Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

im. Natalii Gąsiorowskiej Łódź, ul. Astronautów 19 tel. (42)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "im. Natalii Gąsiorowskiej Łódź, ul. Astronautów 19 tel. (42)"— Zapis prezentacji:

1 im. Natalii Gąsiorowskiej Łódź, ul. Astronautów 19 tel. (42) 681 49 77
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. Natalii Gąsiorowskiej Łódź, ul. Astronautów 19 tel. (42) … Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co zdobędziesz, to Twoje … ks. prof. Józef Tischner

2 Nasza szkoła na planie miasta

3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

4 TECHNIKUM NR 2 – kształcenie ogólne
Nauka w technikum trwa 4 lata. Oprócz kształcenia zawodowego uczniowie technikum otrzymują wykształcenie ogólnokształcące i mają możliwość zdawania matury.

5 TECHNIKUM NR 2 – kształcenie ogólne
Od klasy II wprowadzane są 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym do wyboru: geografia język angielski lub matematyka Możliwe będzie kształcenie rozszerzone z innych przedmiotów pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby uczniów zainteresowanych takimi zajęciami.

6 Technik ekonomista Nauka finansów i rachunkowości pozwoli uzyskać kompetencje do realizacji zadań operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach budżetowych, organach skarbowych.

7 Aby uzyskać dyplom technika ekonomisty należy:
Technik ekonomista Aby uzyskać dyplom technika ekonomisty należy: zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36 Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej uzyskać wykształcenie średnie Egzaminy potwierdzające kwalifikacje odbywają się dwukrotnie w klasach II - III

8 Idealny kandydat do zawodu powinien:
Technik ekonomista Idealny kandydat do zawodu powinien:

9 Najważniejsze przedmioty zawodowe:
Technik ekonomista Najważniejsze przedmioty zawodowe: działalność gospodarcza prawo praca biurowa rachunkowość analiza finansowa pracownia ekonomiczna pracownia rachunkowości język angielski zawodowy

10 Technik ekonomista W kl. II i III uczniowie odbywają 6 – tygodniowe praktyki zawodowe w bankach, urzędach skarbowych i przedsiębiorstwach

11 Możliwości zatrudnienia:
Technik ekonomista Możliwości zatrudnienia: Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy wymagających wiedzy i umiejętności ekonomicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, jak również na stanowiskach operacyjnych w bankach, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządu terytorialnego.

12 Każdego roku uczniowie klas ekonomicznych biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

13 Uczestniczymy w Szkolnej Giełdowej Grze Internetowej. Wraz z zespołami kilku krajów inwestujemy wirtualne pieniądze na prawdziwej giełdzie.

14 Technik logistyk Technik logistyk planuje, realizuje i kontroluje przepływ surowców, materiałów, wyrobów gotowych z punktu wytwarzania do miejsc ich konsumpcji. Organizuje transport i magazynowanie produktów. Dzięki logistykom firmy oszczędzają i zarabiają więcej niż inne.

15 Aby uzyskać dyplom technika logistyka należy:
Technik logistyk Aby uzyskać dyplom technika logistyka należy: zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych uzyskać wykształcenie średnie Egzaminy potwierdzające kwalifikacje odbywają się trzykrotnie w klasach I - III

16 Idealny kandydat do zawodu powinien:
Technik logistyk Idealny kandydat do zawodu powinien:

17 Najważniejsze przedmioty zawodowe:
Technik logistyk Najważniejsze przedmioty zawodowe: podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw logistyka w transporcie zarządzanie zapasami i magazynem spedycja i laboratorium spedycyjne laboratorium magazynowe język angielski zawodowy język niemiecki zawodowy

18 Technik logistyk W kl. III uczniowie odbywają 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w firmach spedycyjnych i logistycznych

19 Możliwości zatrudnienia: oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.
Technik logistyk Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

20 Od roku 2008 bierzemy udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej.

21 Współpracujemy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu,
a także z firmami logistycznymi.

22 Technik organizacji reklamy Technik organizacji reklamy
w Łodzi tylko w ZSP 2 !!! Technik organizacji reklamy planuje i organizuje działalność reklamową i promocyjną, stosuje różne formy reklamy w kampaniach reklamowych, stosuje metody badań rynku reklamy, wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej.

23 Technik organizacji reklamy
w Łodzi tylko w ZSP 2 !!! Aby uzyskać dyplom technika organizacji reklamy należy: zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej uzyskać wykształcenie średnie Egzaminy potwierdzające kwalifikacje odbywają się dwukrotnie w klasach II - III

24 Technik organizacji reklamy Idealny kandydat do zawodu powinien:

25 Technik organizacji reklamy Najważniejsze przedmioty zawodowe:
podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw prawo organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej fotografia i grafika reklamowa pracownia plastyczno – fotograficzna pracownia grafiki komputerowej pracownia technik reklamy język angielski zawodowy

26 Profesjonalne projekty uczniów klasy technik organizacji reklamy

27 Technik organizacji reklamy
W kl. III uczniowie odbywają 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w agencjach reklamowych, firmach poligraficznych i działach promocji

28 Współpracujemy z firmami o charakterze reklamowo – marketingowym:

29 Technik organizacji reklamy Możliwości zatrudnienia:
Absolwent może kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów wyższych lub być zatrudniony w: agencjach reklamowych działach marketingu i reklamy biurach ogłoszeń środków masowego przekazu działach promocji środków masowego przekazu studiach produkcyjnych agencjach public relations

30 Technik obsługi turystycznej
zajmuje się fachowym i kompleksowym świadczeniem usług turystycznych. Jego zadaniem jest planowanie trasy podróży dla klientów indywidualnych lub organizacja grupowych wyjazdów służbowych lub urlopowych. Potrafi dokonać kalkulacji i rozliczenia imprezy turystycznej. Prowadzi badania popytu oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku.

31 Technik obsługi turystycznej
Aby uzyskać dyplom technika obsługi turystycznej należy: zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych uzyskać wykształcenie średnie Egzaminy potwierdzające kwalifikacje odbywają się dwukrotnie w klasach II - III

32 Technik obsługi turystycznej Idealny kandydat do zawodu powinien:

33 Technik obsługi turystycznej Najważniejsze przedmioty zawodowe:
geografia turystyczna informacja turystyczna planowanie usług turystycznych prawo księgowość usług turystycznych pracownia geografii turystycznej język angielski zawodowy język niemiecki zawodowy

34 Technik obsługi turystycznej
W kl. II i III uczniowie odbywają 12 – tygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach turystycznych

35 Technik obsługi turystycznej Możliwości zatrudnienia:
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnej obsługi ruchu turystycznego lub może podjąć pracę: w jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za organizację i promocję turystyki swojego regionu, w biurach podróży i agencjach turystycznych, w hotelach, zakładach hotelarskich, pensjonatach, domach wczasowych, w ośrodkach informacji turystycznej.

36 PROJEKTY UNIJNE Nasza Szkoła bierze udział w realizacji projektów unijnych. MATURA – PIERWSZY KROK DO KARIERY – realizowany przez ŁCDNiKP Dzięki temu nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki i geografii.

37 PROJEKTY UNIJNE SZKOŁA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI – realizowany przez ZSP 2
Uczniowie Naszej Szkoły zdobywają nowe, dodatkowe umiejętności z zakresu public relations, grafiki komputerowej, obsługi kas fiskalnych. Uczestniczą w kursach prawa jazdy, zdobywają uprawnienia kasjera walutowego.

38 W ostatnim raporcie o agresji w szkołach
przygotowanym przez socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego Nasza Szkoła została uznana najbezpieczniejszą wśród wszystkich łódzkich Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych.

39 Nasz absolwent dobrze funkcjonuje w grupie i środowisku, przestrzega norm współżycia społecznego dba o własny rozwój i wiedzę rozwija swoje zainteresowania i zdolności umie dokonywać właściwych wyborów kieruje się prawdą w działaniu i poznaniu świata potrafi korzystać z różnych źródeł informacji jest wykształcony, twórczy, aktywny

40 Nasza Szkoła Jest to szkoła rozbudzająca ciekawość wiedzy, ugruntowująca zainteresowania, ujawniająca zdolności twórcze.

41 Jest to szkoła, w której z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę.

42 Jest to szkoła estetyczna, funkcjonalna, dobrze wyposażona.

43 PRZEDMIOTY PUNKTOWANE NA PODSTAWIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

44 WYMAGANE DOKUMENTY Podanie o przyjęcie do szkoły (formularz wydrukowany z systemu elektronicznego naboru) Oryginał i kopie świadectwa ukończenia gimnazjum Oryginał i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w technikum (skierowanie na badania należy pobrać z sekretariatu ZSP Nr 2) Dwie fotografie

45 Więcej informacji o zawodach i o rekrutacji do szkoły szukaj na stronie internetowej

46 Zapraszamy na spotkania w czasie Dni Otwartych
27 i 29 marca 2012 godz – 17.30

47 Zapraszamy na spotkania w czasie XV Targów Edukacyjnych
marca 2012 stoisko nr 72

48

49 KRONIKA SZKOŁY

50 KONKURSY Nasza szkoła organizuje wiele ciekawych propozycji, które rozbudzają w uczniach kreatywność oraz chęć dążenia do celu. Uczniowie mają możliwość wyboru spośród wielu różnorodnych konkursów: począwszy od ekonomicznych poprzez matematyczne, a kończąc na historycznych. Nasi uczniowie biorą także udział w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, dzięki czemu zdobywają nowe doświadczenia.

51 Organizujemy konkursy ekonomiczne

52 Warsztaty ekonomiczne zapoznają nas z rynkiem pracy

53 Na Targach Edukacyjnych spotykamy się z Gimnazjalistami

54 To my, to my ekonomiści!

55

56

57 Dzięki wielkiemu zaangażowaniu w takie konkursy jak np
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu w takie konkursy jak np. „Młodzieżowe Fascynacje” jesteśmy tolerancyjną szkołą. Unikamy konfliktów.

58 Uczestniczyliśmy w Konkursie ODYSEJA UMYSŁU.
Zakwalifikowaliśmy się do Ogólnopolskich Eliminacji w Gdańsku

59 Zabawa, zabawa, zabawa… to Żakinady podstawa
SZKOLNE WYDARZENIA Tradycja jako przekaz obyczajów i zasad jest dewizą naszych uczniów i nauczycieli, dla których ważne jest poczucie tożsamości. Kultywowane są tradycje oparte na szkolnych zwyczajach – ślubowanie klas I, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Andrzejki, Jasełka, studniówka, Walentynki, Żakinada. Kształtujemy też postawy patriotyczne, przygotowując Święto Niepodległości. Stałym elementem naszej pracy pozalekcyjnej są wieczorki poetyckie i debaty tematyczne. Równie ważny jest rozwój fizyczny młodzieży, dlatego organizujemy specjalne zajęcia sportowe, takie jak aerobik, mecze siatkówki i koszykówki.

60 OtwarcieWystawy „Polak, Węgier dwa bratanki”,
Pomysłodawcami i współorganizatorami byli: Honorowy Konsul Generalny Republiki Węgierskiej (a równocześnie Wielki Mistrz Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego) Tadeusz Kaczor, oraz uczniowie i nauczyciele naszej szkoły

61

62 „Tylko ten człowiek jest wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je, bez względu na skutki – wyznawać czynem.” (J. Piłsudski)

63 1. Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony! Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony! Wzgardzony, okryty chwałą, Śmiertelny, Król nad wiekami! A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. 2. W nędznej szopie urodzony, żłób Mu za kolebkę dano; cóż jest, czym był otoczony? Bydło, pasterze i siano. Ubodzy, was to spotkało witać Go przed bogaczami A Słowo...

64 nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele
W Ostatki bawią się nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele

65

66 Każdemu uczniowi radość się udziela, gdy zbliża się Dzień Nauczyciela
Każdemu uczniowi radość się udziela, gdy zbliża się Dzień Nauczyciela. Z okazji tego zaszczytnego Święta niech każda buzia będzie uśmiechnięta.

67 Ślubowanie Pierwszaków to radosny dzień w naszej szkole

68 [Zabieramy się do pracy.]
Minęła studniówka [Zabieramy się do pracy.] Z wielkim hukiem. Czas ucieka i matura coraz bliżej.

69 Ten sam Ten sam księżyc chodzi po pokoju, późne komary, więc łagodna zima jęczmień poczerwieniał, uzbierany w deszczu, kaczki ziewają, jeszcze jestem, wszystko to samo, tylko nie kocha się nigdy jak przedtem. ks. Jan Twardowski

70 Debatujemy nad sytuacją w kraju
Nie wystarczy mówić! Trzeba mówić mądrze!

71 Wybieramy Miss i Mistera szkoły

72 Jesteśmy werwy pełni, do gry zawsze bardzo chętni, nawet kiedy przegrywamy razem się trzymamy…

73 AKCJE CHARYTATYWNE Przygarnij mnie Nasi uczniowie pomagają schronisku dla zwierząt. Współpracują z domem dziecka, uczestniczą w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W tym celu chodzą do przedszkola, które znajduje się obok naszej szkoły. Kładziemy nacisk na to, aby nasi uczniowie byli wrażliwi na cierpienie innych, dzięki czemu w naszej szkole nie ma przemocy.

74 Nasze przedszkolaki, chociaż nie są duże, kiedy im czytamy śmieją im się buzie.

75 Nasze szkolne życie Na lekcjach rzadko się nudzimy, bo jesteśmy naprawdę zainteresowani tym, co mówią nauczyciele. Nasze oczy podczas lekcji cieszy wystrój sal który zachęca do pracy wprowadza ład i harmonię.

76 „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.” Albert Einstein

77 Ucz się razem z nami, jeśli masz ochotę, już za parę minut będziesz przyjacielem całej naszej szkoły…

78


Pobierz ppt "im. Natalii Gąsiorowskiej Łódź, ul. Astronautów 19 tel. (42)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google