Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo do udziału w życiu kulturowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo do udziału w życiu kulturowym"— Zapis prezentacji:

1 Prawo do udziału w życiu kulturowym
Autor: Adrianna Kiałka kl.1a

2 Prawo do życia kulturalnego
Menu Kultura Kultura w miastach Życie kulturowe Rozrywka kulturalna Prawo do życia kulturalnego Prawa kulturalne

3 Kultura Kultura najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Według Edwarda Tylora to: „Kultura, czyli cywilizacja, jest to złożona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa."

4 Życie kulturowe Sposoby spędzania wolnego czasu od zarania dziejów stanowią ważny element funkcjonowania każdego społeczeństwa. Cały ten system skupia się do jednego zagadnienia określanego mianem „życia kulturalnego”. Zazwyczaj jest ono charakterystyczne dla danego kraju, regionu czy miasta.

5 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
jest jednym z dwóch Paktów Praw Człowieka. Ze względu na głębokie rozbieżności, co do zawartości Paktu dopiero w 1954 roku Komisja Praw Człowieka przekazała dokumenty Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych, ten zaś zakończył pracę w roku 1966 i przyjął 16 grudnia z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. Oba Pakty weszły w życie 3 stycznia 1976.

6 Polska ratyfikowała Pakt 3 marca 1977, w stosunku do Polski wszedł on w życie 18 marca tegoż roku. Obecnie Pakt ratyfikowało 151 państw.

7 Życie kulturalne Życie kulturalne w Mogielnicy związane jest z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury. Jest on organizatorem i współorganizatorem imprez okolicznościowych, zarówno kameralnych jak i plenerowych. Do najważniejszych należy "Wiosna Mogielnicka"- coroczna impreza środowiskowa organizowana od 1978 roku, która odbywa się na przełomie maja i czerwca. W imprezie tej swój dorobek artystyczny prezentują dzieci młodzież ze szkół z terenu Gminy.

8 W MGOK działa zespół folklorystyczny oraz prowadzone są zajęcia rytmiczno-taneczne. W programie zespołu są polskie tańce narodowe i ludowe, tańce integracyjne oraz użytkowe tańce towarzyskie. Zespół występował wielokrotnie w programach wielkich imprez plenerowych; Święta Grójeckich Dni Kwitnących Jabłoni, Radomskiej Olimpiady Młodzieży, Wiosny Mogielnickiej.

9 Rozrywki: Teatr (łac. theatrum, z gr. theatron, przyglądanie się, widowisko) – rodzaj sztuki widowiskowej – aktor lub grupa aktorów na żywo daje przedstawienie dla zgromadzonej publiczności

10 Opera- sceniczne dzieło muzyczne wokalno-instrumentalne, w którym muzyka współdziała z akcją dramatyczną (libretto). Podobnie jak i balet, wywodzi się z włoskich, renesansowych maskarad karnawałowych, które przerodziły się w widowiska dramatyczne. Opera składa się najczęściej z 4 aktów, które podzielone są na sceny.

11

12

13 Balet- rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec wykonywany przez tancerzy według choreografii, z towarzyszeniem muzyki, na tle dekoracji zespół baletowy (na przykład balet Teatru Wielkiego) utwór muzyczny napisany specjalnie dla widowiska baletowego Całokształt sztuki baletowej danej epoki lub kraju (np.: balet romantyczny, balet polski).

14

15

16 Antygona

17 Jezioro Łabędzie

18 Tangos

19 Koncert- występ muzyczny: instrumentalny, wokalny, bądź wokalno-instrumentalny, wyłączając z tego muzyczne formy teatralne. forma muzyczna pokrewna sonacie. Zwykle ma budowę trzyczęściową i przeznaczony jest na instrument solowy z orkiestrą.

20

21

22

23 Prawa kulturalne (tzw. prawa pozytywne - uprawnienia jednostki do świadczeń na jej rzecz - prawa socjalne) Prawa kulturalne: wolność twórczości artystycznej badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników wolność korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania


Pobierz ppt "Prawo do udziału w życiu kulturowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google