Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Olsztyn 2015

2 Cele działania: Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Beneficjent może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów. Beneficjenci: O dofinansowanie w ramach konkursu mogę się ubiegać zarówno przedsiębiorstwa spełniające kryteria mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa oraz inni przedsiębiorcy niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ważne daty:  data ogłoszenia konkursu: 7 grudnia 2015 r.  data rozpoczęcia naboru wniosków: 7 stycznia 2016 r.  zakończenie naboru wniosków: 29 lutego 2016 r.

3 Finansowanie Projektu  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 500 000 000,00 PLN.  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: -5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy, -20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż MSP.  Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 15 mln PLN.  Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

4 Koszty kwalifikowalne w ramach Poddziałania 1.1.2 POIR: Koszty bezpośrednie: - Wynagrodzenia - Podwykonawstwo - Pozostałe koszty bezpośrednie (koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów, pozostałe koszty operacyjne) Koszty pośrednie (np. koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne)

5 Biuro Konsultingowe „Adviser” proponuje pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, nadzorowanie procesu aplikacyjnego oraz rozliczenie dotacji. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Biuro Konsultingowe „ADVISER” ul. Żółta 10 A lok. 18 10-140 Olsztyn tel./fax 89 677 74 58, kom. 607 214 144 sekretariat@adviser.olsztyn.pl

6 Bibliografia: www.ncbr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google