Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

metody mierzenia powierzchni ziemi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "metody mierzenia powierzchni ziemi"— Zapis prezentacji:

1 metody mierzenia powierzchni ziemi

2 Metody Pomiaru Do tradycyjnych metod pomiaru powierzchni bądź wysokości terenu należą : Niwelacja Triangulacja Fotogrametria Metoda biegunowa Tachimetria

3 Niwelacja Niwelacją nazywa się pomiar wysokości określonych punktów terenu. Może on być prowadzony różnymi metodami, m.in. z użyciem niwelatora. Pomiar polega na odczytywaniu różnicy wysokości między punktem, gdzie stoi niwelator, a punktem, na którym ustawiona jest łata, czyli tyczka ze specjalną podziałką centymetrową. Wynik uzyskuje się po wstawieniu do odpowiedniego wzoru wartości obserwowanych przez lunetkę na łacie. Do zmierzenia wysokości całego wzniesienia wykonuje się ciągi niwelacyjne wzdłuż stoku, korzystając z dwóch łat jednocześnie i przenosząc niwelator sukcesywnie naprzód. Zastosowanie niwelacji ma bardzo szerokie zastosowanie. We wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego mamy do czynienia z wysokościami zarówno punktów w terenie jak i części budowli. W budownictwie drogowym, kolejowym, wodnym musimy również często znajdować stosunek między różnicą wysokości dwóch punktów (h), a ich wzajemną odległością (l), czyli tzw. spadek (i), co wyraża się stosunkiem: i=h:l

4 Niwelator

5 Triangulacja Triangulacja, rodzaj pomiarów geodezyjnych, wykonywanych w celu określenia położenia wybranych punktów w terenie. Triangulacji dokonuje się przez:  utworzenie sieci triangulacyjnej pomiar kątów w trójkątach sieci pomiar bazy, czyli bezpośredni pomiar jednego lub kilku boków w wybranym trójkącie pomiar astronomiczny położenia jednego lub kilku wierzchołków trójkąta pomiar astronomiczny azymutów boków trójkątów obliczenie na podstawie tych danych współrzędnych geograficznych wszystkich wierzchołków sieci triangulacyjnej Obecnie w triangulacji wykorzystuje się najnowsze techniki, np. połączenia satelitarne (system GPS).  Triangulację stosuje się do dokładnego pomiaru terenu kraju, przy konstrukcji map topograficznych itp.

6 Fotogrametria Fotogrametria polega na przeprowadzaniu pomiarów na podstawie zdjęć powierzchni Ziemi. Fotografie takie można wykonywać na jej powierzchni (mamy wtedy do czynienia z terrofotogrametrią) lub z powietrza (aerofotogrametria). Analizowaniem Ziemi na podstawie zdjęć zajmuje się specjalna dziedzina wiedzy zwana teledetekcją. Materiały do badań czerpie ona ze zdjęć lotniczych oraz satelitarnych. Zdjęcia powierzchni terenu wykonuje się nie tylko na materiale wrażliwym na światło widzialne, ale także w ultrafiolecie, z wykorzystaniem mikrofal, fal radarowych czy też podczerwieni (dla zdjęć lotniczych). Pozwala to na szerokie monitorowanie środowiska, od meteorologicznych obserwacji zachmurzenia, przez rejestrowanie szaty roślinnej i ukształtowania terenu, po wykrywanie surowców naturalnych.  W geodezji służy jako pomoc przy pomiarach dużych obszarów i odległości. Jest też jedną z metod wyznaczania wysokości obiektów. W medycynie korzysta się z niej głównie do pomiaru kształtu całego ciała lub jego części.

7 Metoda biegunowa Metoda biegunowa – w geodezji metoda pomiarów szczegółów terenowych. Polega na wyznaczaniu długości d osi celowej (odległości) od znanego punktu osnowy do punktu zdejmowanego oraz kąta α pomiędzy bokiem osnowy a osią celową. Wyniki pomiarów nanosimy Do wykonania pomiaru metodą biegunową używa się: do pomiaru kątów – teodolitu do pomiaru długości – taśmy mierniczej, dalmierza optycznego lub elektronicznego W archeologii metoda pomiarowa służąca do lokalizacji znalezisk w płaszczyźnie pionowej. Wykorzystuje sie w niej zarówno pomiary kątów w płaszczyźnie pionowej jak i pomiary odległościowe.

8 Tachimetria Tachimetria (nazywana też tachymetrią) – nazwa pochodzi z języka greckiego i dosłownie oznacza „szybki pomiar”, co uzyskuje się w praktyce przez stosowanie dalmierzy optycznych, elektrooptycznych lub laserowych do określania odległości oraz wykonywanie odczytów służących do wyznaczania kątów poziomych i pionowych ze średnią dokładnością. Tachimetria polega na pomiarze sytuacyjno-wysokościowym wykonywanym metodą biegunową, do określania położenia sytuacyjnego punktów szczegółowych, oraz niwelacji trygonometrycznej, do określania wysokości tych punktów. Współcześnie do tych celów można stosować metody satelitarne, zwłaszcza GPS. Używa się jej W celu wyznaczenia parametrów deformacji oraz krótkookresowych zmian geometrii obiektu terenowego należy na badanym obszarze zaplanować przebieg ciągu lub zespołu ciągów tachimetrycznych

9 Prezentację wykonali :
Maciej Botta Tomasz Rechtanek


Pobierz ppt "metody mierzenia powierzchni ziemi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google