Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moje wymarzone przedsiębiorstwo

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moje wymarzone przedsiębiorstwo"— Zapis prezentacji:

1 Moje wymarzone przedsiębiorstwo
Opracowały: Grażyna Nowak Marta Urbanowska

2 „Moje wymarzone przedsiębiorstwo”
Projekt „Moje wymarzone przedsiębiorstwo” będzie realizowany w klasach drugich technikum w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu. Czas realizacji projektu: 1 miesiąc

3 Cele projektu edukacyjnego
Hodując własny sukces Pozyskiwanie umiejętności pozyskiwania informacji dotyczących założenia firmy. Poznanie cech poszczególnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. Poznanie procedur i dokumentów wymaganych w celu podjęcia działalności gospodarczej.

4 Cele projektu edukacyjnego
Gdybym był bogaty… Poznanie struktury biznesplanu. Rozwijanie zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Poznanie powiązań przedsiębiorstw z innymi instytucjami.

5 POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ Krok 1
Dobry pomysł to początek sukcesu przedsiębiorstwa. Weź pod uwagę oczekiwania nabywców oraz własne predyspozycje i umiejętności, a także możliwości sfinansowania przedsięwzięcia. Zapoznaj się z przepisami.

6 Strony internetowe zawierające porady, jak założyć firmę

7 Strony internetowe czasopism
Marketing w Praktyce Gazeta Wyborcza Puls Biznesu SUKCES Gazeta bankowa Ekonomia Przedsiębiorca The Economist

8 FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE
Krok 2 FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE Indywidualna działalność gospodarcza Spółdzielnia Przedsiębiorstwo państwowe Fundacja Stowarzyszenie Spółka

9 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krok 3 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

10

11 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY (KRS)
Zgłoszenie o dokonanie wpisu powinno zawierać: Imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą prowadzi on działalność Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy Określenie przedmiotu wykonywanej działalności Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej

12 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wystąpienie do wojewódzkiego (powiatowego) urzędu statystycznego o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON

13 PIECZĄTKA FIRMY Należy wyrobić pieczątkę firmową, na której musi się znaleźć przynajmniej pełna nazwa firmy, adres jej siedziby oraz numer REGON

14 BANK Otwarcie rachunku bankowego, za którego pośrednictwem przedsiębiorca będzie musiał dokonywać lub przyjmować płatności

15 URZĄD SKARBOWY - nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP
- zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej - wybranie formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach ogólnych)

16 Zgłoszenia danych założyciela firmy do inspektoratu ZUS
ZUA (zgłoszenie danych osoby do ubezpieczenia) ZFA (zgłoszenie danych płatnika składek)

17 PAŃSTWOWA INSPEKCJA HANDLOWA
Jest organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa

18 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Kontrola i nadzór wszystkich zakładów pracy, z wyjątkiem rolniczych gospodarstw indywidualnych. Nadzór nad wszystkimi kategoriami pracowników, a w zakresie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

19 STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W przypadku, gdy planujesz otworzyć np. gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru miejsca wykonywania działalności musi dokonać Sanepid. W tym celu złóż wniosek, zawierający inwentaryzację z opisem technologicznym oraz architektoniczne plany pomieszczenia i jego dane (powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody itd.)

20 BIZNESPLAN Krok 4 Biznesplan musi odpowiadać na pytania:
Na którym etapie swojej działalności się znajdujesz? Dokąd zmierzasz (co chcesz osiągnąć)?

21 BIZNESPLAN Krok 4 Jakie masz propozycje dla inwestorów, banków, akcjonariuszy, współpracowników? W jaki sposób zamierzasz to osiągnąć (jakimi metodami, strategiami)? Czy jest to opłacalne?

22 Struktura biznesplanu
Streszczenie Opis firmy Zarządzanie Plan marketingowy Plan organizacyjny Harmonogram realizacji przedsięwzięcia Analiza ryzyka Plan finansowy

23 Ćwiczenie 1 Uszereguj kolejno działania podejmowane przy rejestracji działalności gospodarczej:

24 SPRAWDŹ! Wyrobienie pieczątki firmowej
Powiadomienie PIP i Państwowej Inspekcji Sanitarnej ZUS – zgłoszenie do ubezpieczenia US – numer NIP Sąd Rejonowy – wpis do rejestru przedsiębiorców Wojewódzki Urząd Statystyczny – numer REGON Założenie rachunku w banku SPRAWDŹ!

25 ODPOWIEDZI 4 7 6 3 1 2 5 POWRÓT Wyrobienie pieczątki firmowej
Powiadomienie PIP i Państwowej Inspekcji Sanitarnej 6 ZUS – zgłoszenie do ubezpieczenia 3 US – numer NIP 1 Sąd Rejonowy – wpis do rejestru przedsiębiorców 2 Wojewódzki Urząd Statystyczny – numer REGON 5 Założenie rachunku w banku POWRÓT

26 Czy ja się do tego nadaję?
ZAKŁADAM FIRMĘ Czy ja się do tego nadaję? kwestionariusz samooceny

27 Bibliografia Piasecka L., Podstawy Przedsiębiorczości 2, wyd. Wiking, Wrocław 2003. Biernacka M., Korba J., Smutek Z., Podstawy przedsiębiorczości, Operon, Gdynia 2003. Praca zbiorowa, Ekonomia Stosowana, wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.

28 Strony internetowe www.nbp.pl www.prawo.interia.pl/abc/firma

29 Strony internetowe www.marketing.org.pl www.gazeta.pl www.pb.pl

30 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Moje wymarzone przedsiębiorstwo"

Podobne prezentacje


Reklamy Google