Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLIMATY NA ZIEMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLIMATY NA ZIEMI."— Zapis prezentacji:

1 KLIMATY NA ZIEMI

2 Co to jest klimat? Klimatem nazywamy typowe warunki pogodowe na danym obszarze, określone na podstawie wieloletnich obserwacji. Klimat kształtuje się pod wpływem następujących czynników : -Szerokości geograficznej ; Odległości od morza ; Przebiegu prądów morskich ; Wysokości na poziomem morza ; Ukształtowania terenu ; Określonego pokrycia terenu ( szaty roślinnej, zabudowy itp. )

3 Wyróżnia się 5 stref klimatycznych :
-równikową; -zwrotnikową; -podzwrotnikową; -umiarkowaną; -około biegunową;

4 Strefa równikowa Występuje ona na obszarach np. Kotliny Kongo,
Niziny Amazonki, Wyżyny Brazylijskiej i Półwyspie Malajskim. Występują też różne typy tego klimatu np. równikowy wybitnie wilgotny, podrównikowy wilgotny i podrównikowy suchy. Średnie miesięczne temperatury powietrza mają powyżej +20 stopni Celsjusza. Na granicy strefy występują dwie pory : sucha i deszczowa. W całej tej strefie są bardzo wysokie sumy roczne opadów.

5 Strefa zwrotnikowa Występuje ona na obszarach takich jak : południowa część USA, Sahara, Półwysep Arabski, Południowa Afryka i Indie. Występują różne typy tej strefy : zwrotnikowy morski, zwrotnikowy monsunowy, zwrotnikowy suchy i zwrotnikowy skrajnie suchy. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 10°C do ponad 20°C Występują duże dobowe amplitudy temperatury powietrza i rzadkie opady lub ich brak .

6 Strefa podzwrotnikowa
Występuje ona na obszarach takich jak : rejon Morza Śródziemnego, wschodnie Chiny, południowa Japonia , południowe krańce Afryki i Australii. Występują też różne typy tego klimatu : podzwrotnikowy morski, podzwrotnikowy kontynentalny i podzwrotnikowy monsunowy. Średnia temperatura powietrza wynosi od 0°C do +20°C. W lecie nad tę strefę napływają masy powietrza znad zwrotnika i jest tam wtedy równie gorąco i sucho jak na zwrotniku. W zimie, gdy dominują masy powietrza umiarkowanego, temperatura spada do 10°C i występują opady.

7 Strefa umiarkowana Występuje ona na takich obszarach jak : prawie cała Europa, północna część USA oraz północna i środkowa Azja. Występują różne typy tego klimatu : ciepły, chłodny, morski, kontynentalny i przejściowy. Występują 4 pory roku. Duże roczne amplitudy temperatury powietrza ( nawet 40°C ). Całoroczne opady.

8 Strefa okołobiegunowa
Występuje ona na obszarach takich jak : północna część Ameryki Północnej, Azji i Europy Północnej, Grenlandia i Antarktyda oraz Alaska. Występują różne typy tego klimatu : subpolarny i polarny. Przez większą część roku jest temperatura ujemna. Są tam chłodne lata, mroźne zimy. Opady są z przewagą śniegu.

9 Ciekawostki! Klimaty astrefowe : klimat górski charakteryzuje się większymi niż okoliczne obszary opadami i spadkiem temperatury wraz ze wzrostem wysokości ( Na każde 650 metrów n.p.m temperatura spada o 1°C). Klimat monsunowy charakteryzuję się potężnymi wiatrami i ulewnymi deszczami występującymi w lecie spowodowane jest to różnicą ciśnienia pomiędzy gorącym powietrzem zalegającym nad silnie nagrzanym lądem Azji, a chłodniejszym znad Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku

10 Quiz Na Ziemi wyróżniamy 5 stref klimatycznych. Która z podanych stref nie istnieje? Okołobiegunowa b) Równikowa Okołozwrotnikowa d) umiarkowana 3. Na Półwyspie Arabskim oraz pustyniach takich jak : Sahara, Namib i Atakama, panuje klimat : Równikowy c)podzwrotnikowy Zwrotnikowy d) umiarkowany 2. Strefa okołobiegunowa dzieli się na dwa typy klimatów … Polarny i subpolarny Kontynentalny i polarny Morski i polarny Subpolarny i polarny 4. Typ śródziemnomorski klimatu należy do strefy … Równikowej Zwrotnikowej Podzwrotnikowej umiarkowanej

11 Strefy krajobrazowe Stref krajobrazowych jest 12. Są nimi :
Tundra i lasotundra ; Tajga ( borealne lasy iglaste ) ; Stepy ; Lasy liściaste, mieszane i iglaste ; Roślinność śródziemnomorską ; Lasy zwrotnikowe i podzwrotnikowe ; Sawanny ; Wilgotne lasy równikowe ; Pustynie i półpustynie ; Obszary górskie o piętrowej strukturze roślinności ; Lodowce ; Tereny rolnicze ;

12 Tundra i lasotundra Występują one na obszarach : północnej części Ameryki Północnej, północnej części Azji oraz malutkiej części Grenlandii. W skład tundry wchodzą : zioła, mchy i porosty. Lasotundrę odróżnia się ją od pozostałej części tundry tym, że na jej obszarze występują pojedyncze drzewa.

13 Tajga Występuje ona na obszarach : północnej części Azji Europy oraz Ameryki Północnej. W skład tajgi wchodzą lasy iglaste.

14 Stepy Występują one w nielicznych miejscach : Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Afryki. Najczęściej stepy są pozbawione drzew, jezior i rzek, ale mogą być obszarem półpustynnym lub być pokrytym trawą i krzewami.

15 Lasy liściaste, mieszane i iglaste
Występują jeszcze rzadziej niż tajga. Są one w nielicznych miejscach : Ameryki Północnej, Azji oraz Europy. W ich skład wchodzą drzewa liściaste i iglaste.

16 Roślinność śródziemnomorska
Występuje ona na obszarach Europy i Afryki. Roślinność śródziemnomorska to : sosna pinia, dąb korkowy, wawrzyn (liść laurowy), oleander, pistacja, cyprys, cedr, winorośl, pomarańcza, figowiec, mandarynka, cytryna, truskawka, oliwka i pieprz.

17 Lasy zwrotnikowe i podzwrotnikowe
Występują one w : Australii, Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

18 Sawanny Sawanny występują w : Ameryce Południowej i Północnej, Afryce, Australii, Azji i Europie. W szacie roślinnej dominują kępy sucholubnych traw (np. afrykańska trawa słoniowa dochodząca do 5 m wysokości). Na niektórych sawannach rosną nieliczne drzewa, np. akacja, baobaby i palmy.

19 Wilgotne lasy równikowe
Wilgotne lasy równikowe występują na obszarach : Ameryki Południowej, Afryki, Azji i Australii. Do nich można zaliczyć np. Puszczę Amazońską. Lasy te cechuje brak sezonowej rytmiki w życiu roślin, ogromne bogactwo gatunkowe drzew (na 1 hektarze lasu tropikalnego występuje ok. 200 gatunków drzew

20 Pustynie i półpustynie
Zajmują one obszar : Ameryki Południowej i Północnej, Afryki, Azji i Australii. Półpustynia – teren o bardzo skąpej roślinności pokrywającej od 10 do 50% powierzchni, jednak bujniej rozwiniętej niż na pustyniach. Występują na niej gatunki przystosowane do warunków dotkliwej suszy, podobnie jak w obszarach pustynnych. Są to suchorosty i sukulenty. Pustynia – teren o znacznej powierzchni, pozbawiony zwartej szaty roślinnej wskutek małej ilości opadów i przynajmniej okresowo wysokich temperatur powietrza, co sprawia, że parowanie przewyższa ilość opadów

21 Obszary górskie o piętrowej strukturze roślinności
Występują one na obszarach : Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Europy. Zasadniczo wyróżnia się: piętro niżowe, piętro pogórza, piętro górskie (dzielone niekiedy na niższe i wyższe), piętro subalpejskie, piętro alpejskie i piętro niwalne. Każdemu z tych pięter odpowiada właściwy mu typ roślinności.

22 Lodowce Lodowce występują na Antarktydzie i Grenlandii.
Roślinność na pustyni lodowej praktycznie nie występuje ponieważ zamiast gleby występują tu lądolody. W cieplejszych miejscach mogą występować siedliska bardzo odpornych roślin typu tundrowych. Surowe warunki klimatyczne powodują, że świat zwierzęcy jest ubogi. Na pustyniach lodowych żyją: pingwiny, mewy, albatrosy, foki, wieloryby grenlandzkie, lamparty morskie.

23 Tereny rolnicze Są one w : Azji, Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii. Na tych terenach hoduję się zboża, pszenicę itp.

24 Zapamiętaj! Zapamiętaj, że strefy klimatyczne jak i strefy krajobrazowe układają się równoleżnikowo!

25 Dziękujemy za uwagę  Pracę wykonali : Laura G. i Hubert M.
Informacje pobrano ze strony : wikipedia.org


Pobierz ppt "KLIMATY NA ZIEMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google