Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował Wiesław Rychlicki na podstawie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował Wiesław Rychlicki na podstawie:"— Zapis prezentacji:

1 Opracował Wiesław Rychlicki na podstawie:
SŁOWNIKA ORTOGRAFICZNEGO JĘZYKA POLSKIEGO wraz z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. prof. dra Mieczysława Szymczaka PWN Warszawa 1981 Autor

2 Użycie tego znaku zależy od intencji i uznania piszącego.
Użycie znaku wykrzyknienia wskazuje albo na bardzo silne zabarwienie uczuciowe wypowiedzi albo na konieczność baczniejszego zwrócenia uwagi na elementy czytanego tekstu. Użycie tego znaku zależy od intencji i uznania piszącego. WIĘCEJ

3 Zasady użycia znaku wykrzyknienia
1. Znak wykrzyknienia stawiamy po wyrazach, zdaniach i równoważnikach zdań będących okrzykami, zawołaniami oraz silnie zabarwionymi uczuciowo rozkazami i życzeniami lub stwierdzeniami, np. Precz z moich oczu! Nie przeszkadzajcie mi w pracy! Zatelefonuj do mnie dziś wieczorem! O, niebo się już przeciera! Ach, co ja wtedy widziałem! WIĘCEJ

4 Zasady użycia znaku wykrzyknienia
2. Znak wykrzyknienia stawiamy również po zdaniach w trybie oznajmującym lub warunkowym oraz po bezokolicznikowych równoważnikach zdań, jeśli mają one charakter bardzo silnie zabar-wionego uczuciowo rozkazu lub polecenia, np. Jeszcze dziś pójdziesz do księgarni i kupisz tę książkę! Rozpocząłbyś wreszcie poważnie z nami rozmawiać! Nie wysuwać tej sprawy na plan pierwszy! WIĘCEJ

5 Zasady użycia znaku wykrzyknienia
3. Nie stawiamy znaku wykrzyknienia po rozkazach, poleceniach lub życzeniach wyrażonych nawet w trybie rozkazującym, jeżeli są one uczuciowo obojętne, np. Wypij herbatę i chodźmy na spacer. Napisz mu coś więcej o sobie. WIĘCEJ

6 Zasady użycia znaku wykrzyknienia
4. Jeżeli zdanie lub równoważnik zdania ma nadzwyczaj silne zabarwienie emocjonalne, możemy po nim postawić nie jeden, lecz dwa lub trzy znaki wykrzyknienia, np. Uciekaj jak najszybciej stąd!!! Dosyć! Dosyć!! Dosyć tego!!! WIĘCEJ

7 Zasady użycia znaku wykrzyknienia
5. Pytanie zawierające silne zabarwienie uczuciowe kończymy pytajnikiem i znakiem wykrzyknienia, np. Gdyby w kadrze była sama aktorska twarz, za cóż płacić scenografowi?! Gdzie reżyseria?! (W. Filler) WIĘCEJ

8 Zasady użycia znaku wykrzyknienia
6. Jeżeli na początku zdania występuje wołacz lub wyraz będący wykrzyknikiem, to możliwe są trzy warianty: a) Po wołaczu lub wyrazie będącym wykrzyknikiem stawiamy przecinek, na końcu zaś zdania - znak wykrzyknienia, np.. Włodku, teraz przejdź! Ach, jak tu przyjemnie! WIĘCEJ

9 Zasady użycia znaku wykrzyknienia
6. Jeżeli na początku zdania występuje wołacz lub wyraz będący wykrzyknikiem, to możliwe są trzy warianty (c.d.): b) Znak wykrzyknienia umieszczamy zarówno po wołaczu lub wyrazie będącym wykrzyknikiem, jak i na końcu zdania, przy czym zdanie po pierwszym znaku wykrzyknienia rozpoczynamy wielką literą, np. Włodku! Teraz przejdź! Ach! Jak tu przyjemnie! WIĘCEJ

10 Zasady użycia znaku wykrzyknienia
6. Jeżeli na początku zdania występuje wołacz lub wyraz będący wykrzyknikiem, to możliwe są trzy warianty (c.d.): c) Znak wykrzyknienia umieszczamy po wołaczu lub wyrazie będącym wykrzyknikiem, pozostałą część zdania rozpoczynamy małą literą, a na końcu zdania stawiamy kropkę lub wykrzyknik (ten zwyczaj wychodzi z użycia), np. Włodku! teraz przejdź! Ach! jak tu przyjemnie! Włodku! teraz przejdź. Ach! jak tu przyjemnie. WIĘCEJ

11 Zasady użycia znaku wykrzyknienia
7. Znak wykrzyknienia stawiamy również po wyrażeniach zawierających wyrazy będące wykrzyknikami, np. Bach na ziemię! Hop do wody! Bęc jak długi! WIĘCEJ

12 Zasady użycia znaku wykrzyknienia
8. Znak wykrzyknienia występujący na końcu zdania pełni taką samą funkcję, co kropka, następne zdanie rozpoczynamy więc wielką literą. 9. Na karcie tytułowej dzieła oraz w tytułach rozdziałów wykrzyknika - w przeciwieństwie do kropki - nie opuszczamy. WIĘCEJ

13 Zasady użycia znaku wykrzyknienia
10. Znaku wykrzyknienia - w nawiasie - używa się: a) w celu zaznaczenia, że mimo zaskakującej treści w wyrazach poprzedzających ten znak nie zachodzi pomyłka, np. Uzyskał maturę mając szesnaście (!) niespełna lat. WIĘCEJ

14 Zasady użycia znaku wykrzyknienia
10. Znaku wykrzyknienia - w nawiasie - używa się (c.d.): b) w celu zaznaczenia, że w przytoczonym tekście jest błąd, przy czym błąd ten piszący powtarza za tekstem oryginalnym świadomie; często w nawiasie wraz ze znakiem wykrzyknienia umieszczamy słowo sic (=tak), np. Form bolu, bole (sic!) używał jeszcze Mickiewicz. KONIEC

15 E-mail: wrata@poczta.onet.pl WWW: www.bieszczady.hg.pl
Wiesław Rychlicki WWW: Prezentacja wykonana jako przykład na lekcję technologii informacyjnej. Przedstawione informacje mogą być wykorzystane na lekcjach pracy biurowej lub języka polskiego. PREZENTACJA


Pobierz ppt "Opracował Wiesław Rychlicki na podstawie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google