Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mariologia – nauka o Maryi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mariologia – nauka o Maryi"— Zapis prezentacji:

1 Mariologia – nauka o Maryi
Mgr Dúllek Bolesław

2 Kult maryjny Rodzaje kultu: czci i pochwały: święci, aniołowie
szczególna cześć: Maryi uwielbienie i adoracja: Bóg Wszelki kult religijny jest z Boga, na Nim się opiera i do Niego prowadzi

3 Mariologia – nauka o Maryi
Dogmaty Maryjne

4 Jakie mamy dogmaty maryjne?
O Maryi – Bożej Rodzicielce O Maryi – zawsze dziewicy O Niepokalanym poczęciu Maryi O Wniebowzięciu Maryi

5 Dogmat o Bożym rodzicielstwie Maryi - historia
Sobór Efeski (431 r.) Theotokos, Anthropotokos, Chritotokos Nestoriusz, Cyryl Aleksandryjski

6 Dogmat o Bożym rodzicielstwie Maryi – treść
Wierzymy więc, że Pan nasz Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Boży, jest doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem, złożonym z rozumnej duszy i ciała, zrodzony z Ojca przed wiekami co do Bóstwa, a w "ostatnich czasach” dla nas i dla naszego zbawienia z Marii Dziewicy co do człowieczeństwa; współistotny Ojcu co do Bóstwa i współistotny nam co do człowieczeństwa. Nastąpiło bowiem zjednoczenie dwóch natur. Dlatego wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana. Z racji zjednoczenia bez pomieszania wierzymy, że Święta Dziewica jest Bogurodzicą, ponieważ słowo Boże się wcieliło, stało się człowiekiem i od chwili swego poczęcia zjednoczyło się ze świątynią, którą z Niej wzięło.

7 Uroczystość Bożej Rodzicielki
Od V w. nieoficjalnie obchodzono wspomnienie Bożej Rodzicielki Od 1931 r. oficjalnie obchodzono święto dnia 11 października Od 1969 r. uroczystość nakazana obchodzona 1 stycznia

8 Dogmat o Maryi – zawsze dziewicy - historia
Synod Laterański (649 r.) Ante partum, in partu, post partum Partenogeneza (dzieworództwo)

9 Dogmat o Maryi – zawsze dziewicy - treść
Jeżeli ktoś nie wyznaje według nauki świętych Ojców, że święta zawsze Dziewica i niepokalana Maryja jest prawdziwie i właściwie Boga Rodzicielką, ponieważ samego Boga-Słowo zrodzonego z Ojca przed wiekami, a w ostatnich czasach w sposób szczególny i prawdziwy bez nasienia z Ducha Świętego porodziła i pozostała także dziewicą po narodzeniu – niech będzie wyklęty.

10 Święto Maryi – zawsze dziewicy
Takiego wspomnienia w Kościele nie obchodzimy Ale nasza uwaga kieruje się na Boże Narodzenie

11 Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi - historia
Pius IX (8 grudnia 1854 r.) Konstytucja apostolska Ineffabilis Deus

12 Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi - treść
Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

13 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Uroczystość obchodzona 8 grudnia W myśl kan KPK uroczystość nakazana Na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 r. dotyczącego świąt zniesionych w Polsce Polacy są zwolnieni z tego obowiązku, ale zachęca się do udziału w tym dniu w Eucharystii

14 Dogmat o Wniebowzięciu Maryi - historia
Pius XII (1 listopada 1950) Konstytucja apostolska Munifeicentissimus Deus

15 Dogmat o Wniebowzięciu Maryi - treść
Ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej.

16 Uroczystość Wniebowzięcia Maryi
Obchodzone od V w. 15 sierpnia – święto nakazane W Polsce dzień wolny od pracy W Polsce zwane również Uroczystością Matki Boskiej Zielnej (związane ze święceniem ziół i kwiatów, a także z dożynkami)

17 Mariologia – nauka o Maryi
Maryja w Apokryfach

18 Apokryfy o narodzeniu i dzieciństwie Jezusa
Protoewangelia Jakuba (Narodzenie Maryi) Ewangelia Pseudo-Mateusza Ewangelia Dzieciństwa Tomasza Ody Salomona Imiona rodziców Maryi – Joachim i Anna Wytłumaczenie kwestii braci i sióstr Jezusa (Józef wdowcem, dzieci z pierwszego małżeństwa)

19 Apokryfy asumpcjonistyczne
Transinitus (Przejście) Liber de dormitione Beatae Mariae Virginis (Księga o zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny)

20 Mariologia – nauka o Maryi
Tytuły maryjne

21 Współodkupicielka XIV w. Od X w. Odkupicielka Tyle teorii ile teologów
Najbardziej kontrowersyjny tytuł O udziale Maryi w dziele odkupienia można mówić nie używając tego tytułu

22 Matka Kościoła XII w. Stawia Maryję ponad Kościołem, ale nadal jest ona w Kościele (problemy językowe); Chrystus – Głowa, Maryja – Szyja Kościoła Założycielem Kościoła jest Jezus; skoro Maryja jest Matką Jezusa, to powinna być „Babcią Kościoła” (Napiórkowski) Duchowe macierzyństwo Maryi wobec członków Kościoła Przyjęty w 1964 r. przez Pawła VI w Konstytucji dogmatycznej o Kościele

23 Matka Kościoła XII w. Stawia Maryję ponad Kościołem, ale nadal jest ona w Kościele (problemy językowe); najznakomitszy i całkiem szczególny członek Kościoła; Chrystus – Głowa, Maryja – Szyja Kościoła Założycielem Kościoła jest Jezus; skoro Maryja jest Matką Jezusa, to powinna być „Babcią Kościoła” (Napiórkowski) Duchowe macierzyństwo Maryi wobec członków Kościoła Przyjęty w 1964 r. przez Pawła VI w Konstytucji dogmatycznej o Kościele

24 Inne tytuły Maryjne Poruszymy je na którejś katechezie w maju
W oparciu o Litanię Loretańską

25 Lektura uzupełniająca
Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (KK) 52-69 Encyklika Redemptoris Mater Jana Pawła II Adhortacja Marialis cultus Pawła VI List apostolski Mulieris dignitatem Jana Pawła II

26 Lektura do przygotowania
Encyklika Jana Pawła II Fides et ratio z 14 września 1998 roku

27 Różaniec Osoby uczęszczające na katechezę dla dorosłych poprowadzą w miesiącu październiku jeden różaniec (jako grupa istniejąca przy parafii) Będzie to miało miejsce w piątek 18 października Teksty zostaną rozdzielone na katechezie 14 października.

28 Następne spotkanie W przyszły poniedziałek, 14 października 2013, o godzinie w domu katechetycznym. Temat: Watykan – Państwo Kościelne

29 Modlitwa Pod Twoją obronę Egipt III w. Najstarsza modlitwa maryjna
Pod opiekę Twego miłosierdzia uciekamy się, o Matko Boża. Nie odrzucaj próśb, [które do Ciebie zanosimy] w naszych potrzebach, lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa, [Ty] jedynie czysta i błogosławiona.


Pobierz ppt "Mariologia – nauka o Maryi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google