Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chem CAD Reaktory.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chem CAD Reaktory."— Zapis prezentacji:

1 Chem CAD Reaktory

2 Reaktor stechiometryczny
Podaje się: wsp. stechiometryczne zmianę ciśnienia, zapotrzebowanie ciepła stopień przemiany

3 Reaktor równowagowy (EREA)
Podaje się: Ilość reakcji rodzaj obliczeń termicznych Sposób obliczeń Stopień konwersji – jak r. stechiom. Rodzaje reakcji – równoległe/następcze Podejście równowagowe Podaje się stałe równowag reakcji

4 Reaktor równowagowy (EREA)
Pi – produkty, Ri – substraty, xi – zwykle wsp. stechiometryczne Dla reakcji konwersji CO i metanizacji stałe są dostępne JEDNOSTKI (zakładka More Specyfications)

5 Reaktor kinetyczny Podaje się: Ilość reakcji
Typ reaktora (zbiornikowy/rurowy) Sposób obliczeń termicznych Cel obliczeń JEDNOSTKI (More Specyfications) Parametry kinetyczne reakcji

6 Reaktor zbiornikowy

7 Przepływ tłokowy

8 Obliczane są Temperatura/zapotrzebowanie ciepła
Objętość reaktora/stopień przereagowania

9 Kinetyka reakcji Standardowa: Niestandardowa r. Arrheniusa
Równanie Langmuira-Hinselwooda – reakcja z katalizą heterogeniczną Niestandardowa Tworzy się własne równanie Parametry zapisywane w plikach .xls i .bas

10 Reaktor Gibbsa Do obliczeń bilansu masowego i cieplnego
Natężenia przepływu produktów, skład, warunki termiczne obliczane z minimalizacji energii Gibbsa Dla typowych związków wystarczy podać parametry zasilania Nie trzeba podawać stechiometrii!!!! Należy wyszczególnić INERTY Obliczany jest hipotetyczny stan równowagi Szczególnie użyteczny przy obliczeniach spalania i wytrącania

11 Reaktor okresowy (Batch)
Jest elementem dynamicznym Wsad stanowi stan początkowy Obliczenia z wykorzystaniem kinetyki reakcji

12 ChemCAD CC-Therm

13 Wymiennik ciepła dwustronny CC-Therm, TEMA
Pozwala na dobór normowanego (wg TEMA lub DIN) wymiennika (tryb Designe - Sizing) Podaje się minimalna ilość danych: Rodzaj procesu Dopuszczalny spadek ciśnienia Dopuszczalną prędkość czynników Zalecaną smukłość Zakresy długości rur, średnic płaszcza, wycięć przegród odległości przegród

14 Wymiennik ciepła dwustronny CC-Therm, TEMA
Pozwala na dobór normowanego (wg TEMA lub DIN) wymiennika (tryb Designe - Sizing) Obliczane są: Optymalny (???) rozmiar płaszcza Ilość rur czynnika Ilość i prześwit przegród Szczegóły konstrukcyjne

15 Wymiennik ciepła dwustronny CC-Therm, TEMA
Umożliwia symulacje pracy istniejącego wymiennika (tryb Rating) Podaje się parametry istniejącego wymiennika Program sprawdza, czy podany wymiennik może pracować w danej aplikacji

16 TUBULAR EXCHANGER MANUFACTURERS ASSOCIATION, INC.

17 Rodzaje wymienników CC-Therm
kotły odparowujące ciecz i termosyfonowe wyparki z wymuszoną cyrkulacją poziomo lub pionowo ustawione skraplacze wyparki i grzejniki cienkowarstwowe pionowe termosyfony skraplacze z zawrotem wymienniki konwekcyjne dla faz gazowej i ciekłej, bez zmiany stanu skupienia)

18 Inne cechy Stosować można wszystkie wymienniki typu TEMA.
Można stosować pięć typów przegród: pojedyncze segmentowe, podwójne segmentowe, potrójne segmentowe, bez rur w obrębie wycięcia przegród i przegrody rusztowe. Przeprowadzana jest pełna analiza wibracji dla wszystkich typów wymienników. Można wykorzystać wielkość prześwitów TEMA lub wprowadzić własne wartości prześwitów.

19 Rury mogą być gładkie lub żebrowane
Rury mogą być gładkie lub żebrowane. Biblioteka rur Wolverine, HPTI i Wieland wbudowana jest w program. Wewnątrz rur mogą być stosowane elementy turbulizujące. Można rozpatrywać suchą i wilgotną ścianę po stronie kondensujących par. Różnorodne mechanizmy transportu ciepła są dostępne do wyboru dla użytkownika.

20 Specyfikacje ogólne – informacje podstawowe
Typ procesu wewnątrz rur Sensible flow (przepływ bez zmiany stanu skupienia) Horizontal condensation (skraplanie na ściankach poziomych) Vertical condensation (skraplanie na ściankach pionowych) Knock-back condensation (skraplanie z zawrotem) Forced evaporation (wymuszone odparowanie) Falling film evaporation (odp. w spływ. warstewce) Vertical thermosyphon (pionowy termosyfon)

21 Specyfikacje ogólne – informacje podstawowe
Typ procesu w przestrzeni międzyrurowej Sensible flow (przepływ bez zmiany stanu skupienia) Horizontal condensation (skraplanie na ściankach poziomych) Forced evaporation (wymuszone odparowanie) Pool boiling (odparowanie z lustra cieczy) Horizontal thermosyphon (poziomy termosyfon)

22 Specyfikacje ogólne – metody modelowania
Model dla przestrzeni wewnątrz rur Model dla przepływu laminarnego Model dla przepływu burzliwego Opory tarcia w układzie jednofazowym (DP) Opory tarcia w układzie dwufazowym(DP) Udział fazy gazowej (DP) Skraplanie na ściankach pionowych

23 Specyfikacje ogólne – metody modelowania
Model dla przestrzeni miedzyrurowej Przepływ w układzie jednofazowym Skraplanie w obszarze laminarnym Skraplanie w obszarze burzliwym

24 Wymiennik ciepła dwustronny CC-Therm, TEMA
Korzystanie z modułu CC-Therm Obliczenia bilansowe Menu/Sizing/Shell&Tube Zaznaczyć wymiennik Wskazać, który czynnik wchodzi do rurek

25 Nowe typy wymienników (ver. 6)
Plate – płytowy Doubel pipe – rura w rurze

26 Obliczenia typu fouling factor rating
Pozwalają obliczyć opory osadów w istniejących wymiennikach. Podaje się Parametry strumieni Parametry wymiennika Obliczany jest opór osadu Pozwala określić czy wymiennik jest zablokowany osadami


Pobierz ppt "Chem CAD Reaktory."

Podobne prezentacje


Reklamy Google