Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Inwentaryzacja gminy jako podstawowy element tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju gminy metodologia

2 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Zrównoważony rozwój został określony, jako proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom.

3 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. główne obszary: ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi (m. in. ograniczanie zanieczyszczenia środowiska, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, promocja odnawialnych źródeł energii) wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających (m. in. ułatwienie dostępu do rynków dla państw rozwijających się, finansowanie rozwoju, zmiana nieracjonalnych wzorców konsumpcji i produkcji) rozwój społeczny (m. in. walka z ubóstwem, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia)

4 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Płaszczyzny dla realizacji zrównoważonego rozwoju: Społeczność międzynarodowa Kraj Region Gmina

5 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych Unia Europejska

6 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Rady Ministrów

7 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Urząd Wojewódzki Urząd Marszałkowski Strategia rozwoju regionalnego lub województwa Regionalny program operacyjny Plan zagospodarowania przestrzennego Odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami inne

8 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Ustalenia decyzyjne Tryby realizacji raporty sprawozdania uwarunkowania m.p.z.p., plany i realizacja Protokoły Dyrektywy Ustawy, Rozporządzenia Uchwały

9 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Atrybuty ładu energetycznego gminy skoordynowanie planów rozwoju, współdziałanie ze wszystkimi podmiotami, otwieranie lokalnego rynku energii na konkurencję, zharmonizowanie i zintegrowanie działań na lokalnym rynku

10 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Elementy strategii energetycznej gminy założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (media energetyczne),

11 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Czym jest plan zaopatrzenia w media energetyczne: procesem politycznym, organizacyjnym i merytorycznym, procesem powtarzalnym i otwartym, procesem kształtującym politykę energetyczna gminy

12 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Czym nie jest plan zaopatrzenia w media energetyczne: szczegółowym projektowaniem systemów energetycznych, tworzeniem wyidealizowanej wizji, procesem kształtującym politykę energetyczna gminy

13 opis przedsięwzięć dlaczegocokto kiedy jakimi środkami instrument realizacji polityki gminy, dokument publiczny, motywujący, integrujący www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Cechy strategii energetycznej gminy

14 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Inwentaryzacja ogół czynności zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych gminy i działających na jej terenie podmiotów na określony dzień

15 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Inwentaryzacja podstawą do: analizy i oceny stanu istniejącego, sformułowania prognoz i koncepcji dla stanu docelowego, decyzji

16 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Przykładowy zakres inwentaryzacji na potrzeby strategii energetycznej gminy: sytuacja społeczna i gospodarcza, system zaopatrzenia w ciepło (źródła, dostawcy, odbiorcy), system zaopatrzenia w energię elektryczną, system zaopatrzenia w gaz, lokalne zasoby paliw i energii - energia geotermalna, wiatrowa, słoneczna oraz cieków wodnych, - biopaliwa i biogazy, - spalarnie odpadów komunalnych, - ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych.

17 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Źródła danych o systemie energetycznym gminy ÜBazy energetyczne gminy Ü SIT (system informacji o terenie) ÜPrzedsiębiorstwa energetyczne (ciepło, en. elektryczna, gaz): - monitoring poboru mocy, - dane o zużyciu energii ÜSPELP (strategiczne planowanie energetyczne na poziomie lokalnym) - m.p.z.p. ÜMonitoring na potrzeby planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz.

18 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. ÜFaktura za ciepło Üobiekty olicznikowane - wg licznika ciepła Üobiekty nieolicznikowane - tylko koszty ciepła ÜFaktura za gaz - wg licznika ÜFaktura za energię elektryczną - wg licznika ÜCenniki przedsiębiorstw energetycznych Źródła danych o zużyciu i kosztach energii w obiektach W zależności od sposobu ogrzewania:

19 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. ÜSpotkanie z dyrektorami i kierownikami administracyjnymi, ÜRozdanie i wyjaśnienie celu ankiet, instruktaż ich wypełniania, ÜPomoc przy wypełnianiu ankiet, ÜZebranie ankiet, ich sprawdzenie i uzupełnienie braków, ÜWpisanie treści ankiet do bazy danych Metody zbierania danych technicznych obiektów

20 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Przykłady wykorzystania SIT na potrzeby energetyczne Üstruktura i intensywność wykorzystania gazu sieciowego Üstruktura i intensywność wykorzystania ciepła sieciowego

21 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.

22 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.

23 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.

24 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.

25 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Przedsiębiorstwa energetyczne Samodzielna placówka – obiekt gminny faktury Prowadząca monitoring komórka energetyczna w strukturach gminy Jednostka samorządu obsługująca obiekty np. szkolne Przykładowa metoda zbierania danych - inwentaryzacji kosztów energii w obiektach gminy kopie f-r zestawienia f-r

26 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. zbieranie informacji: dane techn. zużycie en. cenniki dane meteorologiczne wypełnianie rekordów bazy BEN konsultacjewybór obiektu i rodzaju prac wykonanie termomodernizacji zmiana zużycia energii analiza rzeczywistych oszczędności porównanie, wyciąganie wniosków analiza energochłonności analiza efektywności oszczędnościowej Schemat monitoringu energetycznego w gminie

27 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Dziękuję za uwagę Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej do spraw Zarządzania Energią Edward Then Tel.: +48 33 497 15 82 ethen@um.bielsko.pl


Pobierz ppt "Www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google