Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość żywności w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość żywności w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Jakość żywności w Polsce
Wybrane informacje na temat jakości i monitorowania jakości żywności XXIX Sympozjum GAP maja 2009 Zakopane

2 BADANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH URZĘDOWEJ KONTROLI I MONITORINGU WYKONUJE PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej  jest corocznie opracowywany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, Instytutem Żywności i Żywienia, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej.

3 W ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobiera się próbki żywności pochodzące
Pula podstawowa z importu z krajów Unii Europejskiej (bez Polski) z produkcji krajowej Pula rezerwowa   w przypadku podejrzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej i możliwości zagrożenia zdrowia w przypadku zatruć, skarg składanych przez konsumentów w ramach kontroli i pobierania próbek w tych podmiotach, u których wcześniej stwierdzono przekroczenia (tzw. follow-up inforcement)

4 W badaniach jakościowych żywności uwzględnia się następujące kierunki badań
Pozostałości pestycydów Metale szkodliwe dla zdrowia Azotany 3-MCPD (3-monochloropropane-1,2-diol or 3-chloro-1,2-propanediol) Zanieczyszczenia mikrobiologiczne Mikotoksyny Histamina Metanol i cyjanowodór Dozwolone substancje dodatkowe Parametry czystości substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetworzeniu GMO Skażenia promieniotwórcze

5 c.d. w badaniach jakościowych żywności uwzględnia się następujące kierunki badań
Środki spożywcze poddane promieniowaniu jonizującemu Jod w soli kuchennej Wybrane parametry w środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementach diety Żywność wzbogacana Materiały i wyroby poznaczone do kontaktu z żywnością WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) Furan Akryloamid Izomery trans kwasów tłuszczowych

6 Ocena jakości w badaniach
Badania prowadzi się oczywiście wykorzystując metody statystyczne  Losowo pobiera się próbki żywności, których analiza pozwala na wnioskowanie o parametrach jakościowych badanych produktów

7 Średnie i mediany z procentu próbek zdyskwalifikowanych w trakcie kontroli w poszczególnych latach dla wszystkich grup badanych produktów Różnica pomiędzy próbami z roku 2000 i 2006 jest istotna statystycznie na poziomie niższym niż 0,01. Nie założono równości wariancji: Test Levene'a: F=15,43 p> 0,01. Przykładowe produkty: Mleko ;Przetwory mleczarskie ; Mięso i przetwory mięsne (bez konserw) ; Konserwy mięsne ; Ryby i przetwory rybne (bez konserw) Konserwy rybne ; Mleko spożywcze (płynne) ; Przetwory mleczne (bez masła i lodów) ; Masło ; Lody ; Tłuszcze zwierzęce ; Tłuszcze roślinne I inne.

8 Odsetek zdyskwalifikowanych próbek wybranych grup produktów

9 Odsetek zdyskwalifikowanych próbek wybranych grup produktów c.d.

10 Zaopatrzenie w wodę pitną zaopatrzenie ludności w wodę z instalacji wodociągowych (2007 r.)

11 Zaopatrzenie w wodę pitną Odsetek ludności zaopatrywanej w wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym (2007 r.)

12 Zaopatrzenie w wodę pitną Odsetek zakwestionowanych próbek wody (2007 r.)

13 Wytwarzanie, przetwarzanie i handel żywnością
Kontrola jakości procesów Kontrola wytwórców Kontrola zakładów przetwórczych Kontrola miejsc składowania i przechowywania Kontrola sklepów i punktów sprzedaży

14 Odsetek zakładów produkujących żywność w Polsce o złym stanie sanitarnym

15 Odsetek mleczarni w Polsce o złym stanie sanitarnym

16 Odsetek punktów skupu mleka w Polsce o złym stanie sanitarnym

17 Odsetek sklepów spożywczych w Polsce o złym stanie sanitarnym

18 Zdrowa żywność Czy żywność w Polsce jest zdrowa,
ekologiczna i bezpieczna ?

19 Liczba rolnych gospodarstw ekologicznych w Polsce

20 Średnie roczne stężenie CEZU-137 w wybranych grupach artykułach żywnościowych Zgodnie z europejskimi normami, maksymalne stężenie cezu-137 w żywności wynosi 600 Bq (bekereli) na kilogram


Pobierz ppt "Jakość żywności w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google