Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok 2011 w Ś wietlicy Socjoterapeutycznej w Wyszkowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok 2011 w Ś wietlicy Socjoterapeutycznej w Wyszkowie."— Zapis prezentacji:

1 Rok 2011 w Ś wietlicy Socjoterapeutycznej w Wyszkowie

2 Nowy Rok Tak jak wsz ę dzie tak i u nas Nowy Rok jest momentem podsumowa ń. Ka ż dy z naszych podopiecznych w ci ą gu całego roku zbiera symboliczne słoneczka – wr ę czane za szczególne zasługi! Na pocz ą tku ka ż dego roku podsumowujemy kto ile ich zdobył!

3 Nasze babcie, Nasi dziadkowie Pami ę tamy o nich! Szczególnie w dniu ich ś wi ę ta! Dla ka ż dej babci i ka ż dego dziadka przygotowujemy r ę cznie robione upominki!

4 Ś wi ę tujemy w karnawale! Mieli ś my szcz ęś cie uczestniczy ć w spotkaniu organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 13 lutego odbył si ę bal!

5

6

7

8 Obchodzimy Walentynki! Najpierw robimy kartki

9 Potem wspólnie robimy dekoracje….

10 Tak aby na koniec odda ć si ę zabawie!

11

12 A w czasie ferii… Ć wiczymy!

13 Tworzymy Klub Dobrej Zabawy

14

15 Lubimy rysowa ć

16 I razem sp ę dza ć czas!

17 Nasz ą pasj ą jest gazetka!

18 A w oczekiwaniu na wiosn ę … Nie tylko odrabiamy lekcje… Sp ę dzamy czas na dworzu!

19 Uczymy si ę o zdrowym od ż ywianiu!

20

21 Rozwijamy swe talenty teatralne…

22 A ż nadchodzi Wielkanoc! Dekorujemy stoły

23 Ubieramy si ę elegancko

24 Tak, aby jak najlepiej ugo ś ci ć naszych go ś ci

25 Dzi ę ki naszym sponsorom, odwiedza nas tak ż e Wielkanocny Zaj ą c!

26 Mamy tak ż e przyjaciół w Gimnazjum Nr 2! Wspólnie z Wolontariatem organizujemy liczne spotkania, pocz ą wszy od Wró ż b Andrzejkowych a sko ń czywszy na Dniu Dziecka!

27 Lubimy rodzinne ś wi ę ta!

28

29 Bierzemy udział w imprezach! Dzie ń Dziecka 2011!

30 Odwiedzamy tak ż e MONAR

31

32 Jedziemy do Białowie ż y!

33 Lubimy ta ń czy ć !

34 A w Wakacje… Wspólnie sp ę dza ć czas! Chodzi ć na basen. A pod koniec ż egnamy 14-latków…

35 Czas do szkoły!

36 Znamy prawa dziecka To jeden z licznych konkursów, w których bierzemy udział. Tworzymy wiele prac plastycznych i wygrywamy cenne nagrody.

37 Lubimy przygotowywa ć si ę do ś wi ą t…

38 A to wszystko dzi ę ki WAM! Dzi ę kujemy: Burmistrzowi Wyszkowa Piekarni OSKROBA Europejskiemu Centrum Kształcenia PASCAL Zespołowi Szkół Nr 3 Zespołowi Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego Przedsi ę biorstwu Energetyki Cieplnej Ksi ę garni KRAM Wyszkowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego O ś rodkowi Pomocy Społecznej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie Klubowi Muzycznemu ODYSEY Cukierni Pana Zenona Fr ą ckiewicza


Pobierz ppt "Rok 2011 w Ś wietlicy Socjoterapeutycznej w Wyszkowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google