Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ładowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ładowanie."— Zapis prezentacji:

1 Ładowanie

2 Ładowanie

3 Ładowanie

4 Ładowanie

5 Ten projekt został stworzony tylko
UWAGA! Ten projekt został stworzony tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie i sprzedawanie tego obiektu bez zgody autora jest naruszeniem praw autorskich i grozi wykluczeniem z udziału w zamkniętej wersji beta tego produktu.

6 Ułamki (zwykłe) powtórzenie
Graj teraz Opcje Gra rozdziałowa (opcja) Jedynkowa Szkoła z Klasą ©Copyright by Mikołaj Marcinowski Created for SP1 Skawina v

7 Ułamki zwykłe i liczby mieszane Ułamek jako iloraz
Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych Porównywanie ułamków Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

8 Ułamki zwykłe i liczby mieszane
O co chodzi? Zadania Menu główne

9 O co chodzi? Ułamki zwykłe Liczby mieszane

10 O co chodzi ? Liczby mieszane
Liczby 2 ¼, 2 ¾, 5 ¼ to przykłady liczb mieszanych. W liczbie mieszanej wyróżniamy część całkowitą i część ułamkową. Liczby mieszane to inaczej zapisane pewne ułamki niewłaściwe. Menu rozdziałów Menu główne Ciekawostka Menu działu

11 Ciekawostka Jeżeli chcemy zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy, możemy pomnożyć mianownik przez część całkowitą liczby i dodać licznik. Wstecz

12 O co chodzi? Ułamki zwykłe
Liczby 3/7, 1/3, 7/4, 3/2, 3/3, 6/8 i 10/9 to ułamki. W ułamku liczba występująca nad kreską ułamkową to licznik, a liczba pod kreską ułamkową to mianownik. Menu działu Menu główne Do przodu

13 O co chodzi? Ułamki zwykłe
Ułamek, w którym licznik jest mniejszy od mianownika, nazywamy ułamkiem właściwym. Natomiast ułamek, w którym licznik jest większy od mianownika, określany jest ułamkiem niewłaściwym. Menu główne Do tyłu

14 Zadania Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Menu działu
Menu główne

15 Zadanie czwarte Wybierz zestaw odpowiedników tych ułamków niewłaściwych: 44/7, 66/11, 11/10 Sześć i dwie siódme, sześć, jeden i jedna dziesiąta Siedem i dziesięć dziesiątych, piętnaście i sześć dziesiątych, dziewięć i jedna dziesiąta

16 Zadanie pierwsze Wybierz zestaw odpowiedników tych ułamków niewłaściwych: 44/7, 66/11, 11/10 Sześć i dwie siódme, sześć, jeden i jedna dziesiąta Siedem i dziesięć dziesiątych, piętnaście i sześć dziesiątych, dziewięć i jedna dziesiąta

17 Teraz możesz: Udać się do menu zadań.
Edek Ułamek ocenia: Dobrze! I tak trzymać!!! Teraz możesz: Udać się do menu zadań.

18 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

19 Wybierz zestaw zawierający tylko ułamki właściwe:
Zadanie pierwsze Wybierz zestaw zawierający tylko ułamki właściwe: 1/4, 3/3, 4/3, 1/2 9/8, 10/11, 23/23, 7/8 1/7, 7/9, 3/4, 6/7

20 Dobrze! Edek Ułamek ocenia: I tak trzymać!!!
Teraz możesz: Udać się do menu zadań, lub przejść do zadania nr 2

21 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

22 Ułamki widoczne na obrazkach to:
Zadanie drugie Ułamki widoczne na obrazkach to: 3/4, 1/2, 1/1 1/4, 2/4, 1/1 1/2, 1/2, 3/5

23 Dobrze! Edek Ułamek ocenia: I tak trzymać!!!
Teraz możesz: Udać się do menu zadań, lub przejść do zadania nr 3

24 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

25 Wybierz zestaw ułamków w którym licznik to liczba 3:
Zadanie trzecie Wybierz zestaw ułamków w którym licznik to liczba 3: 3/2, 4/3, 2/3 3/5, 3/7, 3/5 9/3, 3/69, 3/5

26 Dobrze! Edek Ułamek ocenia: I tak trzymać!!!
Teraz możesz: Udać się do menu zadań, lub przejść do zadania nr 4

27 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

28 Ułamek jako iloraz O co chodzi? Zadania

29 O co chodzi? Każdy iloraz możemy zapisać w postaci ułamka i odwrotnie.
Zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną nazywamy wyłączeniem całości. Menu rozdziałów Menu działu

30 Zadania Zadanie 1 Menu główne Menu działu

31 Zapisem ułamków: 1/4, 3/4, 5/9, 6/7 i 1/2 w postaci ilorazu będzie:
Poziom pierwszy Zapisem ułamków: 1/4, 3/4, 5/9, 6/7 i 1/2 w postaci ilorazu będzie: 1:4, 3:4, 5:9, 6:7 i 1:2 4:1, 4:3, 9:5, 7:6 i 2:1 1:2, 3:5, 10:9, 7:9 i 9:1

32 Dobrze! Edek Ułamek ocenia: I tak trzymać!!!
Teraz możesz: Udać się do menu zadań, lub przejść do menu głównego

33 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

34 Skracanie i rozszerzanie ułamków
O co chodzi? Zadania Menu rozdziałów

35 O co chodzi? Skracanie ułamków polega na podzieleniu licznika i mianownika przez tę samą liczbę naturalną różną od zera. W ten sposób skrócony ułamek ma tę samą wartość co jego rozszerzona wersja. Jak się domyślacie rozszerzanie ułamków jest odwrotnością skracania. Aby rozszerzyć ułamek wystarczy pomnożyć licznik tyle samo razy co mianownik. Menu działu

36 Zadania Zadanie 1

37 Skróć następujące ułamki: Wybierz prawidłowe rozwiązanie:
Zadanie pierwsze Skróć następujące ułamki: 12/15 8/48 9/27 Wybierz prawidłowe rozwiązanie: 1a. 3/ b. 2/ c. 4/5 2a. 6/ b. 1/ c. 1/8 3a. 3/ b. 1/ c. 2/3

38 Dobrze! Edek Ułamek ocenia: I tak trzymać!!!
Wróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Menu działu

39 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

40 Dodawanie i odejmowanie ułamków
O co chodzi? Zadania Menu główne

41 O co chodzi? Jeżeli za zadanie mamy dodać ułamki o różnych mianownikach musimy sprowadzić te ułamki do wspólnego mianownika. Wspólny mianownik to nic innego jak najmniejsza wspólna wielokrotność. Np. 3/4+5/6= 9/12+10/12=19/12= 1 i 7/12. Pamiętaj, że licznik musimy pomnożyć tyle samo razy co mianownik. Do przodu

42 O co chodzi? Dodawanie ułamków zwykłych jest bardzo proste. Trzeba jednak pamiętać, że przy dodawaniu sumujemy tylko i wyłącznie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian. Odejmowanie również nie powinno sprawić Wam problemów. Odejmujemy od siebie tylko liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian. Do tyłu Menu działu Menu rozdziałów

43 Zadania Zadanie 1 Zadanie 2 Menu działu Menu główne

44 Przykłady rozwiązuj po kolei!!!
Zadanie pierwsze Dodaj ułamki o jednakowym mianowniku: 3/8 + 7/8 = 5/12 + 4/12 = 6/11 + 5/11 = 5/9 + 4/9 = 3/8 + 2/8 = Przykłady rozwiązuj po kolei!!! 1a. 1/ b. 9/ c. 1i1/ d.12/8 2a.12/ b. 1i 1/ c. 5/ d.3/4 3a.12/ b. 3/ c d. 2 i 1/12 4a. 4/ b c. 8/ d. 1 5a. 6/ b. 9/ c. 5/ d. 3

45 Dobrze! Edek Ułamek ocenia: I tak trzymać!!! Zadanie nr 2
Wróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Zadanie nr 2 Menu działu

46 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

47 Wybierz prawidłową odpowiedź:
Zadanie drugie 1. 3/5 + 7/8 = 2. 2/3 + 3/5 = 3. ½ + 1/3 = 4. 2/5 + 3/10 = Wybierz prawidłową odpowiedź: 1a. 1 i 19/ b. 8/ c. 3/ d. 2 i 1/12 2a. 8/12 2b. 1 i 4/ c. 5/ d. 7/10 3a. 5/ b. 3/ c. 6/ d. 2 i 2/3 4a. 1 i 2/ b. 7/ c. 8/ d. 3 i 1/2

48 Dobrze! Edek Ułamek ocenia: I tak trzymać!!!
Wróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Menu działu

49 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

50 Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
O co chodzi Zadania Menu główne

51 O co chodzi? Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną polega pomnożeniu licznika przez tę liczbę. Dzielenie ułamków przez liczbę naturalną polega na pomnożeniu dzielnej przez odwrotność dzielnika np. 1/2:5=1/2x1/5 Menu działu Do przodu

52 O co chodzi? Mnożenie ułamka przez ułamek wykonujemy mnożąc licznik przez licznik i mianownik przez mianownik. Dzielenie ułamka przez ułamek wykonujemy mnożąc dzielną przez odwrotność dzielnika. Do tyłu

53 Zadania Zadanie 1 Zadanie 2

54 Pomnóż ułamek przez liczbę całkowitą:
Zadanie pierwsze Pomnóż ułamek przez liczbę całkowitą: 4/5 x 60 3/8 x 22 4/5 x 2 Wybierz prawidłową odpowiedź: 1a b c. 12 2a. 4 i 2/5 2b. 8i1/ c. 2 i 1/8 3a. 3 i 3/ b.1 i 3/ c.12

55 Dobrze! Edek Ułamek ocenia: I tak trzymać!!!
Wróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Menu działu

56 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

57 Pomnóż ułamek przez ułamek:
Zadanie drugie Pomnóż ułamek przez ułamek: 8/15 x 5/6 3/7 x 14/11 9/16 x 8/27 Wybierz dobrą odpowiedź: 1a. 4/ b. 3/ c. 5/6 2a. 9/ b. 6/ c. 5/7 3a. 1/ c. 8/ c. 3/4

58 Dobrze! Edek Ułamek ocenia: I tak trzymać!!!
Wróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Menu działu

59 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

60 Zadanie trzecie Odejmij ułamki o jednakowych mianownikach: 9/20 – 3/20
12/13 – 5/13 5/12 – 1/12 Wybierz prawidłowy wynik: 1a. 3/ b. 1/ c. 1/3 2a. 3/ b. 1 i 4/ c. 2 3a. 3/ b. 1/ c. 4/6

61 Dobrze! Edek Ułamek ocenia: I tak trzymać!!!
Wróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Menu działu

62 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

63 Zadanie czwarte Odejmij ułamki o różnych mianownikach: 9/10 – 3/5
½ - 1/3 ¾ - 2/5 Wybierz dobre rozwiązanie: 1a. 3/10 1b. 2/ c. 3/50 2a. 3/4 2b. 1/ c. 2/3 3a. 7/20 3b. 3/ c. 15/20

64 Dobrze! Edek Ułamek ocenia: I tak trzymać!!!
Wróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Menu działu

65 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

66 Zadanie trzecie Podziel ułamek przez liczbę całkowitą: 5/11 : 2
4/5 : 12 ¾ : 4 Wybierz dobrą odpowiedź: 1a. 5/ b. 4/ c. 4 2a. 13/ b. 1/ c. 7 3a. 3/ b c. 4/16

67 Dobrze! Edek Ułamek ocenia: I tak trzymać!!!
Wróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Menu działu

68 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

69 Zadanie trzecie Podziel ułamek przez ułamek: 1/5 : 1/2 4/5 : 3/7
1/2 : 3/5 Wybierz prawidłowe rozwiązanie: 1a. 2/5 1b. 3/ c. 1/4 2a. 12/15 2b. 1 i 13/ c. 7 3a. 5/6 3b. 1/ c. 2/6

70 Dobrze! Edek Ułamek ocenia: I tak trzymać!!!
Wróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Menu działu

71 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

72 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

73 Zadanie drugie Rozszerz następujące ułamki: 2/5 3/8 4/7 8/9
Wskaż prawidłowe rozwiązanie: 1a. 8/ b. 5/ c. 4/18 2a. 3/ b. 9/ c. 3/27 3a. 16/28 3b. 8/ c. 12/28 4a. 16/ b. 32/ c. 10/18

74 Dobrze! Edek Ułamek ocenia: I tak trzymać!!!
Wróć, aby rozwiązać pozostałe przykłady. Menu działu

75 Nie dobrze! Spróbuj ponownie!
Edek Ułamek ocenia: Źle! Nie dobrze! Spróbuj ponownie! Jeszcze raz!

76 tło zostało zaczerpnięte ze strony: http://www. inspirujacydom


Pobierz ppt "Ładowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google