Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ETYKA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ETYKA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 ETYKA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ

2 Czym jest etyka? ETYKA „ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku” Słownik Języka Polskiego PWN ETYKA ZAWODOWA „zespół norm wyznaczających określone obowiązki moralne związane z wykonywanym zawodem i społecznymi stosunkami zawodowymi (np. etyka lekarska, prawnicza)” Encyklopedia PWN

3 Czym jest kodeks etyczny?
To ujęte w postać dokumentu lub dokumentów zasady moralne danego zawodu – w naszym przypadku środowiska sędziowskiego. Kodeks etyki pracownika naukowego Kodeks etyki adwokackiej Kodeks etyki lekarskiej…. Czy istniej coś takiego jak Kodeks etyki sędziów sportowych?

4 Kodeks etyki sędziów sportu żużlowego
„Reguły i obyczaje wyłożone w tym Kodeksie mają pomagać sędziom w ustaleniu właściwych sposobów zachowania tak, aby być godnymi zaufania dla swoich kolegów, zawodników, władz sportowych, dla mediów i opinii publicznej.”

5 Kodeks etyki sędziów sportu żużlowego
„Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabić zaufanie do jego bezstronności, nawet jeśli nie zostały uwzględnione w Kodeksie.”

6 Kodeks etyki sędziów sportu żużlowego
„Sędzia nie podejmuje się sędziowania, jeżeli którakolwiek z osób startujących w zawodach jest członkiem jego bliższej lub dalszej rodziny, bądź pozostaje z nim w związku de facto, lub w sytuacji, kiedy jest on w osobistej relacji z którymkolwiek zawodnikiem startującym w zawodach.”

7 Kodeks etyki sędziów sportu żużlowego
„Sędzia nie podejmuje się sędziowania, jeżeli wie lub jest przekonany, że jego fizyczna lub psychiczna kondycja nie pozwala mu wykonywać swojej funkcji odpowiednio i bez żadnych ograniczeń.”

8 Kodeks etyki sędziów sportu żużlowego
„Po przybyciu na miejsce zawodów i po zakończeniu zawodów, sędzia nie bierze udziału w wydarzeniach towarzyskich, które nie stanowią części otwartych i ogólnie akceptowanych praktyk.” „Funkcja sędziego obliguje do punktualności, uprzejmości i schludności.” „Za naruszenie zasad objętych Kodeksem sędzia odpowiada dyscyplinarnie.”

9 Kodeks etyki sędziego piłki nożnej
„Sędziemu nie wolno publicznie kwestionować werdyktów i uczciwości swoich kolegów sędziów.” „Relacje pomiędzy sędziami oparte są na współpracy, równoprawności, koleżeństwie, wzajemnym szacunku oraz pomocy i dzieleniu się doświadczeniami i wiedzą.”

10 Kodeks etyki sędziego piłki nożnej
„Sędzia musi na bieżąco uaktualniać swoją wiedzę i umiejętności dotyczące przepisów regulujących zasady gry oraz ich interpretacji i stosowania na boisku.”

11 Kodeks etyki sędziego piłki nożnej
„Sędzia jest zobowiązany do unikania świadomej krytyki decyzji podejmowanych w czasie meczów przez pozostałych sędziów, w szczególności krytyki na forum publicznym.” „Sędzia jest zobowiązany do ochrony reputacji zawodu sędziego piłkarskiego oraz PZPN poprzez postępowanie zgodnie z zasadami kodeksu i ogólnie przyjętymi normami etycznymi.”

12 Kodeks etyki małopolskich sędziów
Nie sędziuję meczów z udziałem członków swojej rodziny lub innych osób, jeśli może to budzić wątpliwość co do mojej bezstronności Nie dokonuję takich zamian w obsadach, że w ich wyniku sędziuję jednemu zespołowi więcej meczów, niż wynika to z otrzymanych obsad

13 Kodeks etyki małopolskich sędziów
Nie sędziuję meczu, gdy moja forma psychofizyczna nie jest dobra, na przykład gdy jestem chory Wszelkie pytania, wątpliwości czy pretensje zgłaszam wyłącznie Wydziałowi Sędziowskiemu, na zamkniętym sędziowskim forum internetowym, na spotkaniach sędziowskich – nigdy w gronie osób postronnych Gdy w meczu jestem zawodnikiem lub trenerem, daję dobry przykład gry fair play i sportowego zachowania

14 Czy Mazowsze ma podobny kodeks?
Rozdział III, §10 Regulaminy MWZSP Sędzia MWZPS jest zobowiązany do: 1) Godnego reprezentowania MWZPS i PZPS; […] 3) Stałego podnoszenia swoich umiejętności sędziowskich; […] 6) Kulturalnego zachowania, odpowiedniej dyscypliny, punktualności, estetycznego wyglądu podczas trwania delegacji sędziowskich; […] 7) Koleżeńskiej postawy wobec innych sędziów; […] 16) Informowania Wydziału Sędziowskiego MWZPS o powiązaniach z tytułu pracy, działalności społecznej lub gry w barwach klubu uczestniczącego w rozgrywkach MWZPS i PZPS;

15 Czy zachowuję się etycznie?
- Czy spóźniam się na mecze? - Jak odnoszę się do innych sędziów? - Czy dyskutuję o sprawach dotyczących sędziów w szerokim gronie, niekoniecznie wśród osób, których sprawa dotyczy? - Czy oceniam, komentuję decyzje kolegów sędziów podczas meczu? - Czy zdarza mi się sędziować w nienajlepszej formie psychofizycznej – podczas choroby, po nieprzespanej nocy? - Czy publiczne demonstrowanie przed meczem znajomość z zawodnikami/trenerami nie wpływa negatywnie na mój wizerunek bezstronnego sędziego?

16 Ja, sędzia piłki siatkowej
Jaki jestem sędzią? Czy potrzebny jest nam kodeks etyczny?

17 Etyka sędziego piłki siatkowej
Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "ETYKA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google