Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy przedsiĘbiorczoŚci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy przedsiĘbiorczoŚci"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy przedsiĘbiorczoŚci

2 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Postawa przedsiębiorczości i aktywność gospodarcza człowieka w społeczeństwie Człowiek w gospodarce rynkowej Prowadzenie działalności gospodarczej Państwo i społeczeństwo w gospodarce rynkowej Społeczna odpowiedzialność biznesu

3 Podział przedsiębiorstwa

4 Cechy osobowości człowieka PRZEDSIĘBIORCZEGO
Komunikacja interpersonalna- umiejętność porozumiewania się, mówienia, słuchania, zachowania asertywnego w tym także umiejętności budowania zespołów, pracy w tych zespołach oraz rozwiązywania konfliktów. Postawa asertywna – jest to zachowanie ludzi, którzy argumentując swoje zachowanie używają słowa „ja” a nie komunikatów typu „ty”. Postawa uległa -człowiek uległy pozwala innym decydować za siebie emocjonalnie. Człowiek uległy jest skryty, nie mówi wprost, w sytuacji, gdy można wygrać lub przegrać przeważnie przegrywa, jeśli osiąga cele to w sposób pośredni. Postawa agresywna - człowiek o takiej postawie decyduje za innych, jest uczciwy ale w sposób nietaktowny, bezpośredni, podkreślający swoją wartość, a pomijający i zmniejszający zalety innych, w sytuacji wygrana czy przegrana zawsze wygrywa.

5 Techniki i Metody Negocjacji:
Zasady ustępowania w negocjacjach Inne ważne zasady dotyczące ustępstw Mierz wysoko Nie zgadzaj się na pierwszą propozycję Technika dobry - zły facet Techniki związane z wykorzystaniem czasu

6 Zasady ustępowania w negocjacjach
Unikaj zasady "dzielenia różnicy na pół" - matematyczne dzielenie ofert na pół często bywa niekorzystne dla obu stron. Należy ostrożnie traktować "absurdalną propozycję" drugiej strony - absurdalne propozycja często stosowana jest w celu zbadania naszej determinacji i naszego stanowiska. Nie należy poddać sie emocjom lecz wyjaśnić absurdalność propozycji. Nie idź pierwszy na ustępstwa w ważnych sprawach - ustępstwo jako pierwszy w sprawach ważnych jest traktowana jako słabość negocjatora. W zamian warto wyprzedzić partnera w ustępstwach dotyczących spraw nieistotnych. Należy wystrzegać się eskalacji ustępstw pod koniec negocjacji - często wykorzystywana technika zwiększania żądań pozornie zakończonych już negocjacji. Ustępstwa powinny być niewielkie - człowiek bardziej postrzega sam fakt ustępstwa niż jego wielkość. Małe ustępstwo zachęca do wzajemności - duże do zachłanności. Ustępstwa powinny być stopniowo malejące - zmniejszające się ustępstwa skłaniają drugą stroną do wcześniejszego podpisania porozumienia, uważa ona bowiem ,że zbliżamy się do granic swoich możliwości. Ustępować należy powoli i niełatwo - szybkie ustępstwo nie daje satysfakcji naszemu partnerowi, bardziej cenimy to o co musimy walczyć. Nie każde ustępstwo partnera musi być odwzajemnione - ustępstwa odwzajemnione nie zawsze są konieczne, a równe ustępstwa nie zawsze są sprawiedliwe.

7 Inne ważne zasady dotyczące ustępstw
nie należy okazywać zadowolenia z pierwszego ustępstwa uczynionego przez oponenta należy upewnić się, że druga strona rozumie i właściwie ocenia wartość uzyskanego ustępstwa należy pamiętać o udzielonych ustępstwach i od czasu do czasu przypomnieć o nich oponentowi należy dobrze zrozumieć wszystkie wymagania drugiej strony, zanim zacznie się czynić jakiekolwiek ustępstwa nie należy zakładać, że oponent zrozumie korzyści z uzyskanych ustępstw

8 Mierz Wysoko Wysokie żądania negocjatora bardzo korzystnie wpływają na osiągane przez niego rezultaty. Zbyt wysokie niczym nie uzasadnione żądania mogą zirytować partnera , a przez to utrudnić rozmowy.

9 Nie zgadzaj się na pierwszą propozycję
Pierwsza propozycję odrzucamy gdyż, z reguły jest ona zbyt wygórowana i partner przygotowany jest na ustępstwa. Po drugie nasza akceptacja dla pierwszej oferty traktowana jest jako nasza słabość.

10 Technika dobry - zły facet
Z jednej strony występuje dwóch negocjatorów z których: pierwszy rozpoczyna negocjacje stawiając wygórowane żądania, tworząc nieprzychylną stresującą sytuację (czasami obrażając drugą stronę) a drugi negocjator przejmuje inicjatywę, zachowując się bardzo grzecznie stosuje technikę małych ustępstw - pozornie korzystną dla obu stron. W rzeczywistości jest ona korzystna jedynie dla strony "dobrego i złego faceta"

11 Techniki związane z wykorzystaniem czasu
Technika polegająca na zadawaniu hipotetycznych pytań - co by było , gdyby ... Pytania te mają na celu zbadanie sytuacji i możliwości przeciwnika negocjacji.

12 Negocjacje i ich podział
Negocjacje – to skomplikowany proces, w którym każda ze stron stara się doprowadzić do podjęcia wspólnej decyzji Negocjacje dzielą się na: 1. Twarde 2. Miękkie 3. Rzeczowe

13 Metody i techniki prowadzenia negocjacji:
- Prowadzenie rozmów negocjacyjnych, w których jest ciągła możliwość kontaktowania się z naczelnym kierownictwem akceptującym uzgodnione ustalenia. - Podsumowanie wyników negocjacji i ustalenie treści porozumienia. - Przygotowanie negocjacji, określające zadania i cele negocjacji oraz ustalające taktykę prowadzenia negocjacji. - Opracowanie instrukcji dla negocjatorów, którymi są kierownicy różnego szczebla w zależności od rodzaju i rangi negocjacji.

14 Co to takiego Mediacje? Mediacje – metoda rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

15 Co to takiego Arbitraż? Arbitraż- rozstrzyganie konfliktów w sposób polubowny przez osoby wskazane przez każdą ze stron (arbitrów) według szczególnych procedur.

16 Pracę wykonał: Mateusz Gościk ID
Koniec


Pobierz ppt "Podstawy przedsiĘbiorczoŚci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google