Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo dzieci w czasie ferii zimowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo dzieci w czasie ferii zimowych"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo dzieci w czasie ferii zimowych
Powinności szkoły

2 Omówienie z uczniami i wychowankami zasad bezpiecznego wypoczynku:
Uprawiania zabaw i sportów zimowych w miejscach do tego przeznaczonych (zakaz zabaw na zamarzniętych stawach, rzekach, jazdy na sankach na drogach publicznych i uliczkach osiedlowych) Bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie w utrudnionych warunkach - konieczności noszenia na odzieży wierzchniej elementów odblaskowych

3 Racjonalnych zachowań w sytuacjach kryzysowych- przypomnienie telefonów alarmowych
Ostrożnych zachowań w kontaktach z dorosłymi nieznajomym Niebezpieczeństw płynących z nawiązywania znajomości przez Internet Bezpiecznych zachowań w miejscu o natężonym ruchu turystycznym (stoki narciarskie, baseny,itp.) Innych uznanych przez wychowawcę jako ważne

4 Powinności szkoły organizującej wypoczynek (półkolonie) w miejscu zamieszkania oraz w formach wyjazdowych ( Dz. U. Nr 12/97 poz.67 patr.6 ust1) Posiadanie aktualnej karty kwalifikacyjnej obiektu, Zatrudnienie kadry pedagogicznej stosownie do liczby dzieci, max 15 uczestników w grupie dzieci do 10 roku życia max 20 uczestników w grupie dzieci powyżej 10 roku życia Wskazanie w wykazie kadry uprawnień kierownika półkolonii, jeżeli obowiązków tych nie pełni dyrektor szkoły lub inny pracownik pedagogiczny pełniący funkcje kierowniczą w szkole, Sporządzenie programu pracy z dziećmi i młodzieżą uwzględniającego opisane zasady bezpiecznego wypoczynku Zgłoszenie placówki wypoczynku (półkolonii) na 14 dni przed jej rozpoczęciem w Kuratorium Oświaty (Delegaturze) właściwej dla siedziby placówki wypoczynku.

5 Powinności szkoły organizującej w czasie ferii zajęcia rekreacyjno - sportowe
Jeżeli szkoła organizuje zajęcia w miejscu zamieszkania, które nie mieszczą się w wskazanych Rozporządzeniem formach wypoczynku, stosuje się ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa i nadzoru dzieci. Zapewnienie bezpieczeństwa i nadzoru dzieci należą do zadań dyrektora zgodnie z kompetencjami określonymi w Ustawie o Systemie Oświaty oraz Rozporządzeniem MENiS Dz.U. Nr 6 z 2003r. poz.69 §2. Szkoła dokonuje zgłoszenia organizacji zajęć rekreacyjno - sportowych na drukach zamieszczonych na stronie KO w Katowicach.

6 Powinności szkoły organizującej formy turystyki szkolnej w miejscu zamieszkania Dz. U. Nr 135/2001 poz. 1516 § 2 ust. 1 pkt 6 „ Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku ” § 8 „ Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych ” § 12 pkt 2 Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności „ Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników ”

7 Powinności dyrektora szkoły użyczającej obiekt na wypoczynek dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 12/97 poz.67 §.8 ust 1 Obiekt przeznaczony na placówkę wypoczynku musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny określone odrębnymi przepisami - posiadać aktualną kartę kwalifikacyjną obiektu

8 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo dzieci w czasie ferii zimowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google