Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa przedmiotu: L O G I S T Y K A

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa przedmiotu: L O G I S T Y K A"— Zapis prezentacji:

1 Nazwa przedmiotu: L O G I S T Y K A
Ćwiczenia obejmują zagadnienia odnoszące się do genezy, istoty i funkcji logistyki W treściach podstawowych odnoszą się do postaci i funkcjonowania łańcucha dostaw. Rozwinięcie treści ćwiczeń stanowią zagadnienia systemów Just-in-time. Studenci zapoznani zostaną także z problematyką ekologiczną w zarządzaniu logistycznym.

2 LITERATURA Gołembska. E. Kompendium wiedzy o logistyce. Wyd. PWN, Warszawa 2010. Witkowski J. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyd. PWE Warszawa 2010. Leksykon zarządzania. Wyd. Difin, Warszawa Kolegium redakcyjne pod przewodnictwem prof. M. Romanowskiej. Coyle J.J, Bardi J.E., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.

3 LITERATURA 5. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, PSB, Kraków 1998. 6. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1995. 7. Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, „Placet”, Warszawa 2000. 8. Sarjusz-Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, „Placet”, Warszawa 1998.

4 Logistyka Logistyka - (z greckiego „logos”, oznaczającego słowo, rozum, rachunek) - jest to proces planowania oraz kontroli działań mających na celu opłacalny ekonomicznie przepływ i magazynowanie surowców, zapasów, wyrobów gotowych oraz związanych z nimi informacji począwszy od miejsca pochodzenia do miejsca konsumpcji, w celu zaspokojenia potrzeb klienta. Zadaniem logistyki jest dostarczenie właściwego towaru, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwej, czyli możliwie najniższej cenie.

5 Historia logistyki Historia logistyki jest ściśle związana z historią wojska, bo to właśnie wojsko potrzebowało i nadal potrzebuje nieustannego zaopatrzenia. Prawdopodobnie pierwszym twórcą systemu logistycznego był Aleksander Wielki, którego wojsko składało się z kawalerzystów.

6 W X w. cesarz bizantyjski Leontos VI napisał dzieło pt
W X w. cesarz bizantyjski Leontos VI napisał dzieło pt. „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej” w którym wyodrębnił logistykę i do jej zadań zaliczył „Jest rzeczą logistyki, żeby żołd był wypłacony, wojsko odpowiednio uzbrojone i uszeregowane, wyposażone w działa i sprzęt wojenny, żeby potrzeby wojska były dostatecznie i w odpowiednim czasie zaspokojone, a każda wyprawa odpowiednio przygotowana, tzn. przestrzeń i czas odpowiednio obliczone, obszar oszacowany z uwzględnieniem ruchów wojsk a także siły oporu przeciwnika i zgodnie z tymi funkcjami należy regulować, porządkować ruchy i podział własnych sił zbrojnych.”

7 Historia logistyki W feudalnej Europie oznakami działań logistycznych było wykorzystanie ujednoliconego umundurowania oraz broni. Dzięki temu obniżyło to koszty wyposażenia armii i zmniejszyło problem zaopatrzenia.

8 Historia logistyki Współczesne rozumienie logistyki odnosi się do wydanego w 1837 roku przez A. H. Jominiego dzieła pt.: „Zarys sztuki wojennej”. Opisał on logistykę jako praktyczną sztukę przemieszczania armii, obejmującą także ciągłe jej zaopatrywanie, prace inżynierskie i sztabowe.

9 Historia logistyki Przełomowym etapem w historii logistyki była II wojna światowa. W tym właśnie czasie Departament Obrony USA powołał specjalne zespoły, których zadaniem był rozwój matematycznych modeli planowania oraz ich zastosowanie w rozwiązywaniu problemów zaopatrzeniowych armii amerykańskiej.

10 W ten sposób powstały podwaliny matematycznej nauki planowania, znanej dziś pod nazwą badań operacyjnych, jak też ekonomicznej dyscypliny naukowej - logistyki (F. J. Beier, 2004, s. 15). Zastosowanie logistyki do celów cywilnych nastąpiło w 1956 roku po opublikowaniu wyników badań nad współzależnością kosztów transportu lotniczego i kosztów utrzymania zapasów w procesie dystrybucji towarów.

11 Okazało się bowiem, że wysokie koszty transportu lotniczego nie powinny być jedynym wyznacznikiem jego użycia. O wiele ważniejsze dla przedsiębiorstwa są całkowite koszty transportu i gospodarki zapasami. Dzięki tym badaniom wiele firm zaczęło widzieć w logistyce sposób na redukcję kosztów.

12 Logistyka obecnie Dzisiejsza logistyka jest już pojęciem bardzo
szeroki, składa się na nią zarządzanie siecią dostawców, składowaniem produktów czy też łańcuchem odbiorców. Dzięki pojawieniu się tanich technologii cyfrowych, zarządzanie systemem logistycznym stało się łatwiejsze. W ciągu paru sekund można dziś odnaleźć właściwy towar, spośród setek albo nawet tysięcy innych i odczytać jego cechy, takie jak: ilość, cena czy miejsce Pochodzenia (Kody EAN, QR Kod).

13 Schemat ideowy łańcucha dostaw

14 Następne spotkanie Definicje logistyki.
Podział funkcjonalny logistyki. logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji.


Pobierz ppt "Nazwa przedmiotu: L O G I S T Y K A"

Podobne prezentacje


Reklamy Google