Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Dofinansowany przez na sumę 90 370, 00zł

2 Projekt zajął NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM I MIEJSCE wśród 22 przesłanych projektów. Uzyskał największą liczbę punktów 96 pkt. 7 projektów z 22 zostało wytypowanych do poziomu centralnego NA POZIOMIE CENTRALNYM II MIEJSCE wśród 110 przesłanych projektów. 35 projektów o najwyższej punktacji zostało dofinansowanych.

3 Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szerzenie wiedzy i kształtowanie umiejętności wśród różnych grup społecznych pomocnych w zapobieganiu przemocy w rodzinie.

4 Projekt realizuje założenia i zadania programu w zakresie: - promowania odpowiednich wzorców życia rodzinnego (opartych na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy itp.) - organizowania szkoleń tematycznych dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy;

5 Adresatami projektu jest cała społeczność lokalna Powiatu Suwalskiego w szczególności: - Bezpośrednio: DZIECI I MŁODZIEŻY zamieszkała na terenie Powiatu Suwalskiego: - RODZICE I DZIADKOWIE dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Suwalskiego: - PEDAGODZY, NAUCZYCIELE ze szkół z terenu Powiatu Suwalskiego: - OSOBY PRACUJĄCE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY na terenie Powiatu Suwalskiego: - Pośrednio: LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ zamieszkała na terenie Powiatu Suwalskiego

6 PROJEKT ZAKŁADA REALIZACJĘ TRZECH GŁÓWNYCH ZADAŃ:

7 ZADANIE 1. ORGANIZACJA KAMPANII POSTAW NA RODZINĘ I WARSZTATÓW TOWARZYSZĄCYCH KAMPANII. Działania profilaktyczno - edukacyjne oparte na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

8 1.1 Organizacja uroczystego spotkania rozpoczynającego działania projektowe oraz otwierającego lokalną kampanię POSTAW NA RODZINĘ. Spotkanie zapoznające z działaniami projektowymi, ideą kampanii POSTAW NA RODZINĘ. Przekazanie materiałów informacyjno – edukacyjnych.

9 1.2 Organizacja rodzinnego konkursu multimedialnego Wymarzony dzień z rodziną. Do konkursu zaproszone są całe rodziny, które będą mogły poprzez przygotowanie prezentacji multimedialnej zaprezentować swój własny pomysł na Wymarzony dzień z rodziną. Najlepsze prace rodzin zostaną nagrodzone w postaci sfinansowania kosztów organizacji takiego dnia dla rodziny.

10 1.3 Organizacja warsztatów Być mamą: 1 CYKL - 10 spotkań 2 godzinnych, grupa do 12 osób 1.4 Organizacja warsztatów dla rodziców Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I. 1 CYKL, 10 spotkań 2 godzinnych, grupa do 12 osób

11 1.5 Warsztaty dla rodziców małych dzieci – Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice: 2 CYKLE, 6 spotkań 2 godzinnych, grupa do 12 osób. 2 prowadzących. 1.6 Warsztaty dla ojców TATUŚ w nowoczesnym stylu: 1 CYKL, 14 godzinny weekendowy, grupa ok. 12 osób.

12 1.7 Organizacja warsztatów dla małżeństw – Jak budować relację małżeńską?: 1 CYKL, 10 spotkań 2 godzinnych, grupa do 12 osób, 1.8 Organizacja warsztatów dla kobiet – Jak żyć bez przemocy?: 1 CYKL, 17 spotkań 2 godzinnych, grupa do 12 osób,

13 Zadanie 2. ORGANIZACJA KAMPANII BIAŁEJ WSTĄŻKI. Działania skierowane na zwiększenie świadomości społecznej dot. zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.

14 2.1 Przygotowanie i organizacja spotkania rozpoczynającego Kampanię Białej Wstążki. 2.2 Organizacja Konkursu dla szkół na najlepiej przeprowadzoną Kampanię Białej Wstążki w szkole lub środowisku lokalnym. 2.3 Organizacja wydarzeń związanych z Kampanią w szkołach i społeczności lokalnej wg. opracowanego programu. 2.4 Organizacja spotkania kończącego Kampanię Białej Wstążki połączone ze spotkaniem kończącym działania projektowe.

15 Zadanie 3. PRZYGOTOWANIE SPECJALISTÓW DO PRACY Z RODZINĄ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI.

16 3.1 Organizacja szkolenia przygotowującego do prowadzenia warsztatów dla babć i dziadków. Grupa do 12 osób. Proponowana tematyka warsztatów: -Portret Super Babci – Super Dziadka -Rola babci i dziadka w rodzinie -Jak zaplanować święto rodzinne -Komunikacja w rodzinie -Jak spędzać czas z dzieckiem – zabawy edukacyjne -Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci -Wolontariat seniorski jako forma angażowania społecznego

17 3.2 Organizacja szkolenia przygotowującego do pracy z rodziną w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach Grupa do 16 osób. Kurs podstawowy przeznaczony dla członków zespołów interdyscyplinarnych.

18 3.3 Organizacja szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – Trening Kontroli Złości. 3 warsztaty. Każda grupa do 20 osób. 3.4 Organizacja szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą - PEACE 4 KIDS. 2 warsztaty. Każda grupa do 20 osób


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google