrze. Raporty na koncie wychowawcy wykonywane są dla bieżącego semestru. Poprzez zmianę semestru do wglądu lub aktualnego semestru dla klasy, można wykonać raport dla dowolnego semestru klasy. Możliwe jest wydrukowanie tabel.

16 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – MONITOWANIE KONFIGURACJA Strona 'Monitowanie - konfiguracja' umożliwia wychowawcy klasy, skonfigurowanie parametrów problemów wychowawczych o jakich ma być powiadamiany przez system.

17 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – MONITOWANIE PRZEGLĄD Strona 'Monitowanie - przegląd' umożliwia przegląd wykrytych zgodnie z konfiguracją problemów wychowawczych dla poszczególnych uczniów.

18 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – PYTANIA TESTOWE Strona 'Pytania testowe' umożliwia wpisanie do systemu i edycję już wpisanych przez danego użytkownika pytań, które będą wykorzystywane przy generacji testów, przez wszystkich użytkowników systemu. Ideą jest zbudowanie bazy pytań testowych przez użytkowników.

19 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – GENERUJ TEST Strona 'Generuj test' umożliwia wygenerowanie testu z wszystkich pytań zarejestrowanych w systemie. Po określeniu parametrów pytań (otwarte, zamknięte).

20 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – SZKOLNE DRUKI – DOKUMENTACJA WYCIECZKI Strona 'Szkolne druki – dokumentacja wycieczki' umożliwia wygenerowanie druków dokumentacji wycieczki szkolnej zgodnych z przepisami prawa oświatowego, z wykorzystaniem informacji zawartych w systemie (lista uczestników, adresy, itp.).

21 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy – SZKOLNE DRUKI - ŚWIADECTWA Strona Szkolne druki – świadectwa umożliwia wydrukowanie świadectw, z wykorzystaniem informacji zawartych w systemie (data urodzenia, stopnie semestralne, itp.), co znakomicie usprawnia tą monotonną czynność.

22 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wuychowawcy DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! www.e-klasa.pl, www.oands.com.pl


Pobierz ppt "Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa Moduł Wychowawcy ZAPRASZAMY! www.e-klasa.pl, www.oands.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google