Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Sześciolatek w szkole”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Sześciolatek w szkole”"— Zapis prezentacji:

1 „Sześciolatek w szkole”
Informacja dla Rodziców „Sześciolatek w szkole”

2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce Drodzy Rodzice! Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka oraz jego rodziców. Przed Państwem trudny okres podejmowania niezmiernie istotnych decyzji dotyczących przyszłości swojego dziecka.

3 Senat RP przyjął 1 lutego nowelizację ustawy o systemie oświaty, która o dwa lata - z 2012 r. na 2014 r. - przesuwa wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześcioletnich dzieci.

4 decyzja o rozpoczęciu nauki w szkole
W latach 2012 i 2013 decyzja o rozpoczęciu nauki w szkole przez dziecko 6 letnie nadal będzie należała do Rodziców. Objęcie obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci sześcioletnich nastąpi od dnia 1 września 2014 roku.

5 Dzieci urodzone w roku 2006 i 2007, które zgodnie z decyzją rodziców nie rozpoczną nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej odpowiednio do dnia 1 września 2012 r. i 2013 r., będą miały obowiązek kontynuowania edukacji przedszkolnej.

6 W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, dla dzieci sześcioletnich, które – zgodnie z wolą rodziców - będą kontynuować wychowanie przedszkolne, nauczyciele wychowania przedszkolnego opracują lub dostosują programy wychowania przedszkolnego rozszerzające wcześniej zdobytą przez dzieci wiedzę i umiejętności oraz ich potrzeby rozwojowe.

7 to będzie się uczyło wg nowej podstawy programowej dostosowanej
Jeśli dziecko rozpocznie naukę w szkole 1 września 2012 roku to będzie się uczyło wg nowej podstawy programowej dostosowanej do indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

8 W podjęciu decyzji o rozpoczęciu przez dziecko sześcioletnie edukacji szkolnej pomoże Państwu:
Informacja o poziomie przygotowania dziecka do edukacji szkolnej, przekazana przez nauczyciela przedszkola.

9 2. Obserwacja własnego dziecka i sprawdzenie
czy: -ma wykształtowane czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne, -ma rozwiniętą mowę, -zna i rozumie siebie i własne otoczenie,

10 -jest sprawne fizycznie,
-dba o bezpieczeństwo własne oraz innych, -przejawia zainteresowania sztuką, -przejawia zainteresowania techniczne i konstrukcyjne, -rozumie istotę zjawisk atmosferycznych, -ma poszanowanie dla świata roślin i zwierząt, -przejawia zainteresowania matematyką, -jest gotowe do nauki czytania i pisania.

11 Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej:
-potrafi wyobrazić sobie co było wcześniej i co będzie później (zna pojęcia czasowe wczoraj, jutro), -posiada orientację w schemacie ciała i w przestrzeni (potrafi wskazać prawą, lewą rękę, rozumie treść poleceń typu: „ zaznacz w lewym górnym rogu”, określa położenie przedmiotów nad, pod, na),

12 Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej:
-jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, rozbieranie, mycie, potrzeby fizjologiczne, właściwe zachowanie  przy stole podczas posiłków), oraz w sytuacji zadaniowej (wykazuje inicjatywę, podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę),

13 Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej:
-dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji  zagrożenia, wie gdzie  można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić), -jest sprawne  pod względem ruchowym i manualnym (łapie piłkę, buduje z drobnych klocków, lepi z plasteliny, poprawnie trzyma ołówek, posługuje się nożyczkami).

14 Dlaczego warto, by sześciolatek rozpoczął naukę w szkole?
-program dostosowany do możliwości dziecka -szkoła w miarę gotowa na przyjęcie sześciolatków. -zgodnie z nową podstawą programową w szkole zachowane są proporcje pomiędzy nauką w ławce, a nauką poprzez zabawę.

15 Dlaczego warto, by sześciolatek rozpoczął naukę w szkole?
-jak najwcześniejsze objęcie dziecka zorganizowaną edukacją zapewnia mu szybszy rozwój, wcześniejsze odkrywanie jego talentów i korygowanie ewentualnych deficytów. -w większości krajów europejskich naukę podejmują dzieci sześcioletnie i młodsze: od 4. roku życia w Irlandii Północnej i Luksemburgu; od 5. roku życia w Anglii, Holandii, Szkocji, Walii, na Łotwie i na Węgrzech; od 6. roku życia w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Niemczech, na Litwie i we Włoszech.

16 Szkoła -daje szansę na nowe przyjaźnie. -wykorzystuje naturalny zapał dziecka do zdobywania nowych umiejętności. -rozwija samodzielność, odpowiedzialność.

17 Rodzice, do Was należy decyzja czy dziecko rozpocznie naukę w szkole czy pozostanie jeszcze przedszkolakiem, jednakże jak najwcześniejsze objęcie dziecka zorganizowaną edukacją zapewnia mu: -szybszy rozwój -wcześniejsze odkrywanie jego talentów -korygowanie ewentualnych deficytów

18 Nasze doświadczenia W roku szkolnym 2011/2012 została utworzona w naszej szkole klasa pierwsza, skupiająca tylko i wyłącznie dzieci sześcioletnie. W miarę możliwości dostosowano warunki sali lekcyjnej do nauki i zabawy (duża sala, miejsce do zabaw, kąciki zainteresowań, nowoczesne pomoce dydaktyczne w tym również multimedialne)

19 Nasze doświadczenia Zapewniono fachową opiekę nauczyciela, który:
-posiada kompetencje i wiedzę w zakresie potrzeb rozwojowych dzieci, rozumie je. -prawidłowo dostosowuje formy, metody i techniki nauczania do poziomu rozwoju 6-latków.

20 Nasze doświadczenia -zachowuje proporcje pomiędzy nauką w ławce a nauką poprzez zabawę -”podąża” za dzieckiem -umiejętnie radzi sobie z sytuacjami trudnymi -posiada wysoki poziom umiejętności komunikacji interpersonalnej

21 Nasze doświadczenia W efekcie uczniowie:
-szybko zaadaptowali się w zespole rówieśniczym -potrafią współpracować w grupie -pilnie przestrzegają normy i zasady klasowe i szkolne -są otwarci na przyswajanie wielu nowych informacji, zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności, poszukiwania, twórczą działalność, sugestie nauczyciela

22 Nasze doświadczenia -precyzyjnie i z zaangażowaniem wykonują swoje zadania -potrafią skupić się na zajęciach -potrafią z uwagą słuchać nauczyciela i siebie nawzajem -potrafią pięknie wypowiadać się na zadany temat -pamiętają o zadaniach domowych -umieją mobilizować się po porażce

23 Nasze doświadczenia -stają się coraz bardziej odporni na stres
-są w stanie podołać dużemu wysiłkowi fizycznemu -są w stanie z powodzeniem realizować podstawę programową dla klasy I

24 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce Zachęcamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmu: ”Sześciolatek w naszej szkole”


Pobierz ppt "„Sześciolatek w szkole”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google