Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czas Teraźniejszy Prosty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czas Teraźniejszy Prosty"— Zapis prezentacji:

1 Czas Teraźniejszy Prosty
PRESENT SIMPLE Czas Teraźniejszy Prosty

2 ZASTOSOWANIE CZASU PRESENT SIMPLE
Czasu Present Simple używamy gdy mówimy O prawdach oczywistych O czynnościach wykonywanych regularnie O czynnościach długotrwałych i niezmiennych O uczuciach i myślach ZASTOSOWANIE CZASU PRESENT SIMPLE

3 Jak tworzymy twierdzenia w Present Simple???
Podmiot Orzeczenie dopełnienie Jak tworzymy twierdzenia w Present Simple??? np. I like milk. He likes milk.

4 Pytania w czasie PRESENT SIMPLE
Operator Podmiot orzeczenie Dopełnienie Pytania w czasie PRESENT SIMPLE np. Do you like milk? Does he like milk? odp: Yes, I do. No, I don’t. w 3 os. l.p. Yes, he does/ No, he doesn’t

5 BUDOWA CZASU PRESENT SIMPLE ZDANIA TWIERDZĄCE I PRZECZĄCE
LICZBA POJEDYNCZA I go to the cinema. You go to the cinema. He goes to the cinema. She goes to the cinema. It goes to the cinema. LICZBA MNOGA We go to the cinema. They go to the cinema. ZDANIA PRZECZĄCE LICZBA POJEDYNCZA I don't smoke. You don't smoke. He doesn't smoke. She doesn't smoke. It doesn't smoke. LICZBA MNOGA We don't smoke. They don't smoke.

6 ZDANIA PYTAJĄCE ?????????????????????????????? LICZBA POJEDYNCZA
Do I go to the bank? Do you go to the bank? Does he go to the bank? Does she go to the bank? Does it go to the bank? LICZBA MNOGA Do we go to the bank? Do they go to the bank?

7 Pamiętaj!!! W przeczeniach i w pytaniach w czasie PRESENT SIMPLE do czasownika w 3 os. l.p. nie dodajemy -s, -es, -ies, ponieważ –s przechodzi do operatora Do i następnie wychodzi Does.

8 EXERCISES Ćwiczenia

9 Uzupełnij Does Marry……. tennis? play/plays ……… you like me? Do/Does
Do you….. TV? waches/watch ………. Jane……… soup? Do/ Does cooks/cook

10 Wstaw poprawną formę . Peter ……… book. ( czytać)
a) reads b) read c) is reading I…….. to home. (iść) a) go b) goes c) went Jane……very well. (śpiewać) a) sing b) sings c) singer Mrs. Smith …….. dinner. (gotować) a) cook b) cooks c) cookes

11 Użyj poprawnej odpowiedzi.
Does Marry like Tom? Yes, he doesn’t b) Yes, she does c) No, he isn’t. Do you play Football? Yes, I do. b) Yes, I’m. c) Yes, I will. Does Robert smoke? a) No, he doesn’t. b) No, she doesn’t c) Yes, he is

12 ŹRÓDŁA Podreczniki Sky sigh 2 i 1
Stron Internetowe: Zeszyt do j. angielskiego


Pobierz ppt "Czas Teraźniejszy Prosty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google