Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roczne Programy Współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata: 2004,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roczne Programy Współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata: 2004,"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Roczne Programy Współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 - 2015 Uchwała Nr LI/531/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010 r.

4 Priorytetowe zadania publiczne podlegające corocznie konsultacjom OBSZAR I - WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ OBSZAR II - SPORT, KULTURA FIZYCZNA I RATOWNICTWO OBSZAR III - POLITYKA SPOŁECZNA OBSZAR IV - DZIAŁANIA NA RZECZ ORGANIZACJI WYPOCZYNKU, AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH, AKTYWIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY, TURYSTYKA ORAZ PROMOCJA MIASTA OBSZAR V - WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PROMOCJA ZATRUDNIENIA OBSZAR VI - WSPIERANIE ORGANIZACJI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZYSKANIE FUNDUSZY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

5

6

7

8 konkurs ofert na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej - 70 000 zł konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 300 000 zł konkurs ofert finansowania w ramach zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu - 100 000 zł konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 20 000 zł konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego dla realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych - 10 000 zł konkurs ofert na realizację zadań w zakresie aktywizacji osób starszych - 20 000 zł konkurs ofert na realizację zadań w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży - 20 000 zł konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym - 10 000 zł konkurs ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia - pomoc osobom z niepełnosprawnością - 10 000 zł Wykonanie budżetu w 2011 roku – 560 000 zł

9 konkurs ofert na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej - 18 podpisanych umów konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 17 organizacjom przyznano dofinansowanie, - 18 podpisanych umów (2 organizacje zrezygnowały z dotacji) - 16 umów do rozliczenia konkurs ofert finansowania w ramach zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu - - 2 podpisane umowy konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – - 7 organizacjom przyznano dofinansowanie (1 organizacja zrezygnowała z dotacji) - 6 podpisanych umów

10 konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego dla realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych - 2 wnioski, 1 podpisana umowa konkurs ofert na realizację zadań w zakresie aktywizacji osób starszych -7 podpisanych umów konkurs ofert na realizację zadań w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży -12 podpisanych umów konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym - 3 podpisane umowy konkurs ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia - pomoc osobom z niepełnosprawnością -3 podpisane umowy - na mocy art. 19a, z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert - 6 złożonych ofert - 3 podpisane umowy

11 74 inicjatywom przyznano dofinansowanie w ramach 9 ogłoszonych otwartych konkursów ofert na 72 inicjatyw podpisano umowy 2 organizacje zrezygnowały z dotacji przed podpisaniem umów 1 organizacja zwróciła dotację po podpisaniu umowy rozliczeniu dotacji podlega - 69 umów na dofinansowanie

12 konkurs ofert na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej - 80 000 zł konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 280 000 zł konkurs ofert finansowania w ramach zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu - 100 000 zł konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 25 000 zł konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego dla realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych - 8 000 zł konkurs ofert na realizację zadań w zakresie aktywizacji osób starszych - 15 000 zł konkurs ofert na realizację zadań w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży - 15 000 zł konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym - 5 000 zł – stowarzyszenia konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy - 5 000 zł – fundacje konkurs ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia - pomoc osobom z niepełnosprawnością - 10 000 zł Plan budżetu na 2012 rok – 543 000 zł

13 do 15 września 2011 roku - składanie wniosków dotyczących inicjatyw, imprez, przedsięwziąć zaplanowanych do realizacji w roku 2012, - tworzenie planu budżetu dla organizacji pozarządowych na 2012 rok, - przygotowanie kalendarza imprez na 2012 rok do 20 stycznia – termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na rok 2012 do 15 lutego - termin składania wniosków w otwartym konkursie ofert zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława

14 do 31 marca – termin składania wniosków w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, wypoczynku letniego, pomocy społecznej, pomocy osobom z niepełnosprawnością, aktywizacji osób starszych, aktywizacji dzieci i młodzieży. 30 kwietnia – przygotowanie i przedstawienie na posiedzeniu Rady Miasta Mława Sprawozdania z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za poprzedni rok (2011). 15 września - składanie wniosków dotyczących inicjatyw, imprez, przedsięwziąć zaplanowanych do realizacji w roku 2013, tworzenie planu budżetu dla organizacji pozarządowych na 2013 rok, przygotowanie kalendarza imprez na 2013 rok w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych. 30 listopada – na podstawie przeprowadzanych konsultacji społecznych przygotowanie i przedstawienie załącznika do programu współpracy na następny rok dotyczącego obszarów priorytetowych, o ile w ramach konsultacji zmieniają się.

15 Agnieszka Puzio Dębska Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi e-mail: ratusz@mlawa.plratusz@mlawa.pl tel. 604417109


Pobierz ppt "Roczne Programy Współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata: 2004,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google