Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak rozwijać swoją karierę. How to improve Your career.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak rozwijać swoją karierę. How to improve Your career."— Zapis prezentacji:

1 Jak rozwijać swoją karierę. How to improve Your career.
Justyna Ryczkowska Grupa projektowa: VI Trener: Anna Mielniczek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 How to improve Your career
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 You have decided to look for a new job
You have decided to look for a new job. But, in the haste to land your new job, you need to make sure that you have covered all the bases and approach your job search in a patient and professional manner. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 These 10 tips will make sure that your job chances stay on the right track.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 1. Develop a job search plan
Therefore, split your job search into short- and long-term goals and identify the actions you need to take in order to reach them. For example, will you need to develop new skills or gain a new professional qualification? What methods are you going to use to find a job: The Internet? Newspapers? The more you know about your goals and the more ways you search for your next job, the greater your chances of finding your ideal job. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 2. List your achievements
Employers want to know if you have the skills and experience they are looking for because they need to determine "What can this person do for my business?" They want to see evidence of jobs you have done that went above and beyond the basic requirements of your job role. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 3. Revamp your CV Your CV is designed to do just one thing: to get you an interview. The average recruiter will only spend between 20 to 30 seconds glancing at a CV which means that you need to make an impression quickly and sell yourself. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 4. Decide the type of company you want to work for
You spend almost 70 per cent of your time at work during the course of a year, so it is important that you work in an environment that you can enjoy and thrive Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 5. Use the Web OK, so you are already on the Web but are you really using it to your advantage as a tool to help you get your next job? No? Then post your CV online, create your own personal account on different job boards and keep up to date with developments in your chosen field by reading the online community pages which will also give information about working in different sectors within your industry. Knowledge is power, they say. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10 6. Network Talk to friends, call old work colleagues and attend industry trade shows or networking events. Networking may sound daunting but the more events you attend the easier it becomes. And, the higher up the corporate ladder you move the more and more everybody knows everybody else and a referral from one of your contact could help your career. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11 7. Customise your CV and covering letter
It may seem tempting to simply cut and paste the same CV and covering letter to several employers, but it could cost you in the long run. Tailor your CV to the job you are applying and only include relevant information that will demonstrate how your experience links to the advertised position. For instance, if you are applying for a marketing role, make sure that your CV has a marketing bias highlighting your experience in this field. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12 8. Dress to impress Shakespeare once said: "Apparel oft proclaims the man." Your image is the outer reflection of your inner self allowing people to judge and make assumptions of your personality and attitudes. Dressing successfully (or unsuccessfully) can make or break your job Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 9. Stay positive and avoid neg-heads
Job seeking is never easy and there will be times when you will want to give up and resign yourself to staying in your current job. But don't give up. Experts estimate that the average job search can last anywhere from two to 10 months. So be patient and have the belief that you will find your dream job just around the corner. As Henry Ford said: "If you think you can or you think you can't, you're probably right." Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

14 10. Be good to yourself Searching for a job is a job in itself and, unless you take a break away from it, you could start to feel exhausted and burnt out. Don't allow it to consume your every waking moment. Allow time to relax with friends, listen to your iPod or go to the gym and participate in activities that you enjoy. Clearing your mind and replenishing your energy will enable you to resume your job search feeling refreshed and rejuvenated. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 Jak rozwijać swoją karierę
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16 Musisz postanowić szukać nowej pracy
Musisz postanowić szukać nowej pracy. Ale w pośpiechu do nowej pracy, musisz upewnić się, że masz objęte wszystkie podstawy i podejście poszukiwania pracy w sposób cierpliwy i profesjonalny. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17 Te 10 porad upewnią cię, że szanse na znalezienie pracy są na dobrej drodze.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

18 1. Opracowanie planu poszukiwania pracy
Jeśli wiesz, gdzie chcesz być i znasz zadania, dziękim ktorym łatwiej będzie ci się tam dostać . Należy podjąć działania długo i krótko terminowe żeby osiągnąć zamieżony cel. Na przykład, trzeba będzie rozwinąć nowe umiejętności lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Jakie metody zamierzasz użyć w celu znalezienia pracy: Internet? Gazety? Im więcej wiesz o swoich celach i więcej sposobów wyszukiwania następnej pracy, tym większe masz szanse na znalezienie idealnej pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

19 2. Lista Twoich osiągnięć
Pracodawcy chcą wiedzieć, czy masz umiejętności i doświadczenie, żeby określić "Co dany pracownik może zrobić dla firmy? Oni chcą zobaczyć dowód twojej pracy , którą wykonałeś poza podstawowe wymagania swojego stanowiska. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

20 3. Ulepszaj swoje CV Twoje CV ma za zadanie zrobić tylko jedno: sprawić abyś został zaproszony na rozmowę. Pracodawca rekrutuje na podstawie CV tylko od 20 do 30 sekund , co oznacza, że to ty musisz zrobić wrażenie na pracodawcy i szybko sprzedać siebie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

21 4. Zdecyduj dla jakiej firmy chcesz pracować
Spędzisz prawie 70 procent swojego czasu w pracy w trakcie roku, dlatego ważne jest, aby podczas pracy w twoim otoczeniu można było się rozwijać . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

22 5. Korzystaj z sieci internetowej
OK, więc jesteś już w sieci, ale czy naprawdę używasz ją na swoją korzyść, jako narzędzie, by pomóc Ci znależć nową pracę? Nie? Następnie wyślij po Internecie swoje CV, stwórz własne konto osobiste , śledz różne ogłoszenia o pracy i bądż na bieżąco ze ​​zmianami w wybranej dziedzinie poprzez czytanie online stron społecznościowych, które będą również iinformować o pracy w różnych sektorach w danej branży. Wiedza to potęga, mówią. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

23 6. Sieć Porozmawiaj z przyjaciółmi, zadzwoń do starych kolegów z pracy i udziału w targach przemysłu lub zdarzenia w sieci. Networking może wydawać się trudne, ale im większej ilości imprez wezmiesz udział to tym będzie to łatwiejsze. A im wyżej drabiny korporacyjnej będziesz się przesuwał wszyscy spotkani po drodze ludzie pomogą ci zdobyć kontakt, który porze ci w twojej karierze. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

24 7. Dostosuj swoje CV i list motywacyjny
To może wydawać się kuszące, aby po prostu wyciąć i wkleić to samo CV i list motywacyjny do kilku pracodawców, ale może cię to kosztować w perspektywie długoterminowej. Dopasuj swoje CV do pracy o które się ubiegasz i zawiera tylko istotne informacje, które pokażą, jak posiadasz doświadczenie do reklamowanej pozycji. Na przykład, jeśli ubiegasz się o rolę w marketingu, upewnij się, że CV zawiera informacje podkreślające twoje doświadczenie w tej dziedzinie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

25 8. Zaimponuj ubiorem Szekspir powiedział kiedyś: "Odzież często mówi o człowieku". Twój wizerunek jest odbiciem zewnętrznym samego siebie pozwalając ludziom sądzić i przyjąć założenia własnej osobowości i postaw. Ubiór z powodzeniem (lub bezskutecznie) może pomuc w zdobyciu lub stracie pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

26 9. Bądź pozytywny i unikaj neg-heads
Poszukiwanie pracy nigdy nie jest łatwe i nie będzie wtedy, gdy będziesz chciał się poddać i pogodzić się z byciem w obecnej pracy. Ale nie poddawaj się. Eksperci szacują, że średnio poszukiwanie pracy może trwać od dwóch do 10 miesięcy. Tak więc uzbrój się w cierpliwość i przekonanie, że znajdziesz swoją wymarzoną pracę tuż za rogiem. Jak Henry Ford powiedział: "Jeśli myślisz, że możesz lub myślisz, że nie może, masz prawdopodobnie rację." Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

27 10. Bądź dobry dla siebie Szukanie pracy jest pracą samą w sobie . Możesz zacząć czuć się zmęczony i wypalony. Nie dopuścić do wypalenia twojego zapału. Dłuższy czas na relaks z przyjaciółmi, słuchanie muzyki z iPoda lub siłownia i branie udziału w zajęciach które lubisz robić. Czyszczenie umysłu i uzupełniania swojej energii pozwoli Ci powrócić do poczucia poszukiwania pracy odświeżony i odmłodzony. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

28 KONIEC Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Jak rozwijać swoją karierę. How to improve Your career."

Podobne prezentacje


Reklamy Google