Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 III etap edukacyjny CHEMIA ZASTOSOWANIA SOLI

3 ZASTOSOWANIE AZOTANÓW
ZASTOSOWANIA SOLI ZASTOSOWANIE AZOTANÓW

4 Azotany mają zastosowanie w: produkcji nawozów mineralnych,
ZASTOSOWANIA SOLI Azotany mają zastosowanie w: produkcji nawozów mineralnych, produkcji materiałów wybuchowych lub ich składników, - lecznictwie, - fotografii, - konserwacji żywności.

5 Azotan (III) potasu - KNO2
ZASTOSOWANIA SOLI Azotan (III) potasu - KNO2 Azotan (III) potasu jest stosowany do konserwacji mięsa w przemyśle spożywczym, a także jako uczulacz w fotografii.

6 ZASTOSOWANIA SOLI Azotan (V) sodu - NaNO3 Azotan (V) sodu jest wykorzystywany do produkcji nawozów sztucznych, materiałów wybuchowych oraz do wyrobów farb, emalii i leków.

7 ZASTOSOWANIA SOLI Azotan (V) potasu - KNO3 Azotan (V) potasu jest używany przy produkcja szkła oraz nawozów sztucznych oraz jako środek konserwujący żywność.

8 Azotan (V) srebra - AgNO3
ZASTOSOWANIA SOLI Azotan (V) srebra - AgNO3 Azotan (V) srebra jest wykorzystywany do produkcji luster i farb do włosów, a także w lecznictwie jako środek do wypalania kurzajek.

9 ZASTOSOWANIE WĘGLANÓW
ZASTOSOWANIA SOLI ZASTOSOWANIE WĘGLANÓW

10 - w przemyśle optycznym, - przy wyrobie farb,
ZASTOSOWANIA SOLI Węglany występują powszechnie w przyrodzie jako minerały skałotwórcze ; mają zastosowanie w: - w przemyśle optycznym, - przy wyrobie farb, - przy wyrobie materiałów ogniotrwałych.

11 ZASTOSOWANIA SOLI Węglan sodu - Na2CO3 Węglan sodu stosowany jest w przemyśle ceramicznym, metalurgicznym oraz garbarstwie, a także przy produkcji środków piorących, papieru, mydła, barwników.

12 ZASTOSOWANIA SOLI Węglan amonu - (NH4)2CO3 Węglan amonu jest środkiem gaśniczym i składnikiem mieszanin chłodzących. Jest także wykorzystywany w farbiarstwie, garbarstwie, przemyśle włókienniczym oraz jako środek do spulchniania w piekarstwie.

13 ZASTOSOWANIA SOLI Węglan wapnia - CaCO3 Kamień wapienny jest wykorzystywany do produkcji wapna palonego i cementu. Natomiast kreda naturalna pełni rolę napełniacza do kauczuku i wyrobów gumowych, wyrabia się z niej kredę do pisania oraz używa w produkcji farb.

14 ZASTOSOWANIA SOLI Węglan litu - Li2CO3 Węglan litu jest lekiem stosowanym przy reumatyzmie, ale także jest wykorzystywany przy wyrobie wód mineralnych.

15 ZASTOSOWANIE FOSFORANÓW
ZASTOSOWANIA SOLI ZASTOSOWANIE FOSFORANÓW

16 Fosforany mają zastosowanie w:
ZASTOSOWANIA SOLI Fosforany mają zastosowanie w: - produkcji sztucznych nawozów fosforowych, - produkcji proszków do prania, mycia naczyń i zmiękczania wody, - w wyrobie szkieł optycznych, - a także impregnacji tkanin ognioodpornych. -

17 Ortofosforan (V) sodu - Na3PO4
ZASTOSOWANIA SOLI Ortofosforan (V) sodu - Na3PO4 Ortofosforan (V) sodu jest używany jako dodatek do proszków do prania i do zmiękczania wody; używany jest także do produkcji nawozów sztucznych.

18 ZASTOSOWANIE CHLORKÓW
ZASTOSOWANIA SOLI ZASTOSOWANIE CHLORKÓW

19 - w stanie stopionym lub w roztworze przewodzą prąd elektryczny;
ZASTOSOWANIA SOLI Właściwości chlorków - w stanie stopionym lub w roztworze przewodzą prąd elektryczny; niektóre występują w przyrodzie tworząc złoża np. sodowy NaCl i potasowy KCl; duże ilości rozpuszczone są w wodzie morskiej (np. magnezowy i sodowy).

20 ZASTOSOWANIA SOLI Chlorek sodu – NaCl Chlorek sodu (inaczej sól kuchenna) znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz garbarskim i szklarskim.

21 Chlorek żelaza (III) - FeCl3
ZASTOSOWANIA SOLI Chlorek żelaza (III) - FeCl3 Chlorek żelaza (III) stosowany jest w hutnictwie do przerobu rud miedziowych i srebrowych, jako zaprawa w farbiarstwie, do tamowania krwi w lecznictwie oraz do oczyszczania wód ściekowych.

22 ZASTOSOWANIA SOLI Chlorek amonu - NH4Cl Chlorek amonu stosowany jest do produkcji nawozów sztucznych, proszków do prania, baterii, w farbiarstwie oraz lecznictwie.

23 ZASTOSOWANIA SOLI Chlorek magnezu - MgCl2 Chlorek magnezu stosowany jest stosowany do produkcji materiałów izolacyjnych, do przyrządzania mieszanin mrożących, do karbowania wełny.

24 Chlorek miedzi (II) - CuCl2
ZASTOSOWANIA SOLI Chlorek miedzi (II) - CuCl2 Chlorek miedzi (II) stosowany jest do produkcji barwników.

25 ZASTOSOWANIE SIARCZANÓW
ZASTOSOWANIA SOLI ZASTOSOWANIE SIARCZANÓW

26 Siarczany mają zastosowanie w:
ZASTOSOWANIA SOLI Siarczany mają zastosowanie w: - przemyśle farbiarskim, - garbarstwie, - produkcji papieru, - produkcji nawozów sztucznych.

27 Siarczan (VI) glinu - Al2(SO4)3
ZASTOSOWANIA SOLI Siarczan (VI) glinu - Al2(SO4)3 Siarczan (VI) glinu znalazł zastosowanie w przemyśle farbiarskim, w garbarstwie, w papiernictwie, w kosmetyce oraz w oczyszczalniach ścieków.

28 Siarczan (VI) sodu - Na2SO4
ZASTOSOWANIA SOLI Siarczan (VI) sodu - Na2SO4 Siarczan (VI) sodu służy do produkcji szkła, papieru, farb, środków piorących, szkła wodnego.

29 Siarczan (VI) miedzi (II) - CuSO4
ZASTOSOWANIA SOLI Siarczan (VI) miedzi (II) - CuSO4 Siarczanu (VI) miedzi (II) używa się jako środek do konserwacji drewna, do farbowania i drukowania.

30 Siarczan (VI) potasu - K2SO4
ZASTOSOWANIA SOLI Siarczan (VI) potasu - K2SO4 Siarczan (VI) potasu jest nawozem sztucznym; bywa także stosowany do produkcji szkła i ałunu.

31 Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google