Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi"— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi

2 Odczytywanie i interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych
opracowała mgr Dorota Piątkowska

3 Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu - dysleksja rozwojowa
Gdy trudności ucznia mają charakter wybiórczy i przejawiają się niepowodzeniami w uczeniu się czytania i pisania, mówimy o dysleksji rozwojowej.

4 Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu - dysleksja rozwojowa
rozwój intelektualny w normie

5 Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu - dysleksja rozwojowa
sprawne narządy ruchu

6 Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu - dysleksja rozwojowa
sprawne narządy zmysłów: słuchu i wzroku

7 Uczeń dyslektyczny – uczeń mający specyficzne trudności w czytaniu.
Pod tym pojęciem rozumiemy specyficzne trudności w czytaniu, u których podłoża leżą zaburzenia uwagi, percepcji i pamięci wzrokowej i słuchowej, funkcji językowych oraz ich koordynacji w różnym stopniu i zakresie.

8 Symptomy dysleksji: kompletny brak umiejętności płynnego czytania, słaba automatyzacja czytania lub opuszczanie wyrazów, zgadywanie i opuszczanie fraz, przekręcanie końcówek, ignorowanie znaków interpunkcyjnych, gubienie się w tekście, unikanie czytania za wszelką cenę, nigdy nie czytają dla przyjemności, trudności w rozumieniu czytanego tekstu – koncentracja na technice czytania zamiast na czytanej treści;

9 Symptomy dysleksji: trudności z zapamiętywaniem liter, opuszczanie liter, mylenie liter o podobnym kształcie, opuszczanie drobnych elementów liter, liczne błędy ortograficzne

10 Fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe

11 Fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe
Zaburzenia percepcji wzrokowej

12 Fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe
Zaburzenia percepcji słuchowej

13 Fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe
Obniżona sprawność manualna

14 Fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe
Niski poziom graficzny pisma

15 Fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe
Lateralizacja

16 Ważne pojęcia Dysgrafia

17 Ważne pojęcia Dysortografia

18 Charakterystyka typowych błędów dyslektycznych występujących w pisaniu

19 Błędy symptomatyczne dla zaburzeń funkcji wzrokowej i pamięci wzrokowej
mylenie liter o podobnym kształcie: a–o, 1–ł–t, n–r, m–n, u–w, e–a–ą, mylne odtwarzanie położenia liter: b–p, b–d, d–g, p–g, m–w, n–u, pomijanie drobnych elementów graficznych liter (znaki diakrytyczne, „ogonki" w ą, ę), błędy typowo ortograficzne: u–ó, ż–rz, h–ch, różnicowanie liter dużych i małych, mylenie liter rzadziej używanych: h–f–F, L–F itp.

20 Błędy symptomatyczne dla zaburzeń funkcji słuchowej, w tym słuchu fonematycznego
opuszczanie liter, opuszczanie końcówek lub cząstek wyrazów, dodawanie liter podwajanie liter przestawianie kolejności liter zniekształcenie pisowni całego wyrazu łączna i rozdzielna pisownia mylenie wyrazów podobnie brzmiących mylenie liter – odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie: b–p, d–t, w–f, g–k, dz–c, sz–s, i–y

21 Błędy typowo ortograficzne wiążące się ze słabą precyzją w różnicowaniu słuchowym dźwięków i zaburzonym kojarzeniem słuchowo-wzrokowo-ruchowym zmiękczenia utrata dźwięczności różnicowanie i–j różnicowanie ą, ę z om, on, em, en.

22 Indywidualizacja wymagań

23 dobór środków i metod w zależności od potrzeb
i możliwości każdego z uczniów

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google