Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Olsztyn 2015

2 Cele działania: Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów. Beneficjenci: Projekty B+R realizowane przez dużych przedsiębiorców. O dofinansowanie w ramach konkursu mogę się ubiegać wyłącznie przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa. Ważne daty:  data ogłoszenia konkursu: 14 września 2015 r.  data rozpoczęcia naboru wniosków: 14 października 2015 r.  zakończenie naboru wniosków: 30 listopada 2015 r.

3 Finansowanie Programu  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 1 600 mln PLN.  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.  Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć: -20 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu ponoszona jest na badania przemysłowe, lub -15 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu ponoszona jest na prace rozwojowe.  Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

4 Koszty kwalifikowalne w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR: Koszty bezpośrednie: - Wynagrodzenia - Podwykonawstwo - Pozostałe koszty bezpośrednie (koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów, pozostałe koszty operacyjne) Koszty pośrednie (np. koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne)

5 Biuro Konsultingowe „Adviser” proponuje pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, nadzorowanie procesu aplikacyjnego oraz rozliczenie dotacji. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Biuro Konsultingowe „ADVISER” ul. Żółta 10 A lok. 18 10-140 Olsztyn tel./fax 89 677 74 58, kom. 607 214 144 sekretariat@adviser.olsztyn.pl

6 Bibliografia: www.ncbr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google