Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Motywacja do nauki Taniec przy odrabianiu lekcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Motywacja do nauki Taniec przy odrabianiu lekcji"— Zapis prezentacji:

1 Motywacja do nauki Taniec przy odrabianiu lekcji
Dominika Dudek-Florjańczyk

2 Motywacja do nauki

3 Motywacja do nauki Termin MOTYWACJA stosowany jest w psychologii do opisu wszelkich mechanizmów odpowiedzialnych za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie zachowania ukierunkowanego na cel.

4 Motywacja do nauki

5 Warunki CEL musi być jasno określony.
Osiągnięcie celu musi być postrzegane przez człowieka jako użyteczne; Prawdopodobieństwo realizacji celu przez jednostkę musi być wyższe od zera.

6 Teorie motywacji: Behawioryzm- głównym mechanizmem wywołującym dane zachowanie i utrzymującym je, jest wzmocnienie (np.: pilna praca nad zadaniem może być wzmocniona przez pisemne lub ustne pochwały, dobre stopnie, przywileje itp.). Wzmocnienia pozytywne -pożądane konsekwencje zachowań (pokarm, wynagrodzenie, uznanie społeczne, awans, podziw, miłość)

7 Wzmocnienia negatywne – niepożądane konsekwencje zachowań (zagrożenie, przymus, dezaprobata, degradacja, porażka). Kiedy już dzieci osiągną właściwy poziom wykonania, utrzymuje się je wzmocnieniami na tyle częstymi, by zagwarantować jego trwałość. Wszelkie zachowania niezgodne z pożądanym wzorcem są wygaszane przez brak wzmocnień albo tłumione za pomocą kar.

8 Wzmocnienie powinno być bezpośrednie – np
Wzmocnienie powinno być bezpośrednie – np. ocena traci znaczenie, jeśli jest wystawiona miesiąc po wykonaniu zadania. Istnieje tendencja, aby karać złe zachowanie, a nie nagradzać dobrego. Behawioryści doszli do wniosku, że wzmocnienie negatywne z reguły nie eliminuje zachowań niepożądanych, tylko je tłumi i zahamowuje na pewien okres. Zahamowanie następuje, gdy istnieje zagrożenie otrzymania ponownie wzmocnienia negatywnego.

9 Skutki stosowania kar:
Generalizacja hamowania – kara tłumi nie tylko reakcje niepożądane, ale też te prospołeczne np. uczeń karany za złe zachowanie zaczyna się źle uczyć. Zaburzenia emocjonalne – lękowe, unikania, gniew, agresja. Unikanie źródła karania np. jeśli wychowawca klasy stosuje głównie kary, uczniowie mogą zacząć wagarować. Negatywne wzorce zachowań np. bicie za agresywne zachowanie.

10

11 Teoria potrzeb: ● Zachowanie jest odpowiedzią na odczuwane potrzeby, które mogą być albo wrodzone i uniwersalne albo wyuczone i różnie rozwinięte. ● Potrzeby muszą być zaspokajane w określonym porządku. Np.: od ucznia, który przychodzi do szkoły głodny i zmęczony, nie należy oczekiwać zaangażowania w pracę na lekcji. Aby skutecznie motywować uczniów, należy zajmować się jednocześnie ich potrzebami z niższych pięter hierarchii i tymi z wyższych, ściślej powiązanymi z nauką szkolną.

12 Taniec przy odrabianiu lekcji
Rodzice przypominają, namawiają, grożą i strofują Dzieci unikają, przedstawiają wymówki, stawiają opór lub zwlekają 12

13 Nie zdajemy sobie sprawy, że praca domowa ( zadanie pisemne, przygotowanie do sprawdzianu) funkcjonuje w systemie angażującym trzy strony: rodziców, dzieci i nauczycieli. Każda ze stron ma własne zadania i obowiązki, warunkujące sprawne i harmonijne funkcjonowanie systemu prac domowych. System ten może się załamać i często tak się dzieje, gdy jedna ze stron zaczyna robić więcej lub mniej , niż powinna. 13

14 Cel pracy domowej 1. Dostarczenie uczniom możliwości
ćwiczenia i doskonalenia nowych umiejętności -systematyczność 2. Uczy odpowiedzialności , samodyscypliny, wytrwałości oraz umiejętności gospodarowania czasem- te umiejętności w przyszłości pozwolą naszym dzieciom na sukces w życiu zawodowym i prywatnym. 14

15 System z zachwianą równowagą
Zadania Rodziców Zadania Dziecka Zadania Nauczyciela Zadawanie częstych pytań na temat prac domowych. Przypominanie dziecku o odrobieniu lekcji. Pytanie, czy dziecko odrobiło lekcje. Dodatkowe wyjazdy do szkoły po zadania lub książki, których dziecko zapomniało zabrać. Pomoc polegająca na rozwiązaniu niektórych zadań. Wygłaszanie kazań lub karanie za niewykonanie zadania. Poczucie odpowiedzialności za porażki dziecka. Znajdowanie wymówek dotyczących zadanej pracy (została zgubiona lub ukradziona, zjadł ja pies, nic nie było zadane. Wysłuchiwanie przypomnień, kazań i reprymend od rodziców i nauczycieli. Czekanie z odrabianiem lekcji do ostatniej chwili. Odrabianie lekcji w ruchliwym miejscu, które będzie przyciągało jak największą uwagę. Udawanie, że nie rozumie zadań, tak by rodzice zaangażowali się w ich odrobienie. Odrabianie lekcji pośpiesznie i powierzchownie, by mieć to jak najszybciej za sobą. Obwinianie rodziców i nauczycieli za słabe oceny. Wygłaszanie kazań, przekonywanie i namawianie dziecka do odrabiania lekcji. Częste przypomnienia o zadanej pracy. Dawanie dziecku dodatkowych terminów i kolejnych szans nadrobienia zaległości. Dawanie łatwiejszych zadań w nadziei , że wówczas zostaną odrobione. Proszenie rodziców o większe zaangażowanie. Specjalne nagradzanie dziecka za odrobiona pracę. Poczucie odpowiedzialności za niepowodzenia dziecka. 15

16 Zrównoważony system odrabiania lekcji
Zadania Rodziców Zadania Dziecka Zadania Nauczyciela Wyznaczenie stałej pory odrabiania lekcji. Wyznaczenie stałego miejsca do pracy. Zapewnienie niezbędnych materiałów i pomocy naukowych. Zapewnienie pomocy i rady w określonych granicach. Wyznaczenie logicznych konsekwencji za nieposłuszeństwo i wyciąganie ich w razie potrzeby. Pilnowanie zadanych prac i książek. Punktualne rozpoczynanie odrabiania lekcji i przeznaczenie na to odpowiedniej ilości czasu. Samodzielne odrabianie lekcji i korzystanie tylko z niewielkiej pomocy. Oddawanie na czas wykonanej pracy. Przyjęcie odpowiedzialności za oceny lub inne konsekwencje. Udzielanie wskazówek. Dostarczenie materiałów. Wyznaczanie terminów. Zachęcanie do pracy. Udzielanie informacji zwrotnej dotyczącej oddanej pracy. 16

17 System zrównoważony to:
1. Rodzice i nauczyciele działają jako pomocnicy-ułatwiają i wspierają odrabianie lekcji 2. Wyznaczają granice zadań, które mają być wykonane oraz upewniają się, że dzieci mają wszystko, co jest im potrzebne do wykonania zadań. 3. Reszta należy do dziecka. 17

18 Czas na odrabianie lekcji:
Pora, która będzie obowiązywać stale (nawyk, zwyczaj, systematyczność) Wczesna pora= lepiej pracuje ich mózg Wiedza, że gdy skończą czeka ich przyjemność- dodatkowa motywacja Późna pora= eliminacja możliwości wyciągnięcia logicznych konsekwencji „Najpierw praca, potem przyjemność” Odrabianie lekcji powinno mieć swój początek i koniec: - jasno określone godziny kiedy rodzice są dostępni i mogą pomóc - nauka gospodarowania czasem i planowania - umożliwi to cieszenie się wspólnym czasem- bez myśli o nieodrobionym zadaniu

19 Komunikacja…

20 UWAGA na słowa Dlaczego... Nie... Spróbuj... Ponieważ/ bo...
Ale – pomimo że

21 Komunikaty „JA” i „TY” Błąd Przykład Uogólnienia
ty to zawsze, ty to nigdy, ty to ciągle Przypominanie przeszłości zupełnie tak samo, jak wtedy…… Poruszanie innych tematów a tak w ogóle to nie można na Tobie polegać, obiecałeś, że oddasz mi książkę………… Zarzut dla Ciebie liczy się tylko praca…… Wyolbrzymianie ja już się dla Ciebie wcale nie liczę…… Ocena bardzo kiepski z Ciebie mąż…… 21

22 Komunikaty „TY” i „JA” Efekt: osoba odbiera komunikat jako oskarżenie, atak i krytyka = reaguje obroną i atakiem Można inaczej: Komunikat JA zawiera: Opis naszej reakcji i odczuć; Opis zachowania 2 osoby, które jest przyczyną naszej reakcji; Opis konsekwencji, do jakich prowadzi zachowanie drugiej osoby; 22

23 Pochwała Z (opis zachowania) – „Tomasz, widziałem, że pomogłeś w lekcjach Sławkowi” E (jaki efekt przyniosło to konkretne zachowanie) – „ Przez co Sławek ma większe szanse aby dostać dobrą ocenę” E (jak to zachowanie wpłynęło na mnie i moje emocje) – „To sprawiło, że czułem iż są jeszcze osoby bezinteresowne”

24 Instrukcja Ustosunkowanie pozytywne (ogólne) Podoba mi się to, że...
Ucieszyło mnie to, że... Lubię w tobie to, że... Gratuluję Ci tego, że... Dziękuję Ci za to, że... 2. Fakty (szczegółowe) a szczególnie... a zwłaszcza to... a przede wszystkim...

25 Błędy przy chwaleniu : Mówienie: “Świetnie, ale...”
Unikaj pochwały, w której ukryta jest poprzednia słabość lub niepowodzenie. Nie porównuj z innymi.

26 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Motywacja do nauki Taniec przy odrabianiu lekcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google