Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplikacje Internetowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplikacje Internetowe"— Zapis prezentacji:

1 Aplikacje Internetowe
Informatyka 1 Aplikacje Internetowe

2 Rodzaje aplikacji internetowych
Aplikacje desktopowe wykorzystujące infrastrukturę sieciową Aplikacje Webowe Web Serwisy XML – usługi sieciowe Aplikacje na urządzenia mobilne Aplikacje w Chmurze

3 Technologie i Narzędzia Tworzenia
Java NetBeans Eclipse .NET Visual Studio (Express) Expression Studio (Blend) WebMatrix LightSwitch Narzędzia „natywne” C, C++

4 Aplikacje desktopowe Gadu Gadu Skype ....

5 Aplikacje Webowe Uruchamiane przez przeglądarkę

6 Aplikacje Webowe Serwer WWW

7 Technologie webowe Protokół http Html ?, HTML5 Java Script PHP ASP.NET
JSP CSS AJAX .... SOAP ..... Flash Silverlight

8 http Serwer WWW URL GET, POST, Response

9 URL http://host[:port][path[?querystring]]

10 GET, POST, Response HTTP-GET HTTP-POST
GET /Trading/GetStockPrice.asp?Symbol=MSFT HTTP/1.1 Host: localhost POST /Trading/GetStockPrice.asp HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 11 Symbol=MSFT

11 Response HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 75 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <stock symbol="MSFT" Price="71.50" />

12 HTML (XHTML) <html> <head> </head> <body> </body> </html>

13 XML <wiadomosc> <do>Tomka</to> <od>Jadzi</od> <naglowek>Przypomnienie</naglowek> <tresc>Pamiętaj o wekendzie !</tresc> </wiadomosc>

14 Wykorzystanie XML XSLT XPath XSD *.xaml *.docx *.xslx

15 Java Script Mechanizm dodawania elementów interaktywnych do stron www <script type="text/javascript" language="JavaScript 1.5"> alert(12 > 6); </script>

16 AJAX Mechanizm asynchronicznego generowania żądań http skutkujących odświeżaniem wybranego fragmentu strony www. umożliwiająca asynchroniczne przesyłanie danych; dzięki asynchroniczności w trakcie pobierania danych użytkownik może wykonywać inne czynności, np. można także pobierać dane jednocześnie z wielu miejsc. JavaScript XML

17 Tradycyjny model przetwarzania żądania
Element Strony www Lp. Józef Nazwisko Imię 1 Jan Kowalski 2. Andrzej Nowak 3. Tkaczuk Element www Element Strony www Lp. Imię Nazwisko 1 Jan Kowalski 2. Andrzej Nowak Element www

18 AJAX-owy model przetwarzania żądania
Element Strony www Lp. Józef Nazwisko Imię 1 Jan Kowalski 2. Andrzej Nowak 3. Tkaczuk Lp. Imię Nazwisko 1 Jan Kowalski 2. Andrzej Nowak Element www

19 PHP Język skryptowy LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP)
WAMP(Windows, Apache, MySql) Możliwość darmowego hostingu <?php if (isset($_POST['licz'])) { $liczba_a=floatval($_POST['a']); // Konwersja na liczbę zmiennoprzecinkową $liczba_b=floatval($_POST['b']); "Chcesz obliczyć sumę następujących liczb:" . "<br /> " . "<b>"; print_r($liczba_a); echo "</b>" . "<br />" . "Oraz:" . "<br />" . "<b>"; print_r($liczba_b); echo "</b>" . "<hr />"; echo "Ich suma to:" . " <b>"; $wynik = $liczba_a + $liczba_b; echo $wynik; echo "</b>"; } else { echo "Wpisz liczby."; } ?> <!-- Poniżej znajduje się sam formularz --> <form action="<?php echo ($_SERVER['SCRIPT_NAME']); ?>" method="POST"> Podaj dwie liczby:<br /> Liczba A: <input name="a" /><br /> Liczba B: <input name="b" /><br /> <input type="submit" name="licz" value="Oblicz!" /> </form>

20 JSP (Java Server Pages)
Wykorzystuje platformę JAVA (JavaBeans) Instalowalny na Platformie Linux- Unix, Windows page language="java" contentType="text/html; charset=ISO " pageEncoding="ISO "%> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <%! int k=5; %> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO "> <title>Przykładowa strona JSP</title> </head> <body> Aktualny czas: <%=java.util.Calendar.getInstance().getTime()%> <% for (int i=0; i<k; ++i) { %> Liczba: <%=i%> <% } </body> </html>

21 ASP.NET (Active Server Pages)
Wykorzystuje technologię .NET Instalacja tylko na platformie Windows na serwerze IIS Page Language="C#" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <script runat = "server"> protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { myDate.Text = DateTime.Now.ToShortDateString(); } </script> <html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat = "server"> <title>Hello World!</title> </head> <body> <form id = "form1" runat = "server"> <h1>Hello World!</h1> Current date: <asp:Label ID="myDate" runat = "server" /> </form> </body> </html>

22 SOAP Mechanizm przesyłania obiektów przez sieć Bazuje na xml
Podstawowy element technologii XML Web Service

23 Web Serwisy XML – Usługi sieciowe
Biblioteki procedur udostępniane w sieci Protokół HTTP jako kanał transmisji Kodowanie danych protokołem GET,POST, SOAP, Możliwość wykorzystania przez dowolny typ aplikacji: Webową, dekstopową, na urządzenie mobilne

24 Scenariusz wykorzystnia WS-*
Internet Firewall Contoso Micropayment Web Service Bankowy Web Service Northwind Electronic Funds Transfer Web Service Klient wykorzystujący Web Service

25 Architektura WS-* UDDI Klient SOAP IIS Web Service

26 Przykłady Web Serwisów
Dot pay Google SOAP Search API Amazon Allegro WebAPI USA Weather Forecast:

27 Urządzenia mobilne

28 Urządzenia mobilne Android iPhone BlackBerry Symbian Windows Phone 7

29 Technologie tworzenia aplikacji mobilnych
Java Silverlight Objective – C ....

30 Rodzeje urządzeń mobilnych

31

32 Coś jeszcze??

33 ?


Pobierz ppt "Aplikacje Internetowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google