Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOLONTARIAT ZAWODOZNAWCZY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOLONTARIAT ZAWODOZNAWCZY"— Zapis prezentacji:

1 WOLONTARIAT ZAWODOZNAWCZY
Starostwo Powiatowe w Żarach Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Punkt Pośrednictwa Pracy w Żarach Młodzieżowe Centrum Kariery w Żarach Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji LILAVATI Żary

2 CELE PROJEKTU zaangażowanie młodzieży w działania ułatwiające im poznanie specyfiki zawodów związanych z edukacją, opieką, medycyną i rehabilitacją; stworzenie systemu współpracy placówek z terenu powiatu żarskiego na rzecz rozwoju zawodowego; szerzenie idei zaangażowania społecznego wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych; kształtowanie postaw prospołecznych.

3 Etapy realizacji programu
Nawiązanie współpracy z placówkami realizującymi „Wolontariat zawodoznawczy” oraz ustalenie zasad współpracy. Kampania informacyjna w szkołach (do końca listopada 2011r.) Weryfikacja kandydatów i szkolenia dla wolontariuszy (do końca grudnia 2011r.) Wprowadzenie wolontariuszy do placówek (styczeń- kwiecień 2012r.)

4 Zasady udziału w programie pilotażowym
dobrowolność, zgoda opiekunów prawnych, weryfikacja kandydatury, deklaracja o wywiązywaniu się z podjętej aktywności. Wolontariusz jest zobowiązany do świadczenia działania na rzecz placówki przez miesiąc w wymiarze 2h tygodniowo przy ustaleniu harmonogramu, który nie koliduje z obowiązkami szkolnymi. Po miesięcznym okresie udziału w programie następuje wstępna selekcja wolontariuszy.

5 PLACÓWKI WSPÓŁPRACUJĄCE
STRUKTURA KONTAKTÓW ORGAN PROWADZĄCY Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Justyna Lichwiarz Danuta Madej OSOBA NADZORUJĄCA Koordynator Społeczny Programu Marzena Adamowska PLACÓWKI WSPÓŁPRACUJĄCE Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji LILAVATI Żary Szpitale, Świetlica Środowiskowa, Przedszkola, Warsztaty Terapii Zajęciowej LO im. B Prusa w Żarach, Liceum Katolickie Osoby wyznaczone do kontaktów (koordynatorzy szkolni, koordynatorzy w placówkach współpracujących)

6 ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organ nadzorujący i prowadzący Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Zadania: koordynacja współpracy placówek, wsparcie w zakresie prawnych aspektów realizacji programu, utworzenie warunków sprzyjających rozwojowi wolontariuszy, promocja działań.

7 Koordynator społeczny
Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z organem nadzorującym program pilotażowy. Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami placówek przyjmujących wolontariuszy.  Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami placówek szkolnych z których  oddelegowano wolontariuszy. Pełnienie roli doradczej dla organu nadzorującego program - zgłaszanie uwag i wniosków mających na celu ulepszenie funkcjonowania inicjatywy. Udział w spotkaniach z wolontariuszami. Zgłaszanie zapotrzebowania na konkretny rodzaj wsparcia szkoleniowego, psychologicznego dla wolontariuszy. Układanie harmonogramów spotkań.

8 Koordynator Szkolny Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z Koordynatorem społecznym. Pełnienie roli doradczej dla organu nadzorującego program - zgłaszanie uwag i wniosków mających na celu ulepszenie funkcjonowania inicjatywy. Zgłaszanie zapotrzebowania na konkretny rodzaj wsparcia szkoleniowego, psychologicznego dla wolontariuszy. Monitoring osób, które uczestniczą w wolontariacie pod katem ich zaangażowania w podjętą formę aktywności. Pomoc w układaniu harmonogramów spotkań.

9 Opiekun wolontariuszy
W przypadku wprowadzenia osób do placówek zewnętrznych wyznaczana jest osoba, która sprawuje opiekę nad niepełnoletnimi wolontariuszami. Opiekun wolontariatu zostaje wyznaczony przez placówkę przyjmującą.

10 Prawo regulujące wolontariat
„Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz.U. z 29 maja 2003 r nr 96, poz. 873), nowelizacja ustawy (Dziennik Ustaw z dnia 25 lutego 2010 r., nr 28 pozycja 146)

11 Ubezpieczenie Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Regulacje w tej kwestii zawarte są w art. 46 Ustawy, ust. 2 i 3 Art. 46 2. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres dłuższy niż 30 dni,  przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, o których mowa w art. 42, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3. W myśl ww. zapisu wolontariusz musi być objęty ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków bez względu na charakter i miejsce wykonywanych świadczeń. Jeżeli korzystający zawiera umowę o świadczenie usług przez czas przekraczający 30 dni to wolontariusz objęty zostaje ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na mocy znowelizowanej "Ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach" z dnia 30 października 2002r.


Pobierz ppt "WOLONTARIAT ZAWODOZNAWCZY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google