Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym dotyczące rowerzystów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w Prawie o ruchu drogowym dotyczące rowerzystów"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w Prawie o ruchu drogowym dotyczące rowerzystów
Dz.U obowiązują od

2 Definicja roweru było:
rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jest: rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h; wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

3 Co zmienia nowa definicja roweru ?
Traktuje rowery z napędem elektrycznym na równi z rowerami Zrównuje prawa roweru trójkołowego, roweru z przyczepką (o maks. szerokość 90 cm) z tradycyjnym rowerem jednośladowym Możliwość poruszania się ww rowerów po drogach dla rowerów

4 Śluza dla rowerów i pas ruchu dla rowerów
śluza dla rowerów - część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi

5 Śluza dla rowerów i pas ruchu dla rowerów

6 Wyprzedzanie przez rower z prawej strony
Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

7 Pierwszeństwo na przejeździe rowerowym
Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

8 Rowerzyści mogą jeździć obok siebie
Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

9 Jazda chodnikiem przy złej pogodzie
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; 2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; 3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6. Ust.6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

10 Legalizacja przewozu dzieci w przyczepach rowerowych
Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz: (…) 4) dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.

11 Zmiany dotyczące wyposażenia roweru
Dz.U.2012 poz. 997 obowiązują od

12 Światła Rower powinien być wyposażony oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone: 1)   z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej; 2)   z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

13 Światła Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego (…) były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy. Kierujący rowerem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu. W przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne (do tej pory dotyczyło to tylko świateł pozycyjnych tylnych).

14 Zmiany dotyczą również m.in.:
Światła Zmiany dotyczą również m.in.: Zmiany wysokości na jakiej możemy umieszczać na rowerze światła (od 250 mm do 1500 mm od powierzchni jezdni) Możliwości montażu na rowerze dodatkowych świateł odblaskowych i elementów odblaskowych


Pobierz ppt "Zmiany w Prawie o ruchu drogowym dotyczące rowerzystów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google