Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej"— Zapis prezentacji:

1 Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

2

3 Cele prowadzenia list Cel główny
Zapewnienie równego traktowania wszystkich pacjentów poprzez równy, niedyskryminujący i przejrzysty dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Cele szczegółowe monitorowanie okresu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej; poprawa dostępności do świadczeń; prosta, rzetelna i dokładna informacja dla pacjentów; przeciwdziałanie korupcji; uzyskanie informacji dla określania zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. Prowadzenie listy jest obowiązkiem ustawowym!

4 Zasady zapisywania na listę
Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane według kolejności zgłoszeń. Pacjent, któremu nie można udzielić świadczeń w chwili przyjęcia powinien zostać wpisany na listę oczekujących w jednej z dwóch kategorii medycznych, od której zależy termin realizacji świadczenia: przypadek pilny – pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia, przypadek stabilny – pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent ma prawo do zmiany terminu leczenia. Prowadzenie wpisów na listy oczekujących powinno odbywać się na bieżąco – pacjent powinien zostać zapisany na listę oczekujących w dniu zgłoszenia do świadczeniodawcy.

5 Które świadczenia? Listy oczekujących prowadzone są między innymi w ramach: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, opieki długoterminowej, leczenia stomatologicznego, leczenia uzdrowiskowego. Zgromadzone dane o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na świadczenia są przekazywane do NFZ.

6 Czas oczekiwania Do 50% poradni nie czeka się na wizytę dłużej niż:
do neurologa – 15 dni do urologa – 16 dni  do alergologa – 17 dni  do chirurga ortopedy – 19 dni  do okulisty – 19 dni do kardiologa – 45 dni do endokrynologa – 50 dni Do połowy poradni dermatologicznych, laryngologicznych i ginekologiczno-położniczych pacjenci przyjmowani są bez kolejki.  Kategoria medyczna – przypadek stabilny, marzec 2009 r.

7 Czas oczekiwania Średni czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału szpitalnego u 50% świadczeniodawców nie jest dłuższy niż: do oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej – 48 dni do oddziału otolaryngologicznego – 50 dni do oddziału chirurgii ogólnej – 14 dni do oddziału okulistycznego – 30 dni do oddziału reumatologicznego – 79 dni do oddziału urologicznego – 15 dni do oddziału gastroenterologicznego – 27 dni do oddziału chirurgii plastycznej – 52 dni Do połowy oddziałów chorób wewnętrznych i chirurgii jednego dnia pacjenci przyjmowani są bez kolejki. Kategoria medyczna – przypadek stabilny, marzec 2009 r.

8 Czas oczekiwania U 50% świadczeniodawców, na wykonanie badań diagnostycznych nie czeka się dłużej niż: na tomografię komputerową – 27 dni, na echokardiografię – 11 dni, na rezonans magnetyczny – 70 dni. Kategoria medyczna – przypadek stabilny, marzec 2009 r.

9 Kontrola Kontrola list oczekujących na leczenie zaćmy – IV kwartał 2007 okresowy brak przekazywania komunikatu (ok. 25% świadczeniodawców). Kilku świadczeniodawców w ogóle nie prowadziło list i nie przekazywało do Funduszu informacji o kolejkach; niepełne dane (ok. 30%); przekazywane informacje sprzeczne z rzeczywistymi danymi znajdującymi się w dokumentacji (ok. 40%); brak aktualizacji list; czas oczekiwania znacząco krótszy, niż wynikałoby to z informacji przekazanej do Funduszu; niespójne dane – czas oczekiwania w kategorii pilny dłuższy niż stabilny. nieprzestrzeganie kolejności udzielania świadczeń; wykonywanie zabiegu, pomimo braku wpisu na liście; Niezasadne przekwalifikowanie pacjenta z kategorii „stabilny” do kategorii „pilny”.

10 Listy spersonalizowane
Umożliwiają zbieranie danych, które pozwalają jednoznaczną identyfikację pacjenta (poprzez numer PESEL) oczekującego na wybrane procedury medyczne. NFZ zbiera dane o oczekujących na wybrane, drogie specjalistyczne zabiegi, na które czeka się najdłużej: wszczepianie endoprotez stawów, wszczepianie implantów kręgosłupa. Od 2009 roku zbierane są dane spersonalizowane dla: usunięcia zaćmy, angioplastyki. Uwagi Przekazywane do Funduszu dane w pełni oddają rzeczywistość. Pozwalają na kompleksową analizę procedur wykonywanych u konkretnego świadczeniodawcy.

11 Wszczepianie endoprotez
W roku 291 świadczeniodawców z terenu całego kraju, dokonywało wszczepów endoprotez stawowych oraz implantów kręgosłupa, z czego 277 świadczeniodawców wszczepiało endoprotezy stawowe. W całym kraju wykonano procedury wszczepienia endoprotez stawowych oraz wszczepienia implantów kręgosłupa. 23 placówki to zakłady niepubliczne, które dokonały zabiegów. W większości przypadków procedury wszczepiania endoprotez stawowych realizowane są w oddziałach urazowo-ortopedycznych. Na 311 oddziałów szpitalnych wszczepiających endoprotezy stawów 20 to oddziały chirurgii ogólnej i 4 oddziały neurochirurgii.

12 Podział regionalny Liczba świadczeniodawców dokonujących wszczepów endoprotez stawów oraz implantów kręgosłupa w 2008 roku 12 13 34 11 30 6 20 8 43 25 15 10 19 291

13 Wykonane zabiegi W roku 2008 w całym kraju wykonano procedury wszczepienia endoprotez stawowych oraz wszczepienia implantów kręgosłupa, w tym: endoprotezy stawu biodrowego – ( endoprotez całkowitych, endoprotez częściowych); endoprotezy stawu kolanowego – (8.220 endoprotez całkowitych, 557 endoprotez częściowych); endoprotezy stawu łokciowego – 72; endoprotezy stawu ramiennego – 174; endoprotezy innych stawów – 92; implanty kręgosłupa –

14 Endoprotezy biodrowe 74 świadczeniodawców wykonało ponad 150 wszczepów endoprotez biodrowych. Są to głównie szpitale kliniczne i specjalistyczne. Ponad 27% świadczeniodawców dokonujących alloplastyk stawu biodrowego wykonało w ciągu 2008 roku mniej niż 50 tego rodzaju operacji, a 4 świadczeniodawców wszczepiło mniej niż 10 endoprotez stawu biodrowego. Wśród 291 świadczeniodawców 27 placówek dokonało wyłącznie wszczepów częściowych.

15 Endoprotezy biodrowe Wśród świadczeniodawców wszczepiających największą liczbę endoprotez stawu biodrowego w skali kraju należy wymienić: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy w Otwocku – zabiegów; SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr J. Daaba w Piekarach Śląskich – 866 zabiegów; Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego Poznań-Wilda – 818 zabiegów.

16 Endoprotezy biodrowe Operacje rewizyjne stanowiły 7,5% zarejestrowanych w roku 2008 wszczepów endoprotez stawu biodrowego. Najwięcej operacji rewizyjnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego wykonały: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie – 122, Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy w Otwocku – 92, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr J. Daaba w Piekarach Śląskich – 89.

17 Endoprotezy kolanowe 12 świadczeniodawców wszczepiło w 2008 roku więcej niż 150 endoprotez stawu kolanowego. Prawie 74% ze wszystkich 179 świadczeniodawców wykonało mniej niż 50 alloplastyk stawu kolanowego w ciągu roku. 77 wykonało mniej niż 25 wszczepów.

18 Endoprotezy kolanowe Wśród świadczeniodawców wszczepiających największą liczbę endoprotez stawu kolanowego w skali kraju należy wymienić: Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu-Wildzie – 407 zabiegów; Krakowskie Centrum Rehabilitacji w Krakowie – 294 zabiegów; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej w województwie podkarpackim – 225 zabiegów.

19 Implanty kręgosłupa Wśród świadczeniodawców wszczepiających największą liczbę implantów kręgosłupa w skali kraju należy wymienić: SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr J. Daaba w Piekarach Śląskich – 667 procedur; 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SP ZOZ w Bydgoszczy – 626 procedur; Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem – 506 procedur.

20 Przyczyny operacji Staw biodrowy
pierwotna, obustronna koksartroza (M16.0); złamanie szyjki kości udowej (S72.0); inne pierwotne koksartrozy (M16.1). Staw kolanowy pierwotna, obustronna gonartroza (M17.0); inne pierwotne gonartrozy (M17.1).

21 Korzyści personalizacji list
Dane rzeczywiste, a nie orientacyjne. Rzetelna i wiarygodna informacja o udzielanych świadczeniach zarówno dla pacjenta, jak i dla NFZ. Realne skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie świadczenia poprzez możliwość wyboru świadczeniodawcy. Dzięki identyfikacji pacjenta – realne skrócenie list oczekujących (pacjent oczekujący do jednego, a nie kilku świadczeniodawców). Przeciwdziałanie korupcji.

22 Podstawy prawne Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; Zarządzenie Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ­– załącznik nr 12;


Pobierz ppt "Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google