Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego PEFS - Instrukcja Zagraniczna mobilność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego PEFS - Instrukcja Zagraniczna mobilność"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego PEFS - Instrukcja Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 3 – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 – Poprawa Jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.1 – Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe

2 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl System dokumentów OnLine FRSE

3 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl System dokumentów OnLine FRSE: Służy do składania i odbierania dokumentów od FRSE na potrzeby realizacji projektu, takich jak: -Ankieta Beneficjenta Umowy 2013; -Umowa finansowa; -Formularz PEFS 2007 – PO KL.

4 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl System dokumentów OnLine FRSE: Składając Wniosek o aneks do Umowy finansowej dotyczący: zmiany formy prawnej, danych organu prowadzącego, numeru rachunku bankowego należy złożyć w Systemie dokumentów OnLine FRSE Ankietę Beneficjenta Umowy 2013 dla Projekty VTC/2013/VKL/ANK/…. zawierającą nowe dane. Zmieniając dostęp do danych projektu dla osoby kontaktowej należy podać do wiadomości opiekunowi projektu w FRSE nazwę nowego użytkownika w Systemie dokumentów OnLine FRSE, któremu ma zostać włączony dostęp do projektu.

5 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl PEFS – Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 system informatyczny, ułatwienie realizacji projektu, ewaluacja i monitorowanie efektów realizacji projektu, przetwarzanie danych uczestników projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl PEFS – Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 Dane gromadzone w bazie PEFS 2007 służą: umożliwieniu dotarcia do uczestników projektu (zarówno uczniów, jak i instytucji), analizie dostosowania projektu do zapotrzebowania uczestników, sprawdzeniu dalszych losów uczestnika (np. czy podniósł kwalifikacje, stał się bardziej konkurencyjny, uzyskał zatrudnienie), przeprowadzeniu badań statystycznych w zakresie efektywności wsparcia objętego dofinansowaniem.

7 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Formularz PEFS 2007 – PO KL obowiązkowo należy wypełnić w systemie dokumentów OnLine FRSE w momencie podpisywania Umowy o staż/szkolenie z uczestnikiem; składa się wyłącznie drogą elektroniczną (nie drukować); składa się jednorazowo. Prosimy o bardzo uważne i staranne wypełnianie wszystkich pól zawierających dane osobowe w Formularzu PEFS 2007 - POKL

8 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz 1. Zaloguj się do systemu dokumentów OnLine FRSE http://online.frse.org.pl używając tego samego adresu mailowego i hasła, co przy wypełnianiu Ankiety Beneficjenta. http://online.frse.org.pl

9 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz 2. Wybierz program Pilotaż VETPRO_COM (PO KL). 3. Przejdź do zakładki Projekty.

10 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz 4. Kliknij na link do swojej teczki projektu. 5. Z tabeli Formularze / Niezatwierdzone dokumenty / Szkice wybierz Formularz PEFS 2007 - PO KL i naciśnij ikonę Nowy dokument.

11 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz 6. Przeczytaj podpowiedzi - informacje w nich zawarte pomogą podać prawidłowe dane.

12 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz 7. Wypełnij Formularz PEFS - PO KL. 8. W polu Data rozpoczęcia udziału, podaj datę podpisania Umowy o staż/szkolenie przez uczestnika!!!

13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz 9. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych rubryk, należy kliknąć przycisk Zapisz, który znajduje się na dole formularza.

14 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz 10. Następnie, analogicznie podaj dane wszystkich uczestników jednej grupy staży/szkoleń, klikając przycisk Dodaj.

15 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz 11. Po wpisaniu do formularza wszystkich uczestników z jednej grupy staży/szkoleń, kliknij pole Wyślij dokument, które znajduje się w górnej części strony. 12. Potwierdź opcję wysłania dokumentu klikając na pole Tak, wyślij dokument – formularz zostanie przesłany on-line do FRSE.

16 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz 13. Po prawidłowym złożeniu formularza powinien pojawić się komunikat z napisem: Dokument wysłany. 14. Należy złożyć tyle razy dokument Formularz PEFS 2007 – PO KL ile jest grup staży/szkoleń w projekcie.

17 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego PEFS - Instrukcja Zagraniczna mobilność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google