Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Multimedialne centrum informacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Multimedialne centrum informacji"— Zapis prezentacji:

1 Multimedialne centrum informacji
NOWE OBLICZE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Publiczne gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Annopolu

2 Krótko o naszej bibliotece
Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia, z których jedno pełni funkcję multimedialnego centrum informacji, a drugie biblioteki z czytelnią. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30. Prowadzą ją nauczyciele: pani Anna Matyszczak oraz pani Małgorzata Mysłowska.

3 Zadania biblioteki szkolnej:
Gromadzenie i systematyczne uzupełnianie zbiorów, Opracowywanie materiałów stanowiących księgozbiór biblioteki, Przechowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki, Udzielanie informacji i pomocy czytelnikom w dotarciu do poszukiwanych materiałów

4 Multimedialne centrum informacji
Wyposażone jest w osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz dwoma urządzeniami wielofunkcyjnymi (skaner, drukarka, kopiarka)

5 PODSTAWOWE ZADANIA INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
Gromadzenie wszelkich dostępnych źródeł informacji Udostępnianie dokumentów zapisanych na nośnikach elektronicznych Tworzenie nowoczesnego warsztatu samokształceniowego ucznia i nauczyciela Stwarzanie warunków do wartościowego spędzania czasu wolnego

6 Centrum informacyjne zapewnia
Swobodny dostęp do komputerów Pozwala użytkownikom odrabiać lekcje Realizować własne potrzeby informacyjne Realizować zainteresowania

7 Szkolne Centrum informacji jest miejscem:
Korzystania z zasobów bibliotecznych, Pracy indywidualnej i grupowej uczniów oraz nauczycieli nad przygotowaniem materiałów związanych z zadaniami dydaktycznymi Pozalekcyjnych zajęć indywidualnych i grupowych związanych z rozwijaniem zainteresowań Przygotowywania informacji związanych z promocją szkoły Archiwizacji materiałów na nośnikach elektronicznych, Wykorzystywania sprzętu do prowadzenia zajęć przez nauczycieli różnych przedmiotów

8 Wykorzystanie pracowni
Sprzęt służy do celów dydaktycznych i wychowawczych. Uczniowie tworząc własne dokumenty zapoznają się z różnymi formami dziennikarskimi. Za pomocą aparatu cyfrowego rejestrują wydarzenia z życia szkoły (filmy i zdjęcia z przedstawień, akcji, kiermaszów, gazetek, i innych),tworzą wystawy fotograficzne Posługując się edytorem tekstu piszą artykuły do gazetki szkolnej, współtworzą szkolną witryną WWW (promocja szkoły) W centrum nauczyciele i uczniowie pracują z Internetem, przygotowują własne dokumenty i archiwizują je, prowadza notatki w wersji elektronicznej , drukują, przesyłają dokumenty pocztą elektroniczną Na lekcjach bibliotecznych uczniowie zapoznają się z internetowymi encyklopediami, słownikami, poznają czasopisma online, stronami adresowanymi do dzieci i młodzieży. Filmy prezentowane na zajęciach bibliotecznych, świetlicowych i innych (lektury, filmy profilaktyczne) wzbogacały zajęcia i urozmaicały je. Wykorzystując program PowerPoint uczniowie tworzą prezentacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły, prezentowane podczas Dnia Otwartego Szkoły, dokumentujące działalność Szkolnego Klubu Przyjaciół Biblioteki (multimedialna kronika klubu), Szkoły Promującej Zdrowie, Samorządu Uczniowskiego. Posługując się programem Excel nauczyciele opracowują rozliczenia kiermaszów książek, statystyk wypożyczeń książek

9 Wystawy, gazetki

10 Zainteresowanie uczniów Centrum multimedialnym
Uczniowie bardzo chętnie odwiedzają bibliotekę i korzystają z dostępnego sprzętu. Z pracowni multimedialnej w ciągu ostatnich pięciu semestrów użytkownicy skorzystali około 6000 razy.

11 Bezpieczeństwo w Internecie
Uczniowie są uczeni bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem i dbania o wspólny sprzęt. Znają zagrożenia płynące ze strony Internetu i możliwości uzależnienia się od komputera. Pracę w centrum porządkują zapisy regulaminu, z którym zapoznany jest każdy uczeń odwiedzający pracownię po raz pierwszy

12 Umiejętności zdobywane przez uczniów
Posługiwania się nowoczesnym multimedialnym zestawem komputerowym, połączonym w sieć Szybkiego docierania do informacji Łatwego porozumiewania się Korzystania z podręcznego zbioru multimedialnych programów edukacyjnych Gromadzenia , selekcjonowania i przetwarzania informacji Tworzenie własnych prac i prezentacji wszechstronnie rozwija uczniów, aktywizuje ich i angażuje emocjonalnie

13 Centrum komputerowe To szansa na szybkie dotarcie do potrzebnych materiałów , które nie zawsze można zdobyć w tradycyjny sposób, zwłaszcza w małych miejscowościach. Stwarza możliwość odwiedzenia galerii, bibliotek, szkół ponadgimnazjalnych, wyższych uczelni i wielu różnych instytucji.

14 Jadwiga Andrzejewska :
„Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da”

15 Prezentację przygotowały
Magdalena Grzesik i Angelika Zboch Kl. III d


Pobierz ppt "Multimedialne centrum informacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google