Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIA EWALUACYJNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIA EWALUACYJNE."— Zapis prezentacji:

1 BADANIA EWALUACYJNE

2 Wytyczne POKL dla Powiatowych Urzędów Pracy
Dotyczy: Powiatowych Urzędów Pracy z terenu Dolnego Śląska, realizujących projekty systemowe w ramach poddziałania POKL, które mają obowiązek przeprowadzenia ewaluacji dwukrotnie (w połowie wrażania projektu oraz na koniec realizacji projektu w okresie od – ), Wybór wykonawcy zewnętrznego badania musi być dokonany w terminie do dnia dla badań, które mają się zakończyć w 2010 roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). Powiatowy Urząd Pracy ma obowiązek przedstawić wyniki badań instytucji pośredniczącej (dla badań realizowanych w 2010 roku) do dnia Obowiązek ewaluacji projektu systemowego realizowanego przez PUP w ramach POKL narzuca par. 11 Umowy o dofinansowanie projektu systemowego (Załącznik nr 2 do wytycznych MRR "Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach POKL" z dn. 30 grudnia 2009 r.). Par. 18 przewiduje możliwość rozwiązania umowy o dofinansowanie, gdy beneficjent realizuje projekt w sposób niezgodny z umową.

3 O firmie CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o. powstała w 1994 roku jako firma doradcza i szkoleniowa. Firma specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów europejskich oraz w konsultingu logistycznym i strategicznym. W 2000 roku CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o. stała się założycielem Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, wraz z którą organizuje oraz prowadzi studia podyplomowe, szkolenia, projekty europejskie oraz badania ewaluacyjne dla Powiatowych Urzędów Pracy. CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o. prowadzi także badania na zlecenie lokalnych samorządów, m.in. badanie potrzeb transportowych wśród przedsiębiorców aglomeracji wrocławskiej, zlecone przez Biuro Rozwoju Urzędu Miasta Wrocław w ramach VIA REGIA plus. CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o. to przede wszystkim ludzie, zgrana kadra specjalistów, która posiada wieloletnie doświadczenie, dogłębną znajomość tematu oraz szeroki pakiet usług doradczych i szkoleniowych.

4 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
Powołana we współpracy m.in. z grupą szkół ESIDEC w Metz (Ecole Supérieure Internationale de Commerce), Największa wyższa szkoła logistyczna w południowo- zachodniej Polsce, Uhonorowana w 2003 roku Nagrodą Premiera Francji, Od lat nagradzana przez Akademickie Centrum Informacji certyfikatem „Wiarygodna Szkoła”, Lider wielu projektów UE, m.in.: EDULOG, Kompetentne Kadry Gospodarki, Akademicki Przedsiębiorca, Stanowi zaplecze administracyjne dla projektów realizowanych przez CL Consulting & Logistyka Sp. z o.o.

5 Jakość CL Consulting i MWSLiT
Ewaluowane projekty: Ponad 14 projektów europejskich (w tym 3 z poddziałania 6.2 PO KL). Doświadczenie związane z problematyką rynku pracy i zatrudnienia: Ponad 50 zrealizowanych edycji kursów zawodowych, 7 specjalizacji studiów podyplomowych, ponad 1000 wydanych dyplomów ukończenia. Doświadczona kadra: Uznani specjaliści z dziedziny ewaluacji projektów UE, Lider na Dolnym Śląsku pod względem szkoleń z projektów UE. Zaplecze informatyczno-administracyjne: W pełni wyposażone Call Center, 50 stanowisk komputerowych, System specjalnie dostosowany do CATI. Certyfikaty: Rzetelna Firma, Członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia; doświadczenie w prowadzeniu usług związanych z indywidualnymi planami działań na rzecz osób niezatrudnionych w ramach poddziałania 6.2. PO KL.

6 Projekty europejskie CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o. to lider w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji projektów Unii Europejskiej: Firma prowadzi profesjonalne usługi doradcze dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych w zakresie procesu pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, Nasi specjaliści przeprowadzają klienta krok po kroku przez proces pozyskania funduszy unijnych. Przykłady realizowanych projektów: Akademia transportu drogowego na Dolnym Śląsku – szkolenia dla kierowców, Stawiam na przyszłość – Wybieram przedsiębiorczość – szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Niezależny na rynku pracy – Przedsiębiorca, 2 edycje – szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Zarządzanie placówką oświaty – studia podyplomowe.

7 Raport ewaluacyjny Raport ewaluacyjny dotyczy:
Weryfikacji założonych celów projektu do rzeczywistych wymagań rynku pracy, Stopnia realizacji projektu w zakresie wdrażania jak i efektywności jego zarządzania, Identyfikacji problemów podczas realizacji projektu, Adekwatności wybranych instrumentów rynku pracy do założonych celów projektowych, Określenia rzeczywistego wsparcia udzielonego uczestnikom projektu, Trwałości działań aktywizujących (weryfikacja 6 miesięcy po zakończeniu projektu), Wybór wykonawcy zewnętrznego badania musi być dokonany w terminie do dnia dla badań, które mają się zakończyć w 2010 roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), Wykonanie raportu do

8 Kadra /1 Katarzyna Maciejczyk-Jaśkiewicz
Ukończone studia wyższe magisterskie o specjalizacji zarządzanie projektami, Uczestniczyła w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów w okresie programowania i w obecnym okresie 2007 – 2013, Ewaluacja szkoleń oraz doradca personalny w firmie szkoleniowej (badanie predyspozycji zawodowych, prowadzenie rozmów doradczych, kontakt z pracodawcami). Obecnie pełni funkcję kierownika Działu ds. Projektów Europejskich MWSLiT. Ewaluacja projektów UE: „Niezależny na rynku pracy – PRZEDSIĘBIORCA” współfinansowanego z EFS w ramach POKL (działanie 6.2), „Niezależny na rynku pracy – PRZEDSIĘBIORCA. 2 edycja” współfinansowanego z EFS w ramach POKL (działanie 6.2), „Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT” współfinansowanego z EFS w ramach POKL, „Agroturystyka – szansa na aktywność rolników i domowników z powiatu wołowskiego” współfinansowanego z EFS w ramach ZPORR.

9 Kadra /2 Małgorzata Ważna
Ukończone studia podyplomowe o kierunku „Zarządzanie i rozliczanie projektów realizowanych w ramach dotacji unijnych”, Pracowała jako specjalista ds. szkoleń w firmie szkoleniowej, Obecnie zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Florystycznego, samodzielny specjalista ds. szkoleń w CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o. Ewaluacja projektów UE: „Niezależny na rynku pracy – PRZEDSIĘBIORCA” współfinansowanego z EFS w ramach POKL (działanie 6.2), „Nauczyciel zawodu – Technik logistyk” współfinansowanego z EFS w ramach POKL, „Studia podyplomowe – edukacja dla bezpieczeństwa” współfinansowanego z EFS w ramach POKL, „Akademia transportu drogowego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z EFS w ramach POKL, „ Promocja edukacji ustawicznej w powiecie oleśnickim i oławskim” współfinansowanego z EFS w ramach POKL.

10 Termin wykonania oraz szacunkowy koszt
Terminy wykonania: Wybór wykonawcy do r., Dostarczenie raportu do r. Szacunkowe koszty: Koszty wykonania badań dla populacji z przedziału: do 500 osób: zł, osób: zł, osób: zł, osób: zł.

11 Kontakt mgr Robert Kazimierowicz mgr Maja Ulejczyk
CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o. ul. Sołtysowicka 19b, Wrocław tel: mgr Maja Ulejczyk tel:


Pobierz ppt "BADANIA EWALUACYJNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google