Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

2 Rola kształcenia ustawicznego w aktywizacji osób bezrobotnych Beata Majda Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

3 Głównym celem Klubu Integracji Społecznej jest: minimalizowanie skutków bezrobocia promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w ramach prac społecznie użytecznych przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

4 Pracownicy Klubu Integracji Społecznej zapewniają kompleksową pomoc przy poszukiwaniu pracy pomagają przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych udostępniają oferty pracy z prasy codziennej, Internetu i współpracujących pracodawców oferują możliwość bezpłatnego kontaktu telefonicznego z pracodawcą klientom KIS-u Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

5 oferują skorzystanie ze stanowiska komputerowego np. w celu poszukiwania pracy dostarczają wszechstronnych informacji o instytucjach pomocowych promują ideę przedsiębiorczości, spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia elastycznego współpracują z organizacjami pozarządowymi, pracownikami socjalnymi, zakładami pracy chronionej, agencjami pośrednictwa pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

6 Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi,, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny projektu: Rozwój aktywnej integracji wśród 1100 osób, klientów MOPS w Łodzi oraz upowszechnianie pracy socjalnej w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

7 Cele szczegółowe: wzrost potencjału społeczno – zawodowego uczestników projektu poprawa ich sytuacji materialno – bytowej wzrost poczucia integracji społecznej uczestników projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

8 W ramach działań projektowych realizowane są: warsztaty ABC Przedsiębiorczości treningi pracy warsztaty kompetencji społecznych indywidualne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, zawodowe kursy z podstaw obsługi komputera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

9 turnusy rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych finansowanie zajęć szkolnych grupy wsparcia dla uczestników szkolenia zawodowe np. opiekunka dziecięca, operator koparko-ładowarki, pilarz, kadry i płace, grafik komputerowy i inne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

10 Dlaczego podopieczny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie ma pracy? niskie wykształcenie brak wiary we własne siły brak elastyczności myślenia brak gotowości do samokształcenia się brak otwartości na zmiany Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

11 wyuczona bezradność brak wiedzy dot. różnych możliwości kształcenia brak kompetencji społecznych nieumiejętność poszukiwania czy też korzystania z informacji wiek Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

12 brak wiedzy nt. własnych mocnych stron brak motywacji do działania, niechęć podjęcia wysiłku brak wiedzy dotyczącej projektów unijnych brak potrzeby kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

13 Kształcenie ustawiczne, uczenie się od przedszkola do starości, jest jednym z najlepszych sposobów, by sprostać wyzwaniom na obecnym wymagającym rynku pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

14 Aby nadążyć za tempem nieustannych przemian i utrzymać się na rynku pracy, koniecznym staje się ciągłe aktualizowanie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności zawodowych i społecznych w formie kształcenia formalnego, nieformalnego i nieoficjalnego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

15 Idea kształcenia ustawicznego zakłada właśnie komplementarność tych trzech form uczenia się. Powinien być to proces całożyciowy. Celem strategicznym rozwoju procesu kształcenia ustawicznego i uczenia się w ciągu całego życia jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju osobowości, stymulowanie innowacyjności i kreatywności człowieka. Sprzyjać to będzie wzrostowi konkurencyjności, poprawie organizacji pracy i tworzeniu podstaw rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

16 Człowiek uczy się bo: chce zdobyć pracę, utrzymać ją i awansować chce być gotowy na nowe wyzwania i zmiany chce doskonalić swoje umiejętności, zdobywać nowe kwalifikacje chce realizować swoje marzenia i cele chce dobrze spełniać role społeczne chce zrozumieć otaczający świat Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

17 Pracodawcy stawiają potencjalnym pracownikom takie wymagania jak : kreatywność gotowość do uczenia się elastyczne myślenie radzenie sobie ze stresem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

18 samodzielność umiejętność zarządzania czasem dyspozycyjność dążenie do rezultatów otwartość na zmiany Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

19 Uczenie się to tylko uzupełnianie siebie William Shakespeare Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10


Pobierz ppt "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google