Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetestuj swoje umiejętności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetestuj swoje umiejętności"— Zapis prezentacji:

1 Przetestuj swoje umiejętności
QUIZ ORTOGRAFICZNY Przetestuj swoje umiejętności

2 Podane wyraz z trudnością ortograficzną uzupełnij odpowiednią literą
Zliczaj na bieżąco poprawne odpowiedzi

3 POWODZENIA!!!

4 ż czy rz?

5 _e_ucha rzeżucha

6 _ołnie_ żołnierz

7 k_y_owka krzyżówka

8 w_ątek wrzątek

9 _artowniś żartowniś

10 g_eg_ółka gżegżółka

11 w_os wrzos

12 pielg_ym pielgrzym

13 aba_ur abażur

14 szcze_uja szczeżuja

15 ko_uch kożuch

16 ja_yna jarzyna

17 je_yna jeżyna

18 _onkil żonkil

19 _ywopłot żywopłot

20 po_eczka porzeczka

21 u czy ó?

22 _wczesny ówczesny

23 przepi_rka przepiórka

24 pr_chno próchno

25 p_łka półka

26 bi_ro biuro

27 prok_rat_ra prokuratura

28 s_jka sójka

29 konw_j konwój

30 dw_ch dwóch

31 k_k_łka Kukułka

32 mr_wkojad mrówkojad

33 p_kać pukać

34 p_stak pustak

35 p_ch puch

36 pi_rop_sz pióropusz

37 w_jek wujek

38 bib_ła bibuła

39 ż_rek żurek

40 ch_r chór

41 h czy ch?

42 we_ikuł wehikuł

43 czy_ać czyhać

44 bła_y błahy

45 _ejnał hejnał

46 dmu_ać dmuchać

47 za_artowany zahartowany

48 dru_ druh

49 _olować holować

50 _uśtawka huśtawka

51 _usteczki chusteczki

52 -ej hej

53 a_ ach

54 a_a aha

55 o_yda ohyda

56 _ardy hardy

57 _ultaj hultaj

58 _ołota hołota

59 _oroba choroba

60 _armider harmider

61 Zlicz prawidłowe odpowiedzi

62 54 – 51 prawidłowych odpowiedzi
I jak przyjacielu? 54 – 51 prawidłowych odpowiedzi

63 dobrze

64 może być?

65 Ojjjj…

66 Upsss… 17 - 0

67 Dziękuję za uwagę!

68


Pobierz ppt "Przetestuj swoje umiejętności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google