Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, luty 2013 PinkPoland Profil socio-demograficzny witryn erotycznych sieci PinkPoland.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, luty 2013 PinkPoland Profil socio-demograficzny witryn erotycznych sieci PinkPoland."— Zapis prezentacji:

1

2 Warszawa, luty 2013 PinkPoland Profil socio-demograficzny witryn erotycznych sieci PinkPoland

3 Spis treści Wprowadzenie 3 Profil soc-demo 6 Płeć 6 Wiek 10 Wykształcenie 14 Województwo 18 Dochód netto 24 Metodologia 28 Definicje 30

4 Wprowadzenie 3 Profil soc-demo 6 Płeć 6 Wiek 10 Wykształcenie 14 Województwo 18 Dochód netto 24 Metodologia 28 Definicje 30

5 4 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Podsumowanie – statystyki podstawowe W styczniu 2013 liczba użytkowników (real users) na witrynach erotycznych PinkPoland wyniosła 3 254 302. Zasięg w internecie 16,82%. Średni czas spędzony na użytkownika (real user) na witrynach wyniósł 3 godziny 15 minut.

6 5 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Podsumowanie – porównanie z grudniem 2011 Liczba użytkowników (real users) Zasięg-Internet Śr. czas na użytk. [godz:min:s]

7 Wprowadzenie 3 Profil soc-demo 6 Płeć 6 Wiek 10 Wykształcenie 14 Województwo 18 Dochód netto 24 Metodologia 28 Definicje 30

8 7 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Rozkład użytkowników (real users) pod względem płci

9 8 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Affinity Index i liczba użytkowników (real users) pod względem płci Affinity Index-Internet w podziale na płeć Liczba użytkowników (real users) w podziale na płeć

10 9 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Średni czas na użytkownika na stronie oraz zasięg w podziale na płeć Średni czas na użytkownika [godz:min:s] pod względem płci Zasięg-Internet pod względem płci

11 Wprowadzenie 3 Profil soc-demo 6 Płeć 6 Wiek 10 Wykształcenie 14 Województwo 18 Dochód netto 24 Metodologia 28 Definicje 30

12 11 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Rozkład użytkowników (real users) w podziale na wiek

13 12 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Affinity Index i liczba użytkowników (real users) w podziale na wiek Affinity Index-Internet w podziale na wiek Liczba użytkowników (real users) w podziale na wiek

14 13 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Średni czas spędzony na witrynie oraz zasięg w podziale na wiek Śr. czas na użytk. [godz:min:s] w podziane na wiek Zasięg-Internet w podziale na wiek

15 Wprowadzenie 3 Profil soc-demo 6 Płeć 6 Wiek 10 Wykształcenie 14 Województwo 18 Dochód netto 24 Metodologia 28 Definicje 30

16 15 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Rozkład użytkowników (real users) pod względem wykształcenia

17 16 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Affinity Index i liczba użytkowników (real users) w podziale na wykształcenie Affinity Index-Internet w podziale na wykształcenie Liczba użytkowników (real users) w podziale na wykształcenie

18 17 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Średni czas spędzony na witrynie i zasięg w podziale na wykształcenie Śr. czas na użytk. [godz:min:s] w podziale na wykształcenia Zasięg - Internet w podziale na wykształcenie

19 Wprowadzenie 3 Profil soc-demo 6 Płeć 6 Wiek 10 Wykształcenie 14 Województwo 18 Dochód netto 24 Metodologia 28 Definicje 30

20 19 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Rozkład użytkowników (real users) pod względem województwa PinkPoland 12.2011 Internet 12.2011 Internet 01.2013 7,6%7,7%7,8% 5,8%5,6%5,1% 5,9%5,5%5,6% 2,5%2,2% 7,6%7,1%6,0% 9,2%9,9% 12,5%14,2%14,5% 2,9%2,2%2,3% 4,8%5,4%5,6% 4,6%3,6%3,2% 4,5%5,9%6,3% 12,1%12,5%12,0% 3,5%3,0%3,5% 2,9%2,7%2,6% 9,5%8,2%9,4% 4,1%4,3%4,0%

21 20 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Affinity Index w podziale na województwa 12.2011 01.2013

22 21 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Liczba użytkowników (real users) w podziale na województwa 12.2011 01.2013

23 22 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Średni czas spędzony na witrynie w rozbiciu na województwo 12.2011 01.2013

24 23 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Zasięg w internecie pod względem województwa 12.2011 01.2013

25 Wprowadzenie 3 Profil soc-demo 6 Płeć 6 Wiek 10 Wykształcenie 14 Miejsce zamieszkania 18 Dochód netto 24 Metodologia 28 Definicje 30

26 25 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Rozkład użytkowników (real users) w podziale na dochód netto

27 26 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Affinity Index i liczba użytkowników (real users) w podziale na dochód netto Affinity Index-Internet w podziale na dochód netto Liczba użytk. (real users) w podziale na dochód netto

28 27 Źródło: gemiusProfile; 2011.12, 2013.01 Średni czas spędzony na witrynie i zasięg w rozbiciu na dochód netto Śr. czas na użytk. [hr:min:s] pod wzgl. dochodu netto Zasięg-Internet pod względem dochodu netto

29 Wprowadzenie 3 Profil soc-demo 6 Płeć 6 Wiek 10 Wykształcenie 14 Województwo 18 Dochód netto 24 Metodologia 28 Definicje 30

30 29 Źródło: Megapanel Gemius/PBI, 2011.12, 01.2013 Metodologia W badaniu gemiusProfile wykorzystywane są dwa źródła danych: system site-centric gemiusTraffic oraz badanie gemiusAudience. Struktura badanej witryny (witryn) jest prezentowana w formie hierarchicznej, w której poszczególne elementy struktury są definiowane przez skrypty obliczeniowe site-centric systemu gemiusTraffic lub za pomocą masek adresów URL. Dla każdego elementu struktury witryny (witryn) obliczana jest metryka Real Users oraz dane behawioralne. Metryka Real Users jest wyliczana zgodnie z metodologią stosowaną w badaniu gemiusAudience. Obliczony w ten sposób zasięg witryny jest wykorzystywany w procesie korekty próby. W badaniu gemiusProfile jako populację badaną uznaje się wszystkich użytkowników internetu badanego kraju (definiowanych jako osoby korzystające z internetu przynajmniej raz w miesiącu zamieszkujących na stałe w danym kraju), którzy odwiedzili w badanym miesiącu przynajmniej jedną z witryn objętych audytem site-centric na danym rynku. Operatem losowania do próby jest zbiór plików cookie zarejestrowanych przez system gemiusTraffic, a zasady losowania użytkowników do próby są definiowane przez metodologię badania gemiusAudience. Użytkownicy, reprezentowani przez cookie są zapraszani do wzięcia udziału w badaniu poprzez emisję kwestionariuszy rekrutacyjnych na witrynach biorących udział w badaniu gemiusAudience. Spośród użytkowników, którzy wypełnili kwestionariusz, w procesie walidacji wybierane są te cookie, które z wysokim prawdopodobieństwem reprezentują tylko jednego użytkownika oraz były aktywne przez cały badany okres. Z próby usuwane są następnie te kwestionariusze, co do których istnieje podejrzenie, że zostały wypełnione nierzetelnie. Następnie próba jest korygowana pod względem cech społeczno-demograficznych oraz behawioralnych uzyskując w ten sposób reprezentatywność. W ostatnim kroku spośród użytkowników cookie, którzy trafili do reprezentatywnej próby użytkowników wybierani są ci, których obecność została zarejestrowana na badanej witrynie (lub grupie witryn) w badanym okresie. Rozkłady cech społeczno-demograficznych użytkowników zarejestrowanych na danej witrynie są wyznaczane z uwzględnieniem wag analitycznych uzyskanych w powyższym procesie. Próba: 12.2011: PinkPoland, N=134 067 01.2013: PinkPoland, N=78 046

31 Wprowadzenie 3 Profil soc-demo 6 Płeć 6 Wiek 10 Wykształcenie 14 Województwo 18 Dochód netto 24 Metodologia 28 Definicje 30

32 31 Źródło: Megapanel Gemius/PBI, 2011.12, 01.2013 Definicje Użytkownicy (real users) - Liczba użytkowników internetu z wybranej grupy celowej, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranym węźle w danym okresie. Wskaźnik ten odnosi się do rzeczywistej liczby osób, a nie komputerów, plików cookie czy adresów IP. Średni czas na użytkownika - średni czas spędzony przez użytkownika w danej grupie celowej na wybranym węźle(ach) w zdefiniowanym okresie. Dopasowanie użytkowników - stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie do całkowitej liczby użytkowników, którzy odwiedzili wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach Affinity index wśród internautów - stosunek wartości dopasowania użytkowników w danej grupie celowej, dla wybranego węzła(ów), w zdefiniowanym okresie do wartości dopasowania w danej grupie celowej dla całego internetu (wszystkich witryn objętych badaniem) w zdefiniowanym okresie. Zasięg wśród internautów - wyrażony w procentach stosunek liczby użytkowników, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranym węźle w danym okresie do całkowitej liczby użytkowników (internautów) w tym okresie.

33 Join us @: Facebook.com/GemiusGroup Twitter.com/Gemius Slideshare.net/Gemius_com YouTube.com/WwwGemiusCom Kontakt: Gemius Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 18B, bud. ORION 02-676 Warszawa www.gemius.com ok@gemius.com


Pobierz ppt "Warszawa, luty 2013 PinkPoland Profil socio-demograficzny witryn erotycznych sieci PinkPoland."

Podobne prezentacje


Reklamy Google