Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEPISY PŁYWANIA PZP i FINA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEPISY PŁYWANIA PZP i FINA"— Zapis prezentacji:

1 PRZEPISY PŁYWANIA PZP i FINA
opracował mgr Paweł Markiefka

2 DYSKWALIFIKACJE Przewinienia ogólne Styl klasyczny Styl motylkowy
Styl grzbietowy Styl dowolny Styl zmienny Sztafety

3 STYL KLASYCZNY 50, 100 i 200 metrów Stanie (zmiana pozycji ciała)
Brak wynurzenia głowy po rozpoczęciu ruchu ramion do wnętrza z jego najszerszego położenia w drugim cyklu ruchu ramion po starcie i nawrocie Obrót ciała na plecy w trakcie wyścigu – zmiana pozycji ciała Nierównoczesna praca ramion/nóg Niesymetryczna praca ramion/nóg Dłonie przeniesione poza linią bioder (z wyjątkiem pierwszego ruchu po starcie i nawrocie) 50, 100 i 200 metrów

4 STYL KLASYCZNY 50, 100 i 200 metrów
Łokcie ponad lustrem wody (z wyjątkiem ostatniego ruch w czasie nawrotu lub zakończenia wyścigu) Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie i przy zakończeniu wyścigu Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie i przy zakończeniu wyścigu Brak wynurzenia głowy w czasie każdego pełnego cyklu ruchu (ramion i nóg) 50, 100 i 200 metrów

5 STYL MOTYLKOWY 50, 100 i 200 metrów Stanie (zmiana pozycji ciała)
Wykonanie więcej niż jednego cyklu pracy ramion pod wodą (po starcie i nawrocie) Niejednoczesna praca ramion Niejednoczesne przenoszenie ramion ponad lustrem wody Obrót na plecy w czasie wyścigu Naprzemienna praca nóg Praca ramion do przodu pod powierzchnią wody podczas ostatniego cyklu pracy ramion przed nawrotem/ zakończeniem wyścigu Niejednoczesne dotknięcie ściany w czasie wykonywania nawrotu/zakończenia wyścigu Dotknięcie jedną ręką ściany nawrotowej i przy zakończeniu wyścigu Wypłynięcie spod wody, powyżej15m po starcie/nawrocie Zanurzenie po wypłynięciu na powierzchnie po starcie/nawrocie przed następnym nawrotem lub zakończeniem wyścigu

6 STYL GRZBIETOWY 50, 100 i 200 metrów
Nie utrzymanie pozycji na plecach (z wyjątkiem wykonania cyklu nawrotu) Stanie (zmiana pozycji ciała) Wynurzenie głowy spod lustra wody po starcie i nawrocie poza linią 15m Brak kontaktu ze ścianą nawrotową/zakończenie wyścigu Brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem nie związanego z wykonywaniem cyklu nawrotowego Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach Obrót ciała wzdłuż osi, przekraczający 90o od poziomu p p

7 STYL DOWOLNY 50,100,200,400, 800 i 1500 metrów Chodzenie po dnie
Brak kontaktu fizycznego ze ścianą nawrotową/na zakończenie wyścigu Brak wynurzenia w trakcie wyścigu (za wyjątkiem dystansu po starcie i nawrocie) Pływanie pod wodą po starcie/nawrocie powyżej 15m p p

8 STYL ZMIENNY 100, 200 i 400m Zmiana kolejności stylów pływania
Ukończenie poszczególnych odcinków niezgodnie z przepisami o danym stylu Przepłyniecię odcinka stylu dowolnego w inny sposób niż grzbietowym, klasycznym i motylkowy Motylkowy Grzbietowy Klasyczny Dowolny

9 SZTAFETY Dowolna: 4 x 100, 4 x 200m Zmienna: 4 x 100
Zmiana kolejności stylów pływania Niezgodna kolejność pływania z kolejnością na zgłoszeniu Pływanie więcej niż jednego odcinka przez jednego zawodnika Popełnienie przez zawodników w trakcie zmian przedwczesnych startów Samowolne wejście do wody zawodnika nie wyznaczonego do pływania danego odcinka przed ukończeniem wyścigów wszystkich zespołów Dowolna: 4 x 100, 4 x 200m Zmienna: 4 x 100 Grzbietowy Klasyczny Motylkowy Dowolny

10 KOMENDY STARTOWE Seria krótkich gwizdków (sędzia główny)
Zawodnik stoi za słupkiem startowym. Długi gwizdek (sędzia główny) Zawodnik wchodzi na słupek startowy. Przyjmuje pozycje startową (w stylu grzbietowym –wchodzi do wody). Drugi długi gwizdek (sędzia główny) Zawodnik łapie się uchwytów, stopy umieszczone na ścianie pod lustrem wody. Przyjmuje pozycje startową. GDY SĘDZIOWIE I PŁYWACY SĄ PRZYGOTOWANI DO STARTU SĘDZIA GŁÓWNY PRZEZ WYCIĄGNIĘCIE RĘKI DAJE ZNAK ZE PŁYWACY SĄ POD KONTROLA STARTERA Komenda „na miejsca”(starter) Zawodnik przyjmuje nieruchomą pozycje na słupku z co najmniej jedną stopą na krawędzi. „Krótki” gwizdek (starter) Start zawodnika. W stylu grzbietowym i w sztafecie zmiennej dodatkowy długi gwizdek sędziego głównego

11 POZYCJA STARTOWA GWARANTEM DOBREGO WYSTĘPU

12 SĘDZIOWIE

13 Sędzia główny (1) Starter (1)
Sprawuje pełną kontrole i władze nad sędziami Egzekwuje wszystkie przepisy i decyzje FINA Rozstrzyga wszystkie kwestie dotyczące prowadzonych zawodów których nie precyzują przepisy Interweniuje w zawodach w każdej ich fazie, dla zapewnienia aby były przestrzegane przepisy FINA Rozpatruje wszelkie protesty dotyczące zawodów Starter (1) Ma pełną kontrolę nad zawodnikami od momentu gdy sędzia główny przekaże mu ją aż do rozpoczęcia wyścigu Powinien mieć możliwość rozstrzygania czy start był prawidłowy – ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny W czasie startu zajmuje pozycje 5m od krawędzi startowej pływalni a w stylu grzbietowym na przedłużeniu linii startu

14 Inspektorzy nawrotów (2* 1 na każdym torze)
Kierownik wyścigu (1) Zbiera zawodników przed każdym wyścigiem Inspektorzy nawrotów (2* 1 na każdym torze) (sędziowie mierzący czas po stronie startowej w zawodach krajowych) Powinni dopilnować że pływacy wykonują nawroty zgodnie ze stosowanymi przepisami (od ostatniego ruchu ramienia przed dotknięciem i kończąc wraz z zakończeniem pierwszego ruchu ramienia po nawrocie) Powinni dopilnować aby pływacy przestrzegali przepisów dotyczących: startu (od startu do zakończenia pierwszego ruchu ramion) zakończenia wyścigu W wyścigach sztafetowych powinien określić czy startujący pływak ma kontakt z platformą startową gdy poprzedzający go pływak dotyka ściany startowej Kierownik inspektorów nawrotów (2*) Otrzymuje zgłoszenie od inspektorów nawrotów jeżeli nastąpiło jakiekolwiek naruszenie przepisów i informuje sędziego głównego

15 Sędziowie stylu (2)( po każdej stronie pływalni)
Powinien zapewnić, ze przestrzegane są przepisy dotyczące stylu pływania i obserwować nawroty pomagając inspektorom nawrotów Sędziowie mierzących czas ( 1 na każdym torze) Bezpośrednio po wyścigu notują wyniki ze swoich czasomierzy na karty, nie kasują wskazań czasomierzy dopóki nie otrzymają sygnału „skasować czasomierze” ( seria krótkich gwizdków sędzia główny) Kierownik sędziów mierzących czas Przydziela tory sędziom mierzącym czas * Zbiera od sędziów mierzących czas karty o ile to konieczne kontroluje ich czasomierze JEŻELI NIE JEST STOSOWANY AUTOMATYCZNY POMIAR CZASU POWINNO BYĆ WYZNACZONYCH DWÓCH DODATKOWYCH SĘDZIÓW MIERZACYCH CZAS W WYPATKU AWRI CZASOMIERZY

16 Kierownik sędziów celowniczych(1*)
Sędziowie celowniczy(2*1) Usytuowani są w przedłużeniu linii zakończenia wyścigu skąd mają przez cały czas przejrzysty widok toru i linii zakończenia wyścigu Po każdym wyścigu sędziowie celowniczy rozstrzygają i notują kolejność miejsc zajętych przez zawodników JEŻELI CZAS ZAREJESTROWANY PRZEZ CZASOMIERZE RÓŻNIĄ SIĘ OD DECYZJI SĘDZIÓW CELOWNICZYCH PRZYZNAJE SIĘ OBU PŁYWAKOM CZAS ŚREDNI NATOMIAST KOLEJNOŚĆ OKREŚLA SĘDZIA CELOWNICZY/GŁÓWNY Kierownik sędziów celowniczych(1*) Wyznacza miejsce dla sędziów celowniczych Po zakończeniu wyścigu zbiera karty celownicze i ustala kolejność miejsc Sekretariat(2) Kierownik sekretariatu odpowiedzialny jest za sprawdzenie wyników czasów i miejsc w każdym wyścigu Sekretarze kontrolują wycofania zawodników po eliminacjach lub z finału, nanoszą wyniki na oficjalne formularze, prowadzą punktacje

17 na pływalni 25 m 20 sędziów +sekretariat
Na wszystkich zawodach pływackich w kraju obowiązują niżej wymienione minimalne ilości sędziów na pływalni 25 m 20 sędziów +sekretariat na pływalni 50 m 24 sędziów +sekretariat

18 SĘDZIOWIE Sędzia główny(1) Starter(1) Kierownik wyścigów(1)
Inspektorzy nawrotów(6) Sędziowie stylu(2) Sędziowie mierzący czas(6) Sędzia celowniczy(1) Informator(1) Sekretariat(1) Kierownicy inspektorów nawrotów (2) Kierownik sędziów mierzących czas(1) Kierownik sędziów celowniczych(1) Obsługa linki przedwczesnego startu(1) Sędzia celowniczy (1) Inspektorzy nawrotów (6)

19 PRZEPISY PŁYWANIA FINA Polski Związek Pływacki
BIBLIOGRAFIA Przepisy pływania FINA Tłumaczenie z FINA Handbook 2001 –2002 Kody Dyskwalifikacyjne 2002 Polski Związek Pływacki – Kolegium Sędziów LINKI PRZEPISY PŁYWANIA FINA Polski Związek Pływacki POKAZ MULTIMEDIALNY „PRZEPISY PŁYWANIA”


Pobierz ppt "PRZEPISY PŁYWANIA PZP i FINA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google