Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ograniczenie „niskiej emisji” w aglomeracjach miejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ograniczenie „niskiej emisji” w aglomeracjach miejskich"— Zapis prezentacji:

1 Ograniczenie „niskiej emisji” w aglomeracjach miejskich
PROPOZYCJE IChPW

2 Plan prezentacji Wstęp
Podstawy teoretyczne procesu spalania – czyli źródło problemu Stałe paliwa kwalifikowane dla ogrzewnictwa indywidualnego Kotły c.o. dla ogrzewnictwa indywidualnego Propozycje rozwiązania problemu Podsumowanie i wnioski

3 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z ogrzewnictwa indywidualnego
Filozofia systemu akceptacja społeczeństwa POMYSŁ (koncepcja technologiczna) paliwa stałe gaz energia elektryczna uciepłownienie koszty wdrożenia i funkcjonowania systemu poprawa stanu środowiska

4 Paliwa stałe w ogrzewnictwie indywidualnym (węgiel i biomasa)
lepsze niskoemisyjne paliwo urządzenia do spalania logistyka kontrola edukacja węgiel kwalifikowany paliwo bezdymne koks biomasa / pelety drzewne nowe kotły c.o. automatyczne modernizacje istniejących obiektów „czujka” kominowa i popiołowa e-monitoring edukacja dla pracowników gmin i instalatorów edukacja społeczeństwa

5 Teoria procesu spalania – czyli skąd bierze się problem
paliwo + powietrze strefa wysokich temperatur czas spaliny spalanie współprądowe spalanie przeciwprądowe

6 Teoria procesu spalania – czyli skąd bierze się problem
Schemat procesu spalania paliwa złoże paliwa spalanie współprądowe spalanie przeciwprądowe

7 Stałe paliwa kwalifikowane dla ogrzewnictwa indywidualnego
Odpowiednie wzorce i przykłady PALIWA KWALIFIKOWANE NIEKWALIFIKOWANE I ODPADY system norm jakościowych dla paliw motorowych brak systemu certyfikacji dla paliw

8 Stałe paliwa kwalifikowane dla ogrzewnictwa indywidualnego
Koszt 1GJ ciepła wyprodukowanego z różnych paliw spalanych w typowych kotłach c.o. stosowanych w ogrzewnictwie indywidualnym

9 Stałe paliwa kwalifikowane dla ogrzewnictwa indywidualnego
Poziom emisji do powietrza wybranych zanieczyszczeń z typowych kotłów c.o. stosowanych w ogrzewnictwie indywidualnym

10 Stałe paliwa kwalifikowane dla ogrzewnictwa indywidualnego
Porównanie poziomu emisji zanieczyszczeń ze spalania węgla kamiennego oraz paliwa bezdymnego z niego wyprodukowanego PALIWA BEZDYMNE

11 Kotły c.o. dla ogrzewnictwa indywidualnego
silnik sterowany elektronicznie silnik bez elektroniki kocioł z automatycznym ciągłym podawaniem paliwa kocioł z ręcznym okresowym podawaniem paliwa

12 Kotły c.o. dla ogrzewnictwa indywidualnego
Porównanie wskaźników energetyczno-emisyjnych wybranych typów kotłów z obszarów Energetyki Zawodowej i Małej Energetyki Typ kotła Sprawność cieplna [%] Wskaźniki emisji CO [g/GJ] Pył TOC Kocioł pyłowy OP-130 91,7 9 18 27 Kocioł fluidalny CYMIC-135 87,4 35 7 13 Kocioł rusztowy OR-32 85,0 10 58 55 Kocioł rusztowy WR-25 84,4 24 133 91 Współczesny kocioł z retortowym palnikiem automatycznym 30 -60 15 -40 Konwencjonalny kocioł komorowy z zasypem ręcznym

13 Kotły c.o. dla ogrzewnictwa indywidualnego
Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń z kotłów c.o. wg PN-EN 303-5:2012 data publikacji r.

14 Kotły c.o. dla ogrzewnictwa indywidualnego
Kotły c.o. - klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 zasilane w sposób automatyczny paliwem kopalnym o mocy do 50 kW Klasa 3 Poziomy emisji: Obecna oferta rynku krajowego: -kotły automatyczne 50% produkowanych -kotły ręczne 1% produkowanych CO ≤ 3000 mg/m3n OGC ≤ 100 mg/m3n PYŁ ≤ 125 mg/m3n Klasa 4 Poziomy emisji: Obecna oferta rynku krajowego: -kotły automatyczne 15% produkowanych CO ≤ 1000 mg/m3n OGC ≤ 30 mg/m3n PYŁ ≤ 60 mg/m3n Klasa 5 Poziomy emisji: Obecna oferta rynku krajowego: -kotły automatyczne biomasowe 3% produkowanych -kotły automatyczne węglowe 4 kl. z układem oczyszczania spalin CO ≤ 500 mg/m3n OGC ≤ 20 mg/m3n PYŁ ≤ 40 (20) mg/m3n

15 Propozycje rozwiązania problemu
Sektor produkcji kotłów – w pełni prywatny, elastyczny – otwarty na innowacje, jednak bez motywacji wprowadzania na rynek najlepszych = drogich kotłów c.o. Sektor produkcji i dystrybucji paliw – zcentralizowany, nastawiony na jak najwyższą wartość sprzedaży, nie jakość oferowanego paliwa. Brak uregulowań prawnych: standardów kwalifikowanych paliw stałych dla ogrzewnictwa indywidualnego kontroli właściwości paliw na podstawie zmierzonych parametrów identyfikujących konkretną partię/dostawę paliwa standardów emisyjnych urządzeń grzewczych małej mocy dostępnych na rynku możliwości sprawdzenia stanu technicznego zainstalowanych urządzeń grzewczych i instalacji kominowych (zagrożenie życia!!!) – obecnie to właściciel domku decyduje czy wpuści kominiarza do domu

16 Propozycje rozwiązania problemu
Kwalifikowane paliwa stałe dla kotłów c.o. – korzystnie „paliwo bezdymne” System kontroli paliw (od wytwórcy do użytkownika) Kotły c.o. z automatycznym podawaniem paliwa spełniające wymagania normy PN-EN 303-5:2012 System przeglądów, konserwacji i doposażenia instalacji c.o. Wprowadzenie e-monitoringu pracy kotłów c.o. Kompleksowa edukacja społeczeństwa

17 Podsumowanie (1) Problem ograniczenia niskiej emisji w aglomeracjach miejskich jest trudny i wielowątkowy. Kluczem są odpowiednie regulacje prawne. W rozwiązaniach należy uwzględnić zarówno poprawę stanu środowiska jak i koszty wdrożenia i utrzymania systemu – tak by uzyskać akceptację społeczeństwa. Dla kotłów c.o. rozwiązaniem „szybkim” może być wprowadzenie uszlachetnionych paliw węglowych, a najlepiej paliw bezdymnych (wytwarzanych z węgla). Należy zalecać szerokie wprowadzanie kotłów c.o. z ciągłym automatycznym podawaniem paliwa spełniających standardy emisyjne według normy PN-EN 303-5:2012 (co najmniej klasa 3).

18 Podsumowanie (2) Dobre urządzenie grzewcze, które nie jest regulowane i konserwowane lub jest zasilane niewłaściwym paliwem, będzie pracowało źle (niska sprawność, wysoka emisja zanieczyszczeń do powietrza). Należy wdrożyć system szkoleń dla instalatorów, serwisantów i użytkowników. Należy opracować i wdrożyć systemową edukację społeczeństwa – poczynając od szkół podstawowych poprzez gminy i organy administracyjne odpowiedzialne za ekologię włącznie. Należy wdrożyć system nadzoru i kontroli stosowanych paliw, uniemożliwiający palenie odpadami („czujki” kominowe i popiołowe). Należy opracować rozwiązania umożliwiające skuteczne egzekwowanie prawa w tym obszarze. IChPW służy pomocą, kompetencjami i doświadczeniem w zakresie rozwiązań dla ograniczenia niskiej emisji od 25 lat.

19 INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA Oferujemy w szczególności:
Instytut Badawczy założony w 1955 roku Zatrudnia 240 osób Kategoria „A” uzyskana w ocenie parametrycznej jednostek naukowych w 2013r. Oferujemy w szczególności: Akredytowane badania paliw stałych Akredytowane badania kotłów c.o. Technologie uszlachetniania paliw Systemy eksploatacji kotłów c.o.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ograniczenie „niskiej emisji” w aglomeracjach miejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google