Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karmel Dzieciątka Jezus

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karmel Dzieciątka Jezus"— Zapis prezentacji:

1 Karmel Dzieciątka Jezus

2 Początki Zgromadzenia

3 W Europie Zakon rozwija się. Reguła zostaje dostosowana
Historia zakonu karmelitańskiego rozpoczyna się na początku XIII wieku, w Palestynie, na wzgórzach Karmelu. Odwołując się do postaci proroka Eliasza i Maryi, łacińscy pustelnicy, przybywający tutaj w czasie wypraw krzyżowych z Europy zachodniej, rozpoczynają formować wspólnotę, której Kościół nada oficjalną nazwę: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Tym co ich łączy jest pragnienie życia w samotności, wypełnionego modlitwą, pokutą i pracą ręczną. W 1229 r. papież Grzegorz IX zatwierdza regułę Karmelu. Wobec coraz większego zagrożenia ze strony muzułmanów, około 1238 r. część eremitów z Góry Karmel wraca do Europy. To pozwoli przetrwać wspólnocie. Mnisi, którzy pozostali w Ziemi Świętej zginęli z rąk saracenów. W Europie Zakon rozwija się. Reguła zostaje dostosowana do nowych warunków, powstają nowe klasztory braci, a także żeńska gałąź mniszek karmelitańskich. W XVI w. w Hiszpanii, św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża Podejmują dzieło reformy Karmelu. Powstające klasztory sióstr i braci Bosych oparte są na pierwotnej surowej regule Zakonu. Z czasem powstają również nowe czynne zgromadzenia złączone z Zakonem Karmelitańskim i żyjące jego regułą. W 1605 r. Karmel reformowany dociera do Polski, gdzie na stałe zapuszcza korzenie. Powstają liczne klasztory sióstr i braci. W 1921 r. z inicjatywy ówczesnego prowincjała, o. Anzelma, powstaje czynne Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Charyzmatem nowego zgromadzenia jest życie w duchu reguły karmelitańskiej na małej drodze dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus

4 Maciej Józef Gądek Założyciel Zgromadzenia
O. Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD Maciej Józef Gądek Urodził się 24 lutego 1885 r. w Marszowicach k. Niegowici W 1901 roku w Czernej przyjął habit karmelitański. Studia teologiczne odbył w Rzymie i tam w 1907 r. został wyświęcony na kapłana. Od 1920 r., jako pierwszy prowincjał wskrzeszonej Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych, gorliwie troszczył się o głębokie życie duchowe poszczególnych wspólnot karmelitańskich. W 1921 r. założył czynne Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, któremu przekazał charyzmat dziecięctwa Bożego, wg zasad małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Od 1925 r. przebywał w Rzymie, gdzie zorganizował Międzynarodowe Kolegium Karmelitańskie Teresianum. W 1947 r. powrócił do Polski. Zmarł w Łodzi, 15 października 1969 r. Całe jego życie, w sposób szczególny wypełnione tajemnicą Wcielenia Syna Bożego, było czytelnym świadectwem autentycznego życia karmelitańskiego. Jego proces beatyfikacyjny trwa.

5 M. Teresa od św. Józefa Janina Kierocińska Założycielka Zgromadzenia
Od najmłodszych lat pragnęła oddać swoje życie Bogu. Zafascynowana osobą św. Teresy od Jezusa, wytrwale poszukiwała możliwości realizacji swojego powołania w Karmelu. W wieku 36 lat otrzymała od swojego kierownika duchowego, o. Anzelma, propozycję założenia czynnego zgromadzenia karmelitańskiego Rozeznała w tym znak woli Bożej względem siebie. Dnia 31 grudnia 1921 r. w kościele Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie przyjęła habit karmelitański i nowe imię - Teresa od św. Józefa. Jeszcze tego samego dnia młode Zgromadzenie zaczęło stawiać swoje pierwsze kroki podejmując pracę w Sosnowcu. M. Teresa kierowała Zgromadzeniem przez 25 lat. Była człowiekiem głębokiej modlitwy, z której rodził się czyn. Jej życie to świadectwo heroicznej wiary, nadziei i miłości. Czyniła wszystko, co było możliwe, aby pomóc tym, którymi nikt się nie zajmował. Zmarła 12 lipca 1946 r. w Sosnowcu. Jej proces beatyfikacyjny trwa. iiii

6 w Karmelu Dzieciątka Jezus...

7 Całe życie karmelitanki Dzieciątka Jezus wpisuje się w synowską relację Jezusa do Ojca. Pragniemy żyć Jego duchem dziecięcego oddania się Ojcu, aż do pełnej ofiary z siebie w miłości. Chcąc sprostać temu zadaniu kontemplujemy Syna Bożego w tajemnicy Wcielenia, a także w tajemnicy Krzyża. Skrwawione Oblicze Jezusa Chrystusa jest dla każdej z nas zachętą do codziennej ofiary z siebie. Staramy się czynić niebo żyjąc z Bogiem tu na ziemi. Jest to życie w Bogu i dla Boga, w miłości Ducha Świętego, w zbawczych ramionach Chrystusa, pod płaszczem Jego Matki. Jest to możliwe gdy pamiętamy o tym, że WSZYSTKO JEST ŁASKĄ.

8 Ogólnym celem naszego Zgromadzenia jest chwała Boża i uświęcenie sióstr. Dążymy do tego naśladując Chrystusa na drodze przyjętych przez ślub ewangelicznych rad czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zgodnie z naszymi Konstytucjami, w duchu Reguły Karmelitańskiej. C e l Z g r o m a d z e n i a

9 Swoje powołanie realizujemy poprzez miłość bliźnich oraz troskę o ich uświęcenie, dzieląc się z każdym doświadczeniem spotkania z Bogiem na małej drodze dziecięctwa duchowego. W naszej modlitwie w sposób szczególny pamiętamy o kapłanach.

10 Nasze życie to MODLITWA przeplatana PRACĄ.
Codzienna Eucharystia, wspólne sprawowanie Liturgii Godzin, posiłki i rekreacja jednoczą nasze wspólnoty w poszukiwaniu Boga i życiu w autentycznej siostrzanej miłości. Nasze apostolstwo polega przede wszystkim na świadectwie życia wiarą, nadzieją i miłością. Zgodnie z charyzmatem Karmelu Dzieciątka Jezus podejmujemy również działalność zewnętrzną. Siostry pomagają w pracy duszpasterskiej, pracują z dziećmi i młodzieżą, katechizują, prowadzą domy rekolekcyjne i przedszkola, posługują w seminariach i domach dla emerytowanych kapłanów, pracują w krajach misyjnych.

11 Obecnie Zgromadzenie liczy około pięciuset sióstr
Obecnie Zgromadzenie liczy około pięciuset sióstr. Ma charakter międzynarodowy. Siostry pracują na terenie: Polski, Łotwy, Czech, Słowacji, Białorusi, Ukrainy, Włoch, Francji, Burundi, Rwandy i Kamerunu.

12 zapraszamy na naszą stronę


Pobierz ppt "Karmel Dzieciątka Jezus"

Podobne prezentacje


Reklamy Google