Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawić się: Nazywam się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawić się: Nazywam się"— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO (PLANY ROZWOJU) KWB „KONIN” W KLECZEWIE S.A.
Przedstawić się: Nazywam się Zajmuję się rozwojem systemów informatycznych w kopalni KONIN. Zwrócić się bezpośrednio do słuchaczy: Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że wśród tak szacownego grona będę mógł przedstawić osiągnięcia moje i moich kolegów w zastosowaniu systemów informatycznych w mojej firmie. Na przedstawionych slajdach jest praca wielu osób. Sławomir Mazurek

2 Złoża węgla brunatnego w Polsce

3 Planowane parametry dla KWB „Konin” i elektrowni Pątnów I, Pątnów II
i Konin Jedn. 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 Wydobycie węgla brunatnego mln Mg 9,3 9,0 5,5 4,0 Moc elektrowni MW 1 364 1424 1 424 860 710 Produkcja energii elektrycznej TWh 8,7 8,5 6,0 4,9

4 Zamierzenia Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S. A
Zamierzenia Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. Energetyka wiatrowa KWB „Konin” w Kleczewie S.A. jest w trakcie uzyskiwania zgód korporacyjnych na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką Global Wind Energy Poland sp. z o. o., której zadaniem będzie wybudowanie i oddanie do eksploatacji farmy wiatrowej o łącznej mocy do 175 MW.

5 Mapa projektów 5

6 Zamierzenia Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S. A
Zamierzenia Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. Instalacja tlenowo - parowa zgazowywania odpadów drewnopochodnych i biomasy z układem wysokosprawnej kogeneracji Projekt o dofinansowanie budowy: "Instalacji tlenowo - parowej zgazowywania odpadów drewnopochodnych i biomasy z układem wysokosprawnej kogeneracji". Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie, i wniosek ten został pozytywnie oceniony pod względem spełnienia kryteriów formalnych w Regionalnej Instytucji Finansującej oraz przekazany do Komisji Konkursowej działającej przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości celem przeprowadzenia jego oceny merytorycznej. Celem projektu jest opracowanie technologii i budowa prototypowej, doświadczalnej instalacji tlenowo-parowej zgazowania odpadów drewnopochodnych i biomasy z układem wysokosprawnej kogeneracji. Jest to „czysta technologia” produkcji energii elektrycznej i cieplnej gwarantującej w stosunku do obecnie eksploatowanych. Gwarantuje duży wzrost sprawności termicznej i również znaczące zmniejszenie emisji CO2, SO2, NOx i pyłów. Kogeneracji umożliwia maksymalne wykorzystanie energii chemicznej w paliwie do 98%. KWB „Konin” rozpoczęła w 2009 roku pilotażowy projekt wykorzystania w celach energetycznych biomasy pochodzenia roślinnego. Pierwszym krokiem było obsadzenie obszaru o powierzchni 4,0 ha rośliną o nazwie topinambur. W 2010 roku planowane jest obsadzenie 100,0 ha, w 2011 – 500,0 ha , a docelowo obszar upraw roślin energetycznych obejmowałby 1000,0 ha. Spółka planuje również zawieranie umów kontraktacyjnych z okolicznymi rolnikami.

7 Zamierzenia Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S. A
Zamierzenia Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. Wykorzystanie gazu syntezowego Studium wykonalności dla instalacji zgazowania węgla brunatnego w KWB Konin. Celem projektu jest budowa nowoczesnego układu parowo-gazowego zintegrowanego z tlenowo – parowym zgazowaniem węgla brunatnego (IGCC). W procesie wysokotemperaturowego zgazowania efektywniej ekstrahuje się węgiel z surowca energetycznego niż podczas bezpośredniego spalania. Otrzymywany jest gaz syntezowy, który może być wykorzystany do wytworzenia szerokiego asortymentu produktów zamiennych (metanol, metan, amoniak, wodór, olej napędowy itp.). Produkty te jak wynika z analizy ekonomicznej zapewniają wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż wytwarzanie, tą metodą, energii elektrycznej.

8 Zamierzenia Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S. A
Zamierzenia Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. Złoże Gubin SKĄD ZŁOŻE GUBIN

9 Planowane parametry kompleksu górniczo - energetycznego PWE Gubin
Jedn. 2020 2025 2030 2040 2050 Wydobycie węgla brunatnego mln Mg 3,5 15,0 Moc elektrowni MW 500 2 400 2 400 Produkcja energii elektrycznej TWh 16,8

10 Nysa Łużycka Złoże Gubin Kopalnia Jenschwalde (Vattenfal)

11 KWB KONIN S.A.

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przedstawić się: Nazywam się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google