Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie działań inwestycyjnych w OIiP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie działań inwestycyjnych w OIiP"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie działań inwestycyjnych w OIiP
dr Berenika Marciniec Zastępca Dyrektora Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki Finansowanie działań inwestycyjnych w OIiP XXIV Doroczna Konferencja „Finansowanie innowacji i rozwój regionalny” Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Łódź, r.

2 Instytucje Otoczenia Biznesu w Polsce (2012)
40 parków technologicznych i 14 inicjatyw parkowych; 29 inkubatorów technologicznych; 69 centrów transferu technologii; 73 preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości; 68 funduszy kapitału zalążkowego; 10 sieci aniołów biznesu; 58 inkubatorów przedsiębiorczości; 86 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych; 55 funduszy poręczeń kredytowych; 319 ośrodków szkoleniowo-doradczych i informacji. Ponad 800 Instytucji Otoczenia Biznesu w Polsce

3 Rozkład geograficzny parków technologicznych (a.d. 2012)
Parki funkcjonujące Parki w fazie organizacji

4 Działania infrastrukturalne wspierające tworzenie oraz rozwój inkubatorów i parków Polsce
Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004 – 2006 Działanie I.3 Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata

5 Finansowanie „parkowych” projektów infrastrukturalnych
Działanie 5.3 PO IG „Wspieranie ośrodków innowacyjności” Liczba projektów = podpisanych umów: 12 o wartości całkowitej projektów – 1,49 mld PLN ze wsparciem w wysokości - 1,03 mld PLN Wydatkowanie dotacji narastająco od początku do końca marca mln PLN Zaawansowanie projektów – 53 % Projekty zakończone - 0 Poziom wsparcia - do 85% kosztów kwalifikowanych Minimalna wartość projektu – 40 mln PLN Projekty nie objęte pomocą publiczną Działanie I.3 PO RPW „Wspieranie innowacji” Liczba projektów = podpisanych umów: 11 o wartości całkowitej projektów mln PLN ze wsparciem w wysokości mln PLN Wydatkowanie dotacji narastająco od początku do końca marca – 425 mln PLN Zaawansowanie projektów – 74 % Projekty zakończone - 1 Poziom wsparcia - do 90% kosztów kwalifikowanych Minimalna wartość projektu - 12 mln PLN Projekty nie objęte pomocą publiczną

6

7 Wydatki projektów „parkowych” Wyposażenie laboratoriów w ogólnych kosztach kwalifikowanych projektów „parkowych” (%) – badania własne PARP/POIG

8 Wydatki projektów „parkowych” Wyposażenie laboratoriów w parkach wg branż (w %) – badania własne PARP/POIG+PORPW

9 Wydatki projektów „parkowych” Wyposażenie laboratoriów wg typów badań (%) – badania własne PARP/POIG+PORPW

10 Wielofunkcyjność parków w Polsce (2012)
Elementy wsparcia rozwoju przedsiębiorczości występujące w parkach (% parków wyposażonych w poszczególne funkcje):

11 Wielofunkcyjność parków na świecie (dane IASP 2012)
Elementy wsparcia rozwoju przedsiębiorczości występujące w parkach (% parków wyposażonych w poszczególne funkcje):

12 Transformacja parków technologicznych
inicjatywa lokalna komplementarność działań koncentracja kompetencji specjalizacja internacjonalizacja Wzrost świadomości parków Krzywa finansowania integracja Budowanie potencjału w regionie promocja

13 Strategie rozwoju parków technologicznych
Integracja z „inteligentną specjalizacją” regionalną Udział i kreowanie sieci współpracy Specjalizacja samych parków technologicznych

14 Wyzwania parków technologicznych
dobre zarządzanie rozwój współpracy umiędzynarodowienie

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Finansowanie działań inwestycyjnych w OIiP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google