Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kandydat na Wiceprzewodniczącego ds. HR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kandydat na Wiceprzewodniczącego ds. HR"— Zapis prezentacji:

1 Kandydat na Wiceprzewodniczącego ds. HR
Agnieszka Bednarska

2 Kandydat na Wiceprzewodniczącego ds. HR - Agnieszka Bednarska
NA POCZĄTEK PARĘ SŁÓW O SOBIE: Jestem studentką I roku Administracji na UWr. Urodziłam się 12 stycznia 1989 roku we Wrocławiu. W NZS jestem od października 2008 roku. Pełniłam funkcje koordynatora w projekcie „Studencki Nobel” 2009. Jestem też członkiem innych organizacji młodzieżowych: AIESEC i Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” Aktywność oryGinalność kreatywNość uśmIech podróżE adminiStracja roZwój eduKacja WrocłAw

3 Kandydat na Wiceprzewodniczącego ds. HR - Agnieszka Bednarska
S Z K O L E N I A Aktywni studenci chcą zdobywać wiedzę i umiejętności. HR musi umożliwić członkom rozwój swoich umiejętności miękkich na szkoleniach. Przeprowadziłam już szkolenie z pozyskiwania sponsorów, chcę przeprowadzić z autoprezentacji i wystąpień publicznych, rozwiązywania problemów, podstaw perswazji oraz inne, by przekazywać zdobytą wiedzę innym członkom. Po każdym szkoleniu rozsyłane jest podsumowanie, zawierające najważniejsze informacje przekazane na szkoleniu oraz feedback, dzięki któremu mogę udoskonalać swoją pracę.

4 Kandydat na Wiceprzewodniczącego ds. HR - Agnieszka Bednarska
R E K R U T A C J A Rekrutacja to główne zadanie HR. Chcę się skupić na jakości nowych członków. Jeśli włożą wysiłek w dostanie się do NZS będzie im bardziej zależało na pracy w organizacji. Rozpoczęcie procesu promocji 2 października - skierowane głównie do studentów I roku. Informacje na pierwszych wykładach I roku, zaproszenie na spotkanie organizacyjne, ulotki i plakaty z informacjami. Nakierowanie promocji głównie na Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi, Wydział Nauk Społecznych i wydziały ścisłe (Chemia, Fizyka). Rekrutacja trzyetapowa: 1) aplikacje, 2) test predyspozycji, 3) rozmowa kwalifikacyjna. Wdrażanie i integracja nowych członków na spotkaniach porekrutacyjnych i wyjeździe dla wszystkich członków.

5 Kandydat na Wiceprzewodniczącego ds. HR - Agnieszka Bednarska
S Y S T E M M O T Y W A C Y J N O – I N T E G R A C Y J N Y Zadanie HR to również budowa z członków zespołu oraz zmotywowanie ich do pracy. Wprowadzenie nagrody motywacyjnej dla koordynatorów projektów oraz najlepszego członka zespołu projektowego. Trwałe przypisanie członków do projektu i tworzenie zespołów projektowych. Usystematyzowanie zespołów projektowych. Każdy zespół projektowy w ciągu trwania swojego projektu organizuje przynajmniej jeden event integracyjny. Cotygodniowe spotkania. Spotkania w formie: szkoleń, sprawozdań z projektów, case’ów, spotkań wg pomysłu członków. Przydzielenie Wiceprzewodniczącym zespołów pomocniczych na wzór zespołów projektowych.

6 dziękuję


Pobierz ppt "Kandydat na Wiceprzewodniczącego ds. HR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google