Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZAANGAŻOWANY W LOKALNY EKOROZWÓJ – OCENA DZIAŁAŃ SZKOŁY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZAANGAŻOWANY W LOKALNY EKOROZWÓJ – OCENA DZIAŁAŃ SZKOŁY."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZAANGAŻOWANY W LOKALNY EKOROZWÓJ – OCENA DZIAŁAŃ SZKOŁY

2 JAKIE AKCJE EKOLOGICZNE PROWADZONE SĄ W NASZEJ SZKOLE – WADY I ZALETY. W JAKI SPOSÓB PRZEPROWADZAĆ AKCJE, ABY NIE BYŁY DZIAŁANIAMI JEDNORAZOWYMI? CZY WARTO ANGAŻOWAĆ UCZNIÓW W PROJEKTY EKOLOGICZNE? CZY PROJEKTY ORGAZNIZOWANE W RAMACH OZE (ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII) MOGĄ TRWALE WPŁYWAĆ NA POSTAWY PROEKOLOGICZNE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI? JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ SZKOŁY DO ROZPOWSZECHNIANIA IDEII LOKALNEGO EKOROZWOJU? MÓJ MAŁY WKŁAD W EKOLOGIĘ? WADY I ZALETY DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH.

3 Temat: JAKIE AKCJE EKOLOGICZNE PROWADZONE SĄ W NASZEJ SZKOLE? OCENA DZIAŁAŃ – PLUSY I MINUSY

4 1.Akcja "Sprzątanie świata": Zalety: - przyczynia się do czystego otoczenia - zaangażowanie całej szkoły (integracja uczniów) - pomoc władzom loklanym w poprawie walorów estetycznych - uczenie dobrych nawyków Wady: -brak wsparcia ze strony całej społeczności loklanej -jest to akcja jednorazowa -praca bez długotrwałych rezultatów

5 2.Projekty w pracowni odnawialnych źródeł energii w ZSZ w Gostyniu Zalety: - zapoznanie się z tematyką ekologii i OZE - wyposażają w umiejętności przydatne w drodze zawodowej - zdobycie praktycznej wiedzy na temat przetwarzania źródeł energii - wyposażenie szkoły w sprzęt - zarażenie entuzjazmem i chęcią działań proekologicznych - możliwość bezpośredniego zapoznania się z praktycznym zastosowaniem OZE Wady: - dodatkowe zajęcia nie zawsze znajdują zainteresowanie wśród uczniów - wąskie grono odbiorców - są to pojedyncze projekty, które niekoniecznie muszą przynieść długofalowe efekty

6 Temat: W JAKI SPOSÓB PRZEPROWADZAĆ AKCJE, ABY NIE BYŁY DZIAŁANIAMI JEDNORAZOWYMI? CZY WARTO ANGAŻOWAĆ UCZNIÓW W PROJEKTY EKOLOGICZNE?

7 - Olimpiada wiedzy ekologicznej - Sprzątanie świata - Zbiórka elektrośmieci - Zaprosić do udziału media aby to były działania cykliczne - Upowszechnianie wiedzy na temat ekologii – gazetka ekologiczna - Poszerzenie wiedzy - Współpraca i zangażowanie uczniów gimnazjum - zajęcia praktyczne w ośrodku edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu -125 drzewek posadzonych na 125-lecie współpracy z Nadleśnictwem Piaski -Warsztaty dla młodzieży -Zorganizowanie Happeningów - Dni Slonecznej Europy czy Noc z Edukacją, jako przykłady konkretnych akcji proekologicznych

8 Temat: CZY PROJEKTY ORGAZNIZOWANE W RAMACH OZE (ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII) MOGĄ TRWALE WPŁYWAĆ NA POSTAWY PROEKOLOGICZNE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI?

9 - Projekty w ramach OZE wpływają na poszerzenie horyzontów myślowych (proces działania wszystkich urządzeń energotwórczych w celu rozpowszechnienia zrównoważonego rozwoju) - Poprzez poszerzenie świadomości ludzkiej, ludzie dowiadują się co należy robić a czego nie, na korzyści ekologii. - Przez takie działania ludzie podczas budowania własnych domów myślą o wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii. - Takie działania mają na celu uświadomienie ludzi o krótkotrwałości tradycyjnych źródeł energii. - Pokazanie społeczności lokalnej wymogu dotyczącego spełnienia norm dotyczących energii odnawialnej.

10 TEMAT: JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ SZKOŁY DO ROZPOWSZECHNIANIA IDEII LOKALNEGO EKOROZWOJU?

11 Uważamy, że kwestia ekorozwoju naszego regionu jest sprawą bardzo ważną. Nasza szkoła kształcąca w różnych zawodach powinna promować ekologię i ideę zrównoważonego rowzoju poprzez : -klasę kształcącą w zawodzie technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej. -promocję treści ekologicznych podczas uroczystości szkolnych i spotkań tematycznych dla uczniów i rodziców -organizowanie spotkań edukacyjnych dla uczniów gimnazjum w ramach otwartych drzwi i zajęć w pracowni OZE -gazetkę ekologiczną -udziały w konkursach ekologicznych (Olimpiada Wiedzy Ekologicznej i Konkurs Zielona Energia dla gimnazjalistów z terenu Wielkolposki) -zajęcia praktyczne w firmach – wizytu studyjne, praktyki i staże -możliwość zaangażowania poprzez udział w Eko festynie np. utworzenie stoiska promującego ekologię na Świętej Górze. -Happeningi o tematyce ekologicznej – Powiatowa Noc z Edukacją oraz Europejskie Słoneczne Dni (wykorzystanie potencjału szkoły!!!)

12 Temat: MÓJ MAŁY WKŁAD W EKOLOGIĘ? WADY I ZALETY DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH.

13 Działania: -segregacja śmieci -wyrzucamy baterie do specjalnych pojemników -żarówki energooszczędne -oszczędzamy wodę i prąd - Stosujemy panele słoneczne -tworzymy kompostownik -nie palimy śmieci - oszczędzamy papier Zalety: -czyste powietrze -mniej zanieczyszczeń -używanie produktów z recyklingu powoduje mniej śmieci -mniejsze zużycie energii -oszczędzamy pieniądze Wady: -duży wkład czasu -ludzie są nieprzekonani do nowych technologii -biurokracja -początkowe koszty urządzeń -ludzie muszą ze sobą współpracować

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 http://www.youtube.com/watch?v=EV4Y4BXv pe4 http://www.youtube.com/watch?v=EV4Y4BXv pe4

25

26

27


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZAANGAŻOWANY W LOKALNY EKOROZWÓJ – OCENA DZIAŁAŃ SZKOŁY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google