Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja naukowa Działalność informacyjna polegająca na gromadzeniu, opracowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu materiałów informacyjnych o stanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja naukowa Działalność informacyjna polegająca na gromadzeniu, opracowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu materiałów informacyjnych o stanie."— Zapis prezentacji:

1 Informacja naukowa Działalność informacyjna polegająca na gromadzeniu, opracowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu materiałów informacyjnych o stanie i kierunkach rozwoju nauki, techniki i ekonomii, a także upowszechnianiu osiągnięć w tych dziedzinach

2 Naukowa informacja medyczna
Działalność polegająca na jak najszybszym udostępnieniu informacji o najświeższych badaniach naukowych i ich wynikach, oraz najciekawszych przypadkach klinicznych opisanych w bieżącej prasie fachowej skierowanej do użytkownika prezentującego określone wymagania

3 Przyspieszenie przepływu informacji
Źródła piśmiennicze, a zwłaszcza czasopisma naukowe Bazy bibliograficzne Nowoczesne techniki powielania Internet

4 Źródła naukowej informacji medycznej
Niedokumentalne (rozmowy, wykłady, radio, telewizja) – nie utrwalone Dokumentalne - utrwalone

5 Dokument Utrwalony wyraz treści myślowej lub podmiot materialny będący nośnikiem informacji

6 Rodzaje dokumentów (pochodzenie lub zapis)
Graficzne (utrwalone za pomocą znaków np. książki, artykuły) Audiowizualne (utrwalone na nośnikach audiowizualnych i cyfrowych) Prymarne (oryginalne) Pochodne (bibliografia) Wtórne (kserokopie, fotokopie)

7 Biblioteka Medyczna

8 Informacje ogólne Adres Struktura Biblioteki / Kontakt
Godziny otwarcia Regulaminy Formularze Historia Biblioteki Zbiory i ich dostępność Sprawozdania

9 Formularze Deklaracja gwarancyjna Zamówienia na kserokopie
 Zamówienia na materiały z wypożyczalni międzybibliotecznej  Zamówienia na materiały z wypożyczalni międzybibliotecznej płatne z funduszy jednostki  Czasopisma z magazynu na ksero  Wzór wniosku o udostępnienie pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej

10 Godziny otwarcia

11 Aktualności Ogłoszenia Dostępy testowe Książki z kar Nowe nabytki

12 Przewodnik czytelnika
Jak zostać czytelnikiem? Jak zamówić książkę? Jak znaleźć czasopismo? Jak znaleźć artykuł na temat? Jak zrobić kopię? Jak skorzystać z e-źródeł?

13 Prawo do wypożyczania Pracownicy i studenci Collegium Medicum
Doktoranci Pracownicy i studenci innych szkół wyższych, które podpisały z CM umowę Pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego Osoby powyżej 18 lat za kaucją 100 zł za każdą pozycję Osoby zarejestrowane w RCIM

14 Zasady wypożyczenia Pracownicy naukowo-dydaktyczni CM –
30 pozycji na rok Doktoranci – 10 pozycji na miesiąc Studenci CM – 5 pozycji na 1 miesiąc Inni pracownicy CM – 10 pozycji na miesiąc Inni czytelnicy – 3 pozycje na miesiąc

15 Pracownia Komputerowa

16 Pracownia Kserograficzna

17 Międzybiblioteczna

18 Katalog książek i czasopism

19 Wyszukiwanie Według autora Według tytułu Według tematu
Według czasopisma Według ISBN/ISSN Multi-index

20 Według tytułu

21 Według tytułu - wydania

22 Według tytułu - pozycje

23 Zamówienie

24 Konto

25 Przetrzymywanie

26 Według czasopisma

27 Katalog czasopism elektronicznych

28 Bazy bibliograficzne Agricola (Ebsco) Bibliografia Publikacji CM 1996-
BIOSIS: Biological Abstracts (Ovid) Clinical Pharmacology (Ebsco) Current Contents Life Sciences Eric (Ebsco) Lex - System Informacji Prawnej LISTA (Ebsco) Medline Polska Bibliografia Lekarska

29 Polska Bibliografia Lekarska
Polska Bibliografia Lekarska tworzona przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie w systemie zautomatyzowanym istnieje od 1979 roku i jest podstawowym źródłem informacji o polskim piśmiennictwie medycznym. Zawiera informacje bibliograficzne dotyczące prac o tematyce medycznej autorów polskich, niezależnie od miejsca i źródła publikacji. Obejmuje około 220 tysięcy rekordów, z których większość oprócz opisu bibliograficznego posiada streszczenia w języku polskim i angielskim.

30 Polska Bibliografia Lekarska
Polska Bibliografia Lekarska jest bazą bibliograficzną i podaje jedynie opisy bibliograficzne oraz streszczenia publikacji, jednak Biblioteka Medyczna prenumeruje większość polskich czasopism biomedycznych, dlatego istnieje duża szansa, że wyszukany artykuł znajdziemy w zbiorach Biblioteki. Spisujemy źródła interesujących nas artykułów i sprawdzamy zbiory tytułów czasopism w katalogu Horizon, a następnie wypożyczamy wybrane numery czasopism na ksero do Pracowni Kserograficznej Biblioteki.

31 Polska Bibliografia Lekarska
Wyszukiwanie w Polskiej Bibliografii Lekarskiej prowadzimy według różnych możliwości, np. hasła, autora, tytułu czasopisma czy dowolnego słowa opisu. Najczęściej szukamy według hasła (za każdym razem sprawdzamy, czy wpisane przez nas hasło znajduje się w indeksie bazy), według tytułu - dowolnego słowa (wpisujemy pojedyncze słowo w każdym z pól wyszukiwawczych, a najlepiej jedynie rdzeń słowa, aby program mógł dopisać końcówki) lub według słowa ze streszczenia polskiego (również wpisujemy pojedyncze słowo w każdym z pól wyszukiwawczych).

32 Polska Bibliografia Lekarska - hasło

33 Polska Bibliografia Lekarska - index

34 Polska Bibliografia Lekarska – słowa z tytułu

35 Polska Bibliografia Lekarska - wynik

36 Medline Medline to największa bibliograficzna baza danych na świecie z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowywana przez National Library of Medicine w Stanach Zjednoczonych, uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej

37 Embase Embase jest bazą bibliograficzną i tytułem komplementarnym do bazy Medline, indeksującym ponad biomedycznych czasopism z 70 krajów. Embase-Ovid obejmuje dane bibliograficzne piśmiennictwa medycznego, biomedycznego i farmakologicznego od 1988 roku do chwili obecnej, a częste aktualizowanie bazy - corocznie dodawanych jest ok rekordów - umożliwia jej użytkownikom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie medycyny i farmakologii. Drukowanym odpowiednikiem bazy jest 41 serii uwzględnionych w wydawnictwie bibliograficznym Excerpta Medica, publikowanych przez Elsevier Science.

38 Medline EBSCO wyszukiwanie

39 Medline EBSCO wynik

40 Medline EBSCO folder wybranych

41 Medline, Embase Ovid

42 Medline, Embase Ovid search

43 Medline, Embase Ovid, wynik

44 Medline pubmed

45 Bibliografia Publikacji Pracowników CM

46 Bibliometria Bibliometria jest narzędziem, które pozwala ocenić stan nauki i technologii na podstawie całkowitej produkcji piśmiennictwa naukowego

47 Punkty Impact Factor Impact Factor - "współczynnik oddziaływania" to wskaźnik cytowalności danego czasopisma z Listy Filadelfijskiej: liczba cytowań uzyskanych przez czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym samym czasopiśmie w tych samych dwóch latach. Czasopisma legitymujące się tym wskaźnikiem umieszczane są corocznie w osobnym wydawnictwie ISI - Journal Citation Reports. Wśród około czasopism ujętych w nim w 2003 r. jest tylko 44 polskich periodyków. Lista Filadelfijska jest wykazem tytułów czasopism indeksowanych w bazach danych Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (Institute for Scientific Information). Zawiera prawie czasopism.

48 Index Copernicus Index Copernicus jest wskaźnikiem oceny jakości czasopism z zakresu nauk biologicznych i medycznych biorących pod uwagę: wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową, staranność techniczną. Zestawiany przez środowisko medyczne Regionu Europy Środkowej stanowi uzupełnienie istniejących baz zachodnich.

49 Punktacja KBN Artykuły w czasopismach z Listy Filadelfijskiej
Artykuły z recenzowanych czasopism zagranicznych Artykuły z czasopism polskich z punktacją KBN Doktoraty i habilitacje Monografie, rozdziały książek Redakcja naukowa

50 Bazy pełnotekstowe Academic Search Premier (Ebsco)
Biomedical Collection II i III (Ovid) Blackwell Synergy British Medical Journals Business Source Premier (Ebsco) Health Source (Ebsco) Kluwer Publishers (Ovid) Lippincott, Williams and Wilkins (Ovid) Master File Premier (Ebsco) Proquest Medical Library Regional Business News (Ebsco) Science Direct Scientific and Medical Art Imagebase SourceOECD Springer

51 Academic Search Premier wyszukiwanie

52 Academic Search Premier wynik

53 Academic Search Premier artykuł pdf

54 ProQuest Medical Library wyszukiwanie

55 ProQuest Medical Library wynik

56 ProQuest Medical Library artykuł html

57 Science Direct wyszukiwanie

58 Science Direct wynik

59 Science Direct czasopismo

60 Polskie czasopisma on-line

61 Czasopisma open access
BioMed Central DOAJ Directory of Open Access Journals  Elektronische Zeitschriftenbibliothek  Free Medical Journals Geneva Foundation for Medical Education and Research - GFMER HighWire Library of the Sciences and Medicine Stanford University  Internet Scientific Publications Karolinska Institutet University Library 

62 Biblioteki cyfrowe Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa Małopolska Biblioteka Cyfrowa Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej Polska Biblioteka Internetowa e-książki ze zbiorów AGH w Krakowie e-ksiazki ze zbiorów Akademii Ekonomicznej w Krakowie

63 KPBC

64 Medical and Biological Sciences on-line

65 Polecane linki Atlasy medyczne Biblioteki w Polsce Konsorcjum BNRK-P
Obrazy medyczne Portale i serwisy medyczne Słowniki on-line Statystyka medyczna

66 Ilustracje medyczne Scientific and Medical Art Imagebase (EBSCO)
Selected medical images (by organ, by disease) AnatQuest Bristol Biomedical Image Archive Findlaw Demonstrative Evidence Market HONmedia Images from the History of Medicine

67 SMART Imagebase

68 Wiadomości Akademickie

69 RCIM


Pobierz ppt "Informacja naukowa Działalność informacyjna polegająca na gromadzeniu, opracowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu materiałów informacyjnych o stanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google