Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

2 ARKUSZ OCENY UMIEJETNOŚCI CZYTANIA I PISANIA
oprac. Joanna Kozioł

3 CZYTANIE Tempo Charakterystyka błędów Technika Rozumienie

4 CZYTANIE Tempo czytania (ilość wyrazów na minutę).
Liczba błędów w teście minutowym.

5 2. Charakterystyka błędów:
nieadekwatne różnicowanie liter podobnych kształtem: a-o, o-c, c-e, e-ę, m-n, l-t-ł, L-Ł, F-Ł; rotacja (statyczne odwracanie liter podobnych kształtem): b-p, b-d, p-g, n-u, m-w, L-J, M-W;

6 inwersje (dynamiczne przestawianie liter, sylab, wyrazów, w szyku zdania);
reduplikacje lub perseweracje (powtórzenia liter, sylab, wyrazów, sekwencji tekstu); elizje (opuszczanie liter, sylab, wyrazów, sekwencji tekstu, redukcje grup spółgłoskowych); kontaminacje (tworzenie nowych wyrazów ze skrzyżowania dwóch wyrazów);

7 bezsensowne zniekształcenia tekstu;
podstawianie wyrazów na zasadzie domysłu, w oparciu o kontekst lub obrazek; agramatyzmy; zagubienia liniatury; przerwy w czytaniu, czytanie izolowanych dźwięków i wyrazów; ……………………………………………………

8 3. Technika czytania: nie czyta (nie zna liter); głosuje bez syntezy;
głosuje z syntezą ( głośno, cicho); sylabami bez syntezy; sylabami z syntezą; całymi wyrazami po cichym głosowaniu; całymi wyrazami po płynnej syntezie sylab; całościowo; naprzemiennie; płynnie, całościowo, biegle, wyraziście.

9 4. Rozumienie tekstu: zapamiętuje istotny sens wraz ze szczegółami;
pamięta tylko wycinkowo; nie rozumie treści tekstu.

10 Pisanie

11 Pisanie 1. Charakterystyka błędów:
nieadekwatne różnicowanie liter podobnych kształtem; rotacje (statyczne odwracanie); inwersje (dynamiczne przestawianie liter, sylab, wyrazów w szyku zdania); reduplikacje lub perseweracje (powtórzenia liter, sylab, wyrazów, sekwencji)

12 elizje (opuszczanie liter, sylab, wyrazów, sekwencji tekstu, redukcje grup spółgłoskowych);
kontaminacje (tworzenie nowych wyrazów ze skrzyżowania dwóch wyrazów); bezsensowne zniekształcenia, wstawianie lub pomijanie wielu liter, sylab, wyrazów;

13 ………………………………………………………
agramatyzmy nieadekwatne różnicowanie głosek podobnych brzmieniowo: b-p, d-t, g-k, w-f, z-s, dz-c, ż-sz, sz-cz - zmiękczenia, i-j błędy ortograficzne: u-ó, ż-rz, h-ch, ą-on-om, ą-o, ę-en-em, ę-e; dysocjacje lub asocjacje wyrazów. trudności w pisowni łącznej i rozdzielnej ( przyimków z innymi częściami mowy, partykuł „nie”, „by”); opuszczanie detali graficznych; ………………………………………………………

14 2. Błędy graficzne (dysgrafia):
konstrukcja pisma: kształt, spoistość, proporcje liter; zachowanie łączników międzyliterowych; proporcje pisma: zagęszczenie, wysokość, wielkość względem siebie i liniatury; położenie pisma ( naruszenie jednolitości); zachowanie odstępów między wyrazami.

15 3. Ogólna liczba błędów: ….
4. Technika pisania (rytmiczne, postępujące, płynne ruchy pisarskie). 5. Tempo pisania (szybkie, przeciętne, wolne, znacznie spowolnione).

16 6. Sposób pracy: przepisuje czy odwzorowuje;
nie wymaga czy wymaga powtórzeń podczas pisania ze słuchu lub z pamięci; wymaga zmniejszenie liczby wyrazów podanych w jednej sekwencji; konieczna stała pomoc osoby drugiej; zdolny/ niezdolny do autokontroli i autokorekty

17 Dziękuję za uwagę, życzę sukcesów i …
dobrej zabawy! Koniec

18 BIURO PROJEKTU ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 Szczecin tel.: 091/


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google